Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 9. päivän luukku tästä

Tähtijuttu: Ly­hyt­vuok­raus on Ro­va­nie­mel­lä mil­joo­nien bisnes, mutta kau­pun­ki ei oh­jeis­ta sitä mi­ten­kään

Kauppakeskus
Kisastudio kauppakeskus Rajalle Tornioon – odotukset korkealla Suomi–Ruotsi -pelin tunnelman suhteen

Ki­sa­stu­dio kaup­pa­kes­kus Rajalle Tor­nioon – odo­tuk­set kor­keal­la Suo­mi–­Ruot­si -pelin tun­nel­man suhteen

10.05.2022 10:47 1
Tilaajille
Pikku-Kuukkeli toimii jo Saariselällä – palossa tuhoutuneen kauppakeskuksen tilalle nousee tunturimiljööseen sopiva Lappi-henkinen puurakennus

Pik­ku-Kuuk­ke­li toimii jo Saa­ri­se­läl­lä – palossa tu­hou­tu­neen kaup­pa­kes­kuk­sen tilalle nousee tun­tu­ri­mil­jöö­seen sopiva Lap­pi-hen­ki­nen puu­ra­ken­nus

14.04.2022 19:30 4
Tilaajille
Kauppakeskuspäällikkö Petra Kurtti aloittaa työnsä haasteiden keskellä – Rovaniemeläisiltä hän toivoo tukea paikallisille kaupoille verkko-ostosten sijaan

Kaup­pa­kes­kus­pääl­lik­kö Petra Kurtti aloit­taa työnsä haas­tei­den kes­kel­lä – Ro­va­nie­me­läi­sil­tä hän toivoo tukea pai­kal­li­sil­le kau­poil­le verk­ko-os­tos­ten sijaan

26.01.2021 15:15
Rovaniemen Rinteenkulma palkittiin kauppakeskusteosta – "Tilanne näyttää aika toiveikkaalta"

Ro­va­nie­men Rin­teen­kul­ma pal­kit­tiin kaup­pa­kes­kus­teos­ta – "Ti­lan­ne näyttää aika toi­veik­kaal­ta"

10.11.2020 16:47
Tilaajille
Rajan avautumista juhlitaan Torniossa

Rajan avau­tu­mis­ta juh­li­taan Tor­nios­sa

23.08.2020 15:00
Tilaajille
Kauppa on nyt kallellaan Haaparantaan päin – Ostosmatka Tornioon vaatii vielä ”vänkyttämistä” Ruotsin kansalaisilta

Kauppa on nyt kal­lel­laan Haa­pa­ran­taan päin – Os­tos­mat­ka Tor­nioon vaatii vielä ”vän­kyt­tä­mis­tä” Ruotsin kan­sa­lai­sil­ta

23.07.2020 18:30
Tilaajille
Koronavirus on tehnyt siivoustyötä näkyväksi – kaiteita ja kahvoja puhdistetaan entistä tiheämmin

Ko­ro­na­vi­rus on tehnyt sii­vous­työ­tä nä­ky­väk­si – kai­tei­ta ja kahvoja puh­dis­te­taan entistä ti­heäm­min

03.04.2020 18:30
Tilaajille

Kaup­pa­kes­kus Hertsi ava­jais­ko­hus­ta: Kuvissa näkynyt ih­mis­jouk­ko odotti äm­pä­rei­tä, joiden ja­ka­mi­nen oli peruttu ko­ro­na­vi­ruk­sen takia

19.03.2020 21:54
Sampokeskukseen tulossa ravintolamaailma ehkä jo vuoden lopulla – matkailun noste kannustaa isoon investointiin

Sam­po­kes­kuk­seen tulossa ra­vin­to­la­maail­ma ehkä jo vuoden lopulla – mat­kai­lun noste kan­nus­taa isoon in­ves­toin­tiin

18.02.2020 15:56
Espresso House avaa kahvilan Sampokeskukseen Rovaniemelle

Es­pres­so House avaa kah­vi­lan Sam­po­kes­kuk­seen Ro­va­nie­mel­le

14.02.2020 15:06
Suomen seitsemänneksi suurin kauppakeskus avautui – Näillä eväillä jättikokoinen ostospaikka voi menestyä

Suomen seit­se­män­nek­si suurin kaup­pa­kes­kus avautui – Näillä eväillä jät­ti­ko­koi­nen os­tos­paik­ka voi me­nes­tyä

14.11.2019 19:28
Nuorten kauppakeskussäännöt päivitettiin ajan tasalle – aikuisia unohtamatta

Nuorten kaup­pa­kes­kus­sään­nöt päi­vi­tet­tiin ajan tasalle – ai­kui­sia unoh­ta­mat­ta

09.10.2019 14:24