Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kolme uutta tar­tun­taa, Kai­nuus­sa todettu koronaa ul­ko­maa­lais­ten mar­jan­poi­mi­joi­den ryh­mäs­sä, Suo­mes­sa ra­por­toi­tu tänään lähes 700 uutta tar­tun­taa

Levi
Viimeisin 4 tuntia

"Täällä su­vait­se­vai­suus ja eri­lais­ten ih­mis­ten ar­vos­ta­mi­nen tuntuu olevan ve­ris­sä" – Marja Toi­vo­nen kir­joit­ti teoksen Levin mat­kai­lun juu­ris­ta ennen hiih­to­kes­kuk­sen aikaa

18:14
Tilaajille
Kuukausi

Levillä mi­tel­lään lauan­tai­na lap­pi­lai­ses­sa triath­lo­nis­sa

28.07.2021 17:33
Tilaajille

Levillä haet­tiin Kätkän ke­syt­tä­jää – Maas­to­pyö­rä­en­du­ron SM-osa­kil­pai­lu tar­joi­li rääkkiä rei­sil­le ja kor­jaus­ta ka­lus­tol­le

24.07.2021 21:17
Tilaajille

Yl­läk­sen ke­sä­mat­kai­lun suosio on kas­va­nut – ­ta­pah­tu­mis­ta toi­vo­taan li­sä­pot­kua mat­kai­lun ym­pä­ri­vuo­ti­suu­del­le

14.07.2021 17:00
Tilaajille

IL: Epäilty rat­ti­juop­po ajoi Levin las­ket­te­lu­rin­tees­sä – auto kaatui ja osui säh­kö­pyl­vää­seen

14.07.2021 18:53 9

Yr­jö­ta­pio Ki­vi­saa­ri siirtyy Visit Oulun toi­mi­tus­joh­ta­jak­si Leviltä

01.07.2021 12:42
Tilaajille
Vanhemmat

Levi Hotel Spa ainoana suo­ma­lai­se­na ehdolla Eu­roo­pan par­haak­si kyl­py­lä­ho­tel­lik­si

28.06.2021 10:11
Tilaajille

Levillä pääsee las­ke­maan ju­han­nuk­se­na – Tun­tu­ri­kes­kuk­seen aukeaa en­sim­mäis­tä kertaa ke­sä­park­ki

24.06.2021 14:06 2
Tilaajille

Yrit­tä­jä Laura Peippo pelkäsi me­net­tä­vän­sä kaiken – "Muis­tan aja­tel­lee­ni sil­loin, ettei tästä ikinä sel­vit­täi­si"

14.06.2021 17:00
Tilaajille

Lokakuu nousi yl­lät­täen suo­si­tuk­si mat­kai­lu­kuu­kau­dek­si Levillä – Kesällä hiih­to­kes­kuk­ses­sa ra­ken­ne­taan uusi huol­to­hal­li ja ke­hi­te­tään toi­min­to­ja

21.05.2021 13:31
Tilaajille

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Hel­sin­gis­sä kek­sit­tiin "tun­tu­ri­hiih­to" – Niinpä pa­rem­man väen in­nos­tus siihen teki Sirkan ky­lä­läi­sis­tä ma­joit­ta­jia

19.05.2021 17:18
Tilaajille

Alle 100 000 euron mökit ovat menneet saman tien – Lapissa ke­sä­mö­keil­le riittää ky­syn­tää, mutta tar­jon­taa ei vielä ole

11.05.2021 07:00
Tilaajille

Levillä säi­lö­tään tänä vuonna en­nä­tys­mää­rä lunta – Ta­voit­tee­na kerätä 200 000 kuu­tio­ta

07.05.2021 13:04
Tilaajille

Levi päätti alp­pi­hiih­don val­ta­kun­nal­li­sen kil­pai­lu­kau­den

02.05.2021 14:45
Tilaajille

Levillä kur­vail­laan PS Alppi Cupin fi­naa­lit hie­nois­sa olo­suh­teis­sa

01.05.2021 15:36
Tilaajille

Nella Korpion kor­pi­vael­lus ohi: "Voin jo paljon pa­rem­min"

07.04.2021 19:27
Tilaajille

Jesper Poh­jo­lai­sen kul­ta­ket­ju jatkui Le­vil­lä: "Kausi pelkkää posia"

07.04.2021 19:26
Tilaajille

Pää­see­kö Levillä baariin jo tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na? – Kit­ti­län ra­vin­to­loi­den avau­tu­mi­sen kohtalo voi ratketa jo tänään

07.04.2021 11:34 7
Tilaajille

La­duil­la ruuhkaa ja his­seil­le kym­me­nien metrien jonot – Levi täyttyi pää­siäi­sen viet­tä­jis­tä, mutta ra­vin­to­loi­hin ei ole asiaa

02.04.2021 18:34 13
Tilaajille

Ra­vin­to­la­su­lun jat­ku­mi­nen häm­men­tää ja suu­tut­taa Levillä – Koko alue kärsii muu­ta­man vas­tuut­to­man vuoksi, ärähtää Visit Levin toi­mi­tus­joh­ta­ja

29.03.2021 12:16 14
Tilaajille