Levi
Levillä järjestetään elokuussa puun halaamisen MM-kisat – Kilpailijoita eri puolilta maailmaa

Levillä jär­jes­te­tään elo­kuus­sa puun ha­laa­mi­sen MM-ki­sat – Kil­pai­li­joi­ta eri puo­lil­ta maail­maa

09.08.2020 12:48 0
Tilaajille
Yhden mökin katolta vuosi vettä sisätiloihin ja toinen jäi kesken asumiskelvottomaan kuntoon – vastuussa olleen henkilön maksettavaksi jäi kolmesta mökkiprojektista yli 100 000 euron vahingonkorvaukset

Yhden mökin katolta vuosi vettä si­sä­ti­loi­hin ja toinen jäi kesken asu­mis­kel­vot­to­maan kuntoon – vas­tuus­sa olleen hen­ki­lön mak­set­ta­vak­si jäi kol­mes­ta mök­ki­pro­jek­tis­ta yli 100 000 euron va­hin­gon­kor­vauk­set

01.08.2020 13:05 1
Tilaajille
Levin huipulle tulee syyskuussa ulkoilmateatteri – kaksipäiväinen tapahtuma keskellä parasta ruska-aikaa

Levin hui­pul­le tulee syys­kuus­sa ul­ko­il­ma­teat­te­ri – kak­si­päi­väi­nen ta­pah­tu­ma kes­kel­lä parasta rus­ka-ai­kaa

30.07.2020 18:10 0

Levin West Pointin py­sä­köin­ti­alue ra­ken­ne­taan 138 000 eurolla

23.06.2020 10:47 0
Tilaajille
Levi ja Sappee aloittavat yhteistyön

Levi ja Sappee aloit­ta­vat yh­teis­työn

01.06.2020 21:46 0
Tilaajille
Levi investoi kesämatkailuun – Tunturiin rakennetaan lisää pyöräreittejä ja seikkailupuistoa laajennetaan

Levi in­ves­toi ke­sä­mat­kai­luun – Tun­tu­riin ra­ken­ne­taan lisää pyö­rä­reit­te­jä ja seik­kai­lu­puis­toa laa­jen­ne­taan

26.05.2020 14:34 0
Tilaajille
Levillä säilötään ennätysmäärä lunta tulevaa sesonkia varten – "Lumen myötä koko kylä herää henkiin"

Levillä säi­lö­tään en­nä­tys­mää­rä lunta tulevaa se­son­kia varten – "Lumen myötä koko kylä herää hen­kiin"

25.05.2020 06:00 0
Tilaajille
Levi säilönyt lunta ennätysmäärän.

Levi säi­lö­nyt lunta en­nä­tys­mää­rän.

24.05.2020 15:38 1
Leville tulossa golfin jokamieskenttä – tavoitteena lajin suosion kasvattaminen tunturin kupeessa

Leville tulossa golfin jo­ka­mies­kent­tä – ta­voit­tee­na lajin suosion kas­vat­ta­mi­nen tun­tu­rin ku­pees­sa

18.05.2020 20:07 0
Tilaajille

Ruka nousi hiih­to­kes­kus­ten yk­kö­sek­si Levin ohi 12 vuoden jälkeen

14.05.2020 13:31 0
Tilaajille
Levi Outdoor Fest sekä Levi Bike Fest perutaan tältä kesältä

Levi Outdoor Fest sekä Levi Bike Fest pe­ru­taan tältä kesältä

07.05.2020 10:57 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Yrittäjä Leviltä

Lu­ki­jal­ta: Virus ei läh­te­nyt Leviltä

10.04.2020 09:20 0
Tilaajille
Levillä säilölumen jättioperaatio - lunta jemmataan peräti 150000 kuutiota

Levillä säi­lö­lu­men jät­ti­ope­raa­tio - lunta jem­ma­taan peräti 150000 kuu­tio­ta

07.04.2020 19:40 0
Tilaajille
HS: Levi saattoi olla "viruslinko" – Vaasassa useita koronavirustartuntoja, joiden jäljet johtavat Levin hiihtokeskukseen

HS: Levi saattoi olla "vi­rus­lin­ko" – Vaa­sas­sa useita ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja, joiden jäljet joh­ta­vat Levin hiih­to­kes­kuk­seen

06.04.2020 20:37 0
Tilaajille
Epidemia alkoi jo Kittilässä, tapauksia myös Ylläksellä – Lapissa on viikonlopun aikana varmistunut yhteensä 16 uutta koronavirustartuntaa

Epi­de­mia alkoi jo Kit­ti­läs­sä, ta­pauk­sia myös Yl­läk­sel­lä – Lapissa on vii­kon­lo­pun aikana var­mis­tu­nut yh­teen­sä 16 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

05.04.2020 14:02 0
Tilaajille
Iso osa Lapin hiihtokeskuksista sulkee hissinsä jo huomisesta alkaen, Ruka ja Pyhä seuraavat perässä tiistaina – "Lappiin suuntaavien autojonojen myötä tilanne on muuttunut"

Iso osa Lapin hiih­to­kes­kuk­sis­ta sulkee his­sin­sä jo huo­mi­ses­ta alkaen, Ruka ja Pyhä seu­raa­vat perässä tiis­tai­na – "Lap­piin suun­taa­vien au­to­jo­no­jen myötä tilanne on muut­tu­nut"

22.03.2020 12:13 0
Tilaajille
Mies käyttäytyi väkivaltaisesti järjestyksenvalvojaa kohtaan Levillä ravintolasta poistettaessa – "Jouduttiin kaasuttamaan ja raudoittamaan"

Mies käyt­täy­tyi vä­ki­val­tai­ses­ti jär­jes­tyk­sen­val­vo­jaa kohtaan Levillä ra­vin­to­las­ta pois­tet­taes­sa – "Jou­dut­tiin kaa­sut­ta­maan ja rau­doit­ta­maan"

21.03.2020 14:43 0
Levillä ja Ylläksellä ei kärsitä lääkäripulasta sesonkina –Moni eteläsuomalainen lääkäri tulee talveksi tunturiin yhdistämään työn ja huvin: "Toin tänne oman läskipyörän"

Levillä ja Yl­läk­sel­lä ei kärsitä lää­kä­ri­pu­las­ta se­son­ki­na –Moni ete­lä­suo­ma­lai­nen lääkäri tulee tal­vek­si tun­tu­riin yh­dis­tä­mään työn ja huvin: "Toin tänne oman läs­ki­pyö­rän"

06.03.2020 06:30 0
Tilaajille
Kaamosiltana Matti Vanhanen paljasti kittiläläiselle yrittäjälle herkän puolensa, nyt Leville avautui puhemiehen ensimmäinen taidenäyttely

Kaa­mos­il­ta­na Matti Van­ha­nen pal­jas­ti kit­ti­lä­läi­sel­le yrit­tä­jäl­le herkän puo­len­sa, nyt Leville avautui pu­he­mie­hen en­sim­mäi­nen tai­de­näyt­te­ly

05.03.2020 11:55 0
Tilaajille
Vesihöyry ja punaiset mainosvalot aiheuttivat palohälytyksen Levillä

Ve­si­höy­ry ja pu­nai­set mai­nos­va­lot ai­heut­ti­vat pa­lo­hä­ly­tyk­sen Levillä

03.03.2020 21:08 0
Tilaajille