Median 5 mil­joo­nan euron ko­ro­na­tu­ki lau­sun­to­kier­rok­sel­le – avus­tus­ta krii­sis­tä eniten kär­si­neil­le

Koronaepidemian takia jaettavaa väliaikaista journalismitukea voisi käyttää esimerkiksi palkkoihin. Tuen saajat arvioisi riippumaton lautakunta, joka ei puuttuisi mediasisältöihin. Lisäksi hallitus on ehdottanut 2,5 miljoonan euron uutistoimistotukea.


Koronakriisi on heikentänyt journalismin taloudellisia toimintaedellytyksiä. Arkistokuvassa sanomalehdet kulkevat painokoneessa.
Koronakriisi on heikentänyt journalismin taloudellisia toimintaedellytyksiä. Arkistokuvassa sanomalehdet kulkevat painokoneessa.
Kuva: Jukka Ritola

Valtioneuvoston asetus journalismin valtionavustuksesta on edennyt lausunnoille. Tukea ehdotetaan jaettavaksi viisi miljoonaa euroa.

Tuki kohdentuisi ensisijaisesti koronavirusepidemian takia suurimmissa vaikeuksissa oleville tiedotusvälineille, joiden toimintaedellytykset olisivat heikot ilman avustusta.

Tuella kehitettäisiin journalismia erityisesti paikallisella ja alueellisella tasolla. Avustusta voidaan myöntää myös tutkivan journalismin tai tavanomaista syvällisempien journalististen kokonaisuuksien tuottamiseen sekä digitaalisten julkaisujen ja journalistisen sisällön lisäämiseen tai vahvistamiseen.

Lausuntokierroksella olevan asetuksen mukaan avustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia sisällön tuottamisen kustannuksista, ja kokonaismäärä olisi enintään 800 000 euroa yritystä kohti. Käytännössä tukea voisi käyttää esimerkiksi palkkoihin ja freetyön ostamiseen.

Lautakunta arvioisi tuen hakijat, mutta ei sisältöjä

Tuella haluttaisiin edistää monimuotoista ja kotimaista journalismia sekä sen tarjontaa ja kehittämistä. Avustusten jakomallissa varmistettaisiin median riippumattomuus ja sananvapauden toteutuminen.

Tuen kanssa lausuntokierroksella on hallituksen esitys riippumattomasta mediatukilautakunnasta, joka arvioisi tuen hakijoita. Mediatukilautakunta koostuisi journalismin ja mediatalouden asiantuntijoista, ja jäsenet nimitettäisiin yhden vuoden toimikaudeksi.

Riippumaton lautakunta arvioisi, toimivatko tuen hakijat journalistisin periaattein, palvelevatko ne laajempaa yleisöä, julkaisevatko ne säännöllisesti itse tuotettua aineistoa ja toteuttaako niiden avustushakemus tuen tarkoitusta. Lautakunta ei arvioisi yksittäisiä journalistisia sisältöjä.

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) ei ohjaisi journalismin sisältöä tai tukien saajia. Tuen myöntäisi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

LVM tulee asettamaan media-alan toimijoita edustavista tahoista ja alan asiantuntijoista koostuvan työryhmän tukemaan tuen valmistelua.

Väliaikainen ratkaisu poikkeusoloihin

Esityksen tarkoituksena on tukea journalismia koronakriisin aiheuttamissa olosuhteissa.

– Poikkeusolot ovat vaikuttaneet suomalaisen journalismin toimintaedellytyksiin voimakkaasti. Luotettavan ja totuudenmukaisen journalismin yhteiskunnallinen tarve ja merkitys on korostunut, mutta tiedotusvälineiden tulot ovat vähentyneet dramaattisesti, liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteessa todetaan.

Avustus journalistisen sisällön edistämiseen myönnettäisiin valtionavustuslain mukaisena yleisavustuksena. Tuet olisi myönnettävä vuoden loppuun mennessä, viimeistään 31. joulukuuta.

Muutos on tarkoitettu väliaikaiseksi ratkaisuksi koronavirusepidemian aiheuttamiin poikkeusoloihin. Lausuntoaikaa on 27. heinäkuuta asti.

STT:lle ehdotetaan 2,5 miljoonan tukea

Median koronatuen lisäksi hallitus on ehdottanut vuoden neljännessä budjettiesityksessä 2,5 miljoonan euron lisämäärärahaa kansallisen uutistoiminnan eli Suomen Tietotoimisto STT:n tukemiseen. STT:n pääomistaja on mediayhtiö Sanoma, ja yksi asiakkaista on verovaroilla toimiva Yleisradio.

Valtion tuen myöntämisen ehtona on se, että uutistoimistotoiminta hyödyttää laajasti suomalaista mediakenttää, erityisesti alueellisia ja paikallisia medioita. Myöskään uutistoimistotuen ei ole tarkoitus olla pysyvä.

Hallituksen esitys neljänneksi lisätalousarvioksi on parhaillaan käsittelyssä valtiovarainvaliokunnassa.

Työnantajia edustava Medialiitto ja työntekijöiden Journalistiliitto ovat esittäneet, että tilapäinen tuki kohdennettaisiin journalistiseen sisällöntuotantoon palkkatukena mainosmyynnin menetyksistä koronakriisissä eniten kärsineille tiedotusvälineille.

Medialiiton mukaan esitetyt, yhteensä 7,5 miljoonan euron tuet ovat liian pieniä verrattuna media-alan satojen miljoonien eurojen menetyksiin tänä vuonna.