koronatuki

So­dan­ky­lä jakaa yli­mää­räis­tä tukea ta­pah­tu­mil­le ja yh­dis­tyk­sil­le

24.05.2021 19:33
Tilaajille

Kah­dek­sal­le lap­pi­lai­sel­le ur­hei­lu­seu­ral­le ko­ro­na-avus­tus­ta

31.03.2021 11:29 2
Tilaajille

Tornion tilit 6,6 mil­joo­naa yli­jää­mäi­sik­si - Sa­tun­nais­erät eli ko­ro­na­tu­ki, Oomin yh­tiö­jär­jes­te­lyn osingot ja vuoden 2019 kun­nal­lis­ve­ro­tu­lot olivat yli­jää­män tekijät

29.03.2021 17:12
Tilaajille

Pel­lo­lai­nen eläin­lää­kä­ri Pekka Sal­mi­nen, 70, ei jää eläk­keel­le: "Teen tätä niin kauan, kun leik­kaus­veit­si pysyy kä­des­sä"

24.03.2021 17:24 6
Tilaajille

Mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alal­la edes­sään synkkä kevät – Val­tiol­ta vaa­di­taan täy­si­mää­räis­tä tukea

09.03.2021 09:10 1
Tilaajille

Visit Levi saa­mas­sa 150 000 euron ko­ro­na­tuen Kit­ti­län kun­nal­ta

12.02.2021 16:56 4
Tilaajille

Sirpa Paa­te­ro: Sai­raan­hoi­to­pii­rien ko­ro­na­tu­kien kri­tee­re­jä ei muu­tet­tu syk­syl­lä, jotta tuet saadaan liik­keel­le – HUSilta saa­mat­ta 40 mil­joo­naa euroa

30.12.2020 06:00 1

Hannu Friman sai 20 000 euroa ko­ro­na­tu­kea

18.12.2020 10:37
Tilaajille

Ro­va­nie­men kau­pun­ki pe­las­tui, mutta vain het­kek­si

14.12.2020 19:20
Tilaajille

Ko­ro­na­tuet pe­las­ti­vat Ro­va­nie­men ta­lou­den – Tukien an­sios­ta vuo­si­ka­te ei pai­nu­nut kol­mat­ta kertaa pe­räk­käin pak­ka­sel­le

26.10.2020 18:05 2
Tilaajille
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Eu­roo­pan unioni – lop­pun­sa edellä

21.07.2020 14:29 35

Ur­hei­lul­le 9,4 mil­joo­naa euroa ko­ro­na-avus­tuk­si­na - RoP­Sil­le eniten lap­pi­lais­seu­rois­ta tukea

18.06.2020 19:54
Tilaajille

Median 5 mil­joo­nan euron ko­ro­na­tu­ki lau­sun­to­kier­rok­sel­le – avus­tus­ta krii­sis­tä eniten kär­si­neil­le

15.06.2020 18:56

Hal­li­tus ko­koon­tui Sää­ty­ta­loon neu­vot­te­le­maan yri­tys­ten ylei­ses­tä ko­ro­na­tues­ta – Lin­ti­lä: poh­ja­esi­tys on hyvä

13.05.2020 16:28

Lap­pi­lai­set yri­tyk­set ovat löy­tä­neet ko­ro­na­ra­hoi­tuk­sen – ha­ke­muk­sia saa­pu­nut 900 yri­tyk­sel­tä

30.04.2020 07:30

Jour­na­lis­mil­le esi­te­tään pi­kais­ta ko­ro­na­tu­kea – var­sin­kin pai­kal­li­nen media pu­las­sa, jo yli puolet leh­dis­tä lo­maut­ta­nut toi­mit­ta­jia

28.04.2020 13:10