Kolumni: Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Sotaharjoitus: Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taus­har­joi­tuk­seen ja toimii nyt jouk­kueen va­ra­joh­ta­ja­na suu­res­sa Na­to-har­joi­tuk­ses­sa

koronatuki
Simerockin puolitoista vuotta vanha hakemus 220 000 euron koronatuesta tulee Rovaniemen elinvoimalautakunnan käsittelyyn – kaupunki ei aio myöntää avustusta

Si­me­roc­kin puo­li­tois­ta vuotta vanha hakemus 220 000 euron ko­ro­na­tues­ta tulee Ro­va­nie­men elin­voi­ma­lau­ta­kun­nan kä­sit­te­lyyn – kau­pun­ki ei aio myöntää avus­tus­ta

23.09.2022 15:00 14
Tilaajille
Yhdeksälle Lapin seuralle koronatukea - Ounasvaaran Hiihtoseura sai 60 000 euroa

Yh­dek­säl­le Lapin seu­ral­le ko­ro­na­tu­kea - Ou­nas­vaa­ran Hiih­to­seu­ra sai 60 000 euroa

09.12.2021 15:52
Tilaajille
Koronapandemian kustannustuen neljäs hakukierros avoinna yrittäjille ja yksinyrittäjille – Hakuaikaa syyskuun loppuun saakka

Ko­ro­na­pan­de­mian kus­tan­nus­tuen neljäs ha­ku­kier­ros avoinna yrit­tä­jil­le ja yk­sin­yrit­tä­jil­le – Ha­ku­ai­kaa syys­kuun loppuun saakka

24.08.2021 11:32 2
Sodankylä jakaa ylimääräistä tukea tapahtumille ja yhdistyksille

So­dan­ky­lä jakaa yli­mää­räis­tä tukea ta­pah­tu­mil­le ja yh­dis­tyk­sil­le

24.05.2021 19:33
Tilaajille
Kahdeksalle lappilaiselle urheiluseuralle korona-avustusta

Kah­dek­sal­le lap­pi­lai­sel­le ur­hei­lu­seu­ral­le ko­ro­na-avus­tus­ta

31.03.2021 11:29 2
Tilaajille
Tornion tilit 6,6 miljoonaa ylijäämäisiksi - Satunnaiserät eli koronatuki, Oomin yhtiöjärjestelyn osingot ja vuoden 2019 kunnallisverotulot olivat ylijäämän tekijät

Tornion tilit 6,6 mil­joo­naa yli­jää­mäi­sik­si - Sa­tun­nais­erät eli ko­ro­na­tu­ki, Oomin yh­tiö­jär­jes­te­lyn osingot ja vuoden 2019 kun­nal­lis­ve­ro­tu­lot olivat yli­jää­män tekijät

29.03.2021 17:12
Tilaajille
Pellolainen eläinlääkäri Pekka Salminen, 70, ei jää eläkkeelle: "Teen tätä niin kauan, kun leikkausveitsi pysyy kädessä"

Pel­lo­lai­nen eläin­lää­kä­ri Pekka Sal­mi­nen, 70, ei jää eläk­keel­le: "Teen tätä niin kauan, kun leik­kaus­veit­si pysyy kä­des­sä"

24.03.2021 17:24 6
Tilaajille
Matkailu- ja ravintola-alalla edessään synkkä kevät – Valtiolta vaaditaan täysimääräistä tukea

Mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alal­la edes­sään synkkä kevät – Val­tiol­ta vaa­di­taan täy­si­mää­räis­tä tukea

09.03.2021 09:10 1
Tilaajille
Visit Levi saamassa 150 000 euron koronatuen Kittilän kunnalta

Visit Levi saa­mas­sa 150 000 euron ko­ro­na­tuen Kit­ti­län kun­nal­ta

12.02.2021 16:56 4
Tilaajille
Sirpa Paatero: Sairaanhoitopiirien koronatukien kriteerejä ei muutettu syksyllä, jotta tuet saadaan liikkeelle – HUSilta saamatta 40 miljoonaa euroa

Sirpa Paa­te­ro: Sai­raan­hoi­to­pii­rien ko­ro­na­tu­kien kri­tee­re­jä ei muu­tet­tu syk­syl­lä, jotta tuet saadaan liik­keel­le – HUSilta saa­mat­ta 40 mil­joo­naa euroa

30.12.2020 06:00 1
Hannu Friman sai 20 000 euroa koronatukea

Hannu Friman sai 20 000 euroa ko­ro­na­tu­kea

18.12.2020 10:37
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki pelastui, mutta vain hetkeksi

Ro­va­nie­men kau­pun­ki pe­las­tui, mutta vain het­kek­si

14.12.2020 19:20
Tilaajille
Koronatuet pelastivat Rovaniemen talouden – Tukien ansiosta vuosikate ei painunut kolmatta kertaa peräkkäin pakkaselle

Ko­ro­na­tuet pe­las­ti­vat Ro­va­nie­men ta­lou­den – Tukien an­sios­ta vuo­si­ka­te ei pai­nu­nut kol­mat­ta kertaa pe­räk­käin pak­ka­sel­le

26.10.2020 18:05 2
Tilaajille
Eduskunnasta: Euroopan unioni – loppunsa edellä
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Eu­roo­pan unioni – lop­pun­sa edellä

21.07.2020 14:29 41
Urheilulle 9,4 miljoonaa euroa korona-avustuksina - RoPSille eniten lappilaisseuroista tukea

Ur­hei­lul­le 9,4 mil­joo­naa euroa ko­ro­na-avus­tuk­si­na - RoP­Sil­le eniten lap­pi­lais­seu­rois­ta tukea

18.06.2020 19:54
Tilaajille
Median 5 miljoonan euron koronatuki lausuntokierrokselle – avustusta kriisistä eniten kärsineille

Median 5 mil­joo­nan euron ko­ro­na­tu­ki lau­sun­to­kier­rok­sel­le – avus­tus­ta krii­sis­tä eniten kär­si­neil­le

15.06.2020 18:56
Hallitus kokoontui Säätytaloon neuvottelemaan yritysten yleisestä koronatuesta – Lintilä: pohjaesitys on hyvä

Hal­li­tus ko­koon­tui Sää­ty­ta­loon neu­vot­te­le­maan yri­tys­ten ylei­ses­tä ko­ro­na­tues­ta – Lin­ti­lä: poh­ja­esi­tys on hyvä

13.05.2020 16:28

Lap­pi­lai­set yri­tyk­set ovat löy­tä­neet ko­ro­na­ra­hoi­tuk­sen – ha­ke­muk­sia saa­pu­nut 900 yri­tyk­sel­tä

30.04.2020 07:30
Journalismille esitetään pikaista koronatukea – varsinkin paikallinen media pulassa, jo yli puolet lehdistä lomauttanut toimittajia

Jour­na­lis­mil­le esi­te­tään pi­kais­ta ko­ro­na­tu­kea – var­sin­kin pai­kal­li­nen media pu­las­sa, jo yli puolet leh­dis­tä lo­maut­ta­nut toi­mit­ta­jia

28.04.2020 13:10