Kysely: Miten pidät itsesi ja asun­to­si vii­leä­nä hel­teel­lä? – kerro vink­ki­si Lapin Kan­sal­le, teemme ai­hees­ta juttua

Kolumni: Kes­kin­ker­tai­suus kun­niaan, elä­mäs­sä ei tar­vit­se koko ajan nauttia kai­kes­ta

Yritykset: Kemissä yri­te­tään perua ym­pä­ris­tö­lu­pa ro­mu­yri­tyk­sel­tä – "Poik­keuk­sel­li­nen toimi"

Tilaajille

So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lien verk­ko­ver­sio tarjoaa va­lo­tuk­sia 35-vuo­ti­sen ta­pah­tu­man uniik­kei­hin aa­mu­kes­kus­te­lui­hin – ja tekee vir­tuaa­li­sil­la val­ko­kan­kail­laan suo­ma­lais­ta lef­fa­fes­ta­ri­his­to­riaa

Sodankylän elokuvajuhlien verkkoversio tarjoaa täyslaidallisen leffoja ja valotuksia 35-vuotisen tapahtuman uniikkeihin aamukeskusteluihin. Virtuaalisilla valkokankailla syntyy nyt suomalaista leffafestarihistoriaa.


Koivu ja tähti. Pienoisvalkokankaan aamukeskustelussa voi tavata esimerkiksi ”uuden aallon esiäidin”, elokuvantekijä Agnès Vardan.
Koivu ja tähti. Pienoisvalkokankaan aamukeskustelussa voi tavata esimerkiksi ”uuden aallon esiäidin”, elokuvantekijä Agnès Vardan.
Kuva: Anu Jormalainen

Kitisenrannan koulun jumppasali 15.6.1991 noin kello 10. Aamukeskustelupöydän ympärillä käy hillitön kuhina. Sodankylän elokuvajuhlien taiteellinen johtaja Peter von Bagh (1943–2014) esittää klassisen aloituskysymyksensä: mikä oli ensimmäinen näkemäsi elokuva?