Levi
Viimeisin 4 tuntia
Korona-aika on tuonut uusia asiakkaita Leville: "Näppituntumalta tuntuu ja näyttää siltä, että paljon on ollut uusia Levin kävijöitä" – Lähestyvä ravintolasulku varjostaa hiihtokeskuksia

Ko­ro­na-ai­ka on tuonut uusia asiak­kai­ta Le­vil­le: "Näp­pi­tun­tu­mal­ta tuntuu ja näyttää siltä, että paljon on ollut uusia Levin kä­vi­jöi­tä" – Lä­hes­ty­vä ra­vin­to­la­sul­ku var­jos­taa hiih­to­kes­kuk­sia

17:52
Yksikin porras voi olla liikaa – Kittiläläiset Maiju Laurila ja Päivi Arnberg kiittelevät Levin esteettömyyttä, mutta kaikkialla se ei toteudu

Yksikin porras voi olla liikaa – Kit­ti­lä­läi­set Maiju Laurila ja Päivi Arnberg kiit­te­le­vät Levin es­teet­tö­myyt­tä, mutta kaik­kial­la se ei toteudu

15:04 1
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Viisi uutta koronavirustartuntaa Lapin sairaanhoitopiirissä sunnuntaina – Levin Burger Kingin työntekijällä todettu korona, katso tästä mahdolliset altistumispaikat ja -ajat

Viisi uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä sun­nun­tai­na – Levin Burger Kingin työn­te­ki­jäl­lä todettu korona, katso tästä mah­dol­li­set al­tis­tu­mis­pai­kat ja -ajat

15:37 1
Viikko
Levin Bar Ihku sulkee ovensa ja Tunturiviihde Oy aloittaa yt-neuvottelut – "Ravintola-ala ei voi siirtyä kotiin etätöihin nauttimaan kuukausipalkkaa ja huutelemaan muulle maailmalle ruudun takaa"

Levin Bar Ihku sulkee ovensa ja Tun­tu­ri­viih­de Oy aloit­taa yt-neu­vot­te­lut – "Ra­vin­to­la-ala ei voi siirtyä kotiin etä­töi­hin naut­ti­maan kuu­kau­si­palk­kaa ja huu­te­le­maan muulle maail­mal­le ruudun takaa"

27.02.2021 13:12 10
Tilaajille
Avi aikoo tarkastaa talviloman suosikkikohteita – yhä useampi ravintola vaatii maskin asiakkaalta

Avi aikoo tar­kas­taa tal­vi­lo­man suo­sik­ki­koh­tei­ta – yhä useampi ra­vin­to­la vaatii maskin asiak­kaal­ta

24.02.2021 07:47
Tilaajille
Seurasimme hiihtolomalaisten illanviettoa Levillä – maskisuositusta noudatettiin sisätiloissa

Seu­ra­sim­me hiih­to­lo­ma­lais­ten il­lan­viet­toa Levillä – mas­ki­suo­si­tus­ta nou­da­tet­tiin si­sä­ti­lois­sa

23.02.2021 12:13 7
Tilaajille
K-Market LevinPoron koko henkilökunta asetettiin karanteeniin ja kauppa uhkasi mennä kiinni kahdeksi viikoksi – Sitten Kesko hälytti konkarit apuun ja ovet aukeavat jo keskiviikkona

K-Mar­ket Le­vin­Po­ron koko hen­ki­lö­kun­ta ase­tet­tiin ka­ran­tee­niin ja kauppa uhkasi mennä kiinni kah­dek­si vii­kok­si – Sitten Kesko hälytti kon­ka­rit apuun ja ovet au­kea­vat jo kes­ki­viik­ko­na

23.02.2021 08:35 5
Tilaajille
Kuukausi
IS: Levillä ja Rukalla yhtä paljon hiihtolomalaisia kuin viime vuonna

IS: Levillä ja Rukalla yhtä paljon hiih­to­lo­ma­lai­sia kuin viime vuonna

21.02.2021 19:09
Tilaajille
Mökit vetävät hyvin, Lapin hotelleissa on tilaa – Hiihtolomien alkua odotetaan tunturikohteissa ristiriitaisissa mietteissä

Mökit vetävät hyvin, Lapin ho­tel­leis­sa on tilaa – Hiih­to­lo­mien alkua odo­te­taan tun­tu­ri­koh­teis­sa ris­ti­rii­tai­sis­sa miet­teis­sä

19.02.2021 18:18 2
Tilaajille
Visit Levi saamassa 150 000 euron koronatuen Kittilän kunnalta

Visit Levi saa­mas­sa 150 000 euron ko­ro­na­tuen Kit­ti­län kun­nal­ta

12.02.2021 16:56 4
Tilaajille
Jukka Leino Levi Snow Sport Academyn huippu-urheilulinjan valmentajaksi

Jukka Leino Levi Snow Sport Aca­de­myn huip­pu-ur­hei­lu­lin­jan val­men­ta­jak­si

04.02.2021 12:53
Tilaajille
Selvitä, onko vuokramökkisi paloturvallisuus kunnossa – Kaksi vuotta sitten Levillä sattui tuhoisa mökkipalo, joka havahdutti laatimaan paloturvallisuusohjeet vuokramajoitukseen

Sel­vi­tä, onko vuok­ra­mök­ki­si pa­lo­tur­val­li­suus kun­nos­sa – Kaksi vuotta sitten Levillä sattui tuhoisa mök­ki­pa­lo, joka ha­vah­dut­ti laa­ti­maan pa­lo­tur­val­li­suus­oh­jeet vuok­ra­ma­joi­tuk­seen

02.02.2021 13:08 2
Tilaajille
Vanhemmat
Somevaikuttaja Eveliina Tistelgren muutti etelästä Leville fitness-uran päätyttyä: "Täältä löydän kaiken, mitä elämääni kaipaan"

So­me­vai­kut­ta­ja Eve­lii­na Tis­telg­ren muutti ete­läs­tä Leville fit­ness-uran pää­tyt­tyä: "Täältä löydän kaiken, mitä elä­mää­ni kai­paan"

20.01.2021 09:05
Tilaajille
Kotimaiset matkailijat innostuivat jonottamaan hisseihin ja käymään huskysafareilla – Levin matkailussa pahimmat koronapelot eivät toteutuneet

Ko­ti­mai­set mat­kai­li­jat in­nos­tui­vat jo­not­ta­maan his­sei­hin ja käymään hus­ky­sa­fa­reil­la – Levin mat­kai­lus­sa pa­him­mat ko­ro­na­pe­lot eivät to­teu­tu­neet

13.01.2021 17:00
Tilaajille
"Koneita tarvitaan, oli hyvä saada ne pois tulesta" –leviläinen Petter Lakso oli ensimmäisiä, jotka riensivät tyhjentämään palavaa huoltohallia Levillä

"Ko­nei­ta tar­vi­taan, oli hyvä saada ne pois tu­les­ta" –le­vi­läi­nen Petter Lakso oli en­sim­mäi­siä, jotka rien­si­vät tyh­jen­tä­mään palavaa huol­to­hal­lia Levillä

04.01.2021 13:31 3
Tilaajille
Tulipalo aiheutti Levin rinneyhtiölle ainakin 2,5 miljoonan euron vahingot, rakennus paloi kivijalkaan – hiihtokeskuksen toiminta jatkuu normaalisti

Tu­li­pa­lo ai­heut­ti Levin rin­ne­yh­tiöl­le ainakin 2,5 mil­joo­nan euron va­hin­got, ra­ken­nus paloi ki­vi­jal­kaan – hiih­to­kes­kuk­sen toi­min­ta jatkuu nor­maa­lis­ti

04.01.2021 10:46 1
Tilaajille
Levin rinneyhtiön huoltohallissa syttyi raju tulipalo – alueelle annettiin vaaratiedote, pakkanen vaikeutti sammutustöitä

Levin rin­ne­yh­tiön huol­to­hal­lis­sa syttyi raju tu­li­pa­lo – alueel­le an­net­tiin vaa­ra­tie­do­te, pak­ka­nen vai­keut­ti sam­mu­tus­töi­tä

04.01.2021 08:06
Luostolla saattoi altistua koronalle uutenavuotena – Lapin sairaanhoitopiirissä neljä uutta koronatartuntaa, Länsi-Pohjassa kolme

Luos­tol­la saattoi al­tis­tua ko­ro­nal­le uu­te­na­vuo­te­na – Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä neljä uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa kolme

03.01.2021 16:28 1
Tilaajille
Lapissa vietettiin uuttavuotta entiseen malliin – Poliisi joutui hajottamaan isot juhlat Rovaniemellä ja puuttumaan juhlintaan Levillä ja Kemi-Tornion alueella

Lapissa vie­tet­tiin uut­ta­vuot­ta en­ti­seen malliin – Poliisi joutui ha­jot­ta­maan isot juhlat Ro­va­nie­mel­lä ja puut­tu­maan juh­lin­taan Levillä ja Ke­mi-Tor­nion alueel­la

01.01.2021 10:50 7
Tilaajille
Kommentti: Mitä Lapin lumilta leviävistä kuvista oikein pitäisi ajatella?
Kolumni Katja Kärki

Kom­ment­ti: Mitä Lapin lumilta le­viä­vis­tä kuvista oikein pitäisi aja­tel­la?

31.12.2020 12:12 12
Tilaajille