Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Tilaajille

Väy­lä­fes­ti­vaa­li elo­ku­va­na, Ijahis idja strii­mi­nä – Lapin kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mat tur­vau­tu­vat nyt poik­keus­rat­kai­sui­hin

Kokoontumisrajoitusten lisäksi suunnitelmia muutti länsirajan tilanne.


Kaksi Lapin festivaalia on julkistanut poikkeusjärjestelyin toteutettavat ohjelmansa tälle kesälle. Torniolaaksossa pidettävä monitaiteinen Väyläfestivaali toteutuu elokuvataltiointina, Inarin loppukesään kuuluva alkuperäiskansojen musiikkitapahtuma Ijahis Idja suoratoistokonserttina.