Kolumni: Taide on lää­ket­tä moneen pulmaan

Hukkumiset: Joka toisen huk­ku­mi­sen taus­tal­la piilee suo­ma­lai­sil­le tyy­pil­li­nen sairaus

Tilaajille

Al­ku­pe­räis­kan­so­jen Skáb­ma­go­vat-elo­ku­va­fes­ti­vaa­li jär­jes­te­tään tam­mi­kuus­sa Ina­ris­sa – teemana on yh­tei­söl­li­syys

Alkuperäiskansojen Skábmagovat-elokuvafestivaali järjestetään Inarissa 29.–31. tammikuuta 2021.

Festivaalin teemana vuonna 2021 on yhteisöllisyys ja festivaaleilla keskitytään pääasiallisesti saamelaisiin elokuvatuotantoihin.