Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

festivaalit
Alkuperäiskansojen Skábmagovat-elokuvafestivaali järjestetään tammikuussa Inarissa – teemana on yhteisöllisyys

Al­ku­pe­räis­kan­so­jen Skáb­ma­go­vat-elo­ku­va­fes­ti­vaa­li jär­jes­te­tään tam­mi­kuus­sa Ina­ris­sa – teemana on yh­tei­söl­li­syys

17.11.2020 18:47
Tilaajille
Varjo-festivaali toi perjantaina auringon koronan hyydyttämään festarikesään, mutta turvaohjeet alueella muistuttavat arkitodellisuudesta

Var­jo-fes­ti­vaa­li toi per­jan­tai­na au­rin­gon koronan hyy­dyt­tä­mään fes­ta­ri­ke­sään, mutta tur­va­oh­jeet alueel­la muis­tut­ta­vat ar­ki­to­del­li­suu­des­ta

07.08.2020 22:05
Tilaajille
Festivaalijärjestäjät elävät epävarmuudessa – Avin ohjeistukset koetaan epäselviksi: "Deadline on ylitetty jo kauan sitten"

Fes­ti­vaa­li­jär­jes­tä­jät elävät epä­var­muu­des­sa – Avin oh­jeis­tuk­set koetaan epä­sel­vik­si: "Dead­li­ne on yli­tet­ty jo kauan sitten"

10.07.2020 17:14 1
Tilaajille
Väyläfestivaali elokuvana, Ijahis idja striiminä – Lapin kulttuuritapahtumat turvautuvat nyt poikkeusratkaisuihin

Väy­lä­fes­ti­vaa­li elo­ku­va­na, Ijahis idja strii­mi­nä – Lapin kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mat tur­vau­tu­vat nyt poik­keus­rat­kai­sui­hin

25.06.2020 18:00
Tilaajille
Sodankylän elokuvajuhlien verkkoversio tarjoaa valotuksia 35-vuotisen tapahtuman uniikkeihin aamukeskusteluihin – ja tekee virtuaalisilla valkokankaillaan suomalaista leffafestarihistoriaa

So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lien verk­ko­ver­sio tarjoaa va­lo­tuk­sia 35-vuo­ti­sen ta­pah­tu­man uniik­kei­hin aa­mu­kes­kus­te­lui­hin – ja tekee vir­tuaa­li­sil­la val­ko­kan­kail­laan suo­ma­lais­ta lef­fa­fes­ta­ri­his­to­riaa

12.06.2020 21:19
Tilaajille
Korona voi repäistä kuntien kulttuuritarjontaan isot erot – "Festivaalien peruuntuminen tekee näkyväksi, miten iso taloudellinen merkitys kulttuurilla on"

Korona voi re­päis­tä kuntien kult­tuu­ri­tar­jon­taan isot erot – "Fes­ti­vaa­lien pe­ruun­tu­mi­nen tekee nä­ky­väk­si, miten iso ta­lou­del­li­nen mer­ki­tys kult­tuu­ril­la on"

10.05.2020 08:00
Lapin festarikesä odotti yleisömenestystä, mutta nyt tapahtumia perutaan yksi toisensa jälkeen uusien rajoitusten myötä – Satama Open Air siirretään ensi vuodelle, Simerockilla on vielä toivoa

Lapin fes­ta­ri­ke­sä odotti ylei­sö­me­nes­tys­tä, mutta nyt ta­pah­tu­mia pe­ru­taan yksi toi­sen­sa jälkeen uusien ra­joi­tus­ten myötä – Satama Open Air siir­re­tään ensi vuo­del­le, Si­me­roc­kil­la on vielä toivoa

24.04.2020 08:00
Tilaajille