Rovaniemen sijoitussotkut: Ro­va­nie­men kau­pun­ki va­lit­taa ho­vi­oi­keu­teen Heli Vä­li­kan­kaan ja Jussi Päk­ki­län tuo­miois­ta

Kuusamon Suurpetokeskus: Eläimiä ei voida siirtää Kor­kea­saa­ren, Ranuan tai Ähtärin eläin­tar­hoi­hin – pe­las­ta­vat­ko Eu­roo­pan eläin­tar­ha­jär­jes­tö ja vien­ti­lu­pa?

kolumni: Yh­tey­den­pi­to on vaikea laji

Intia
Analyysi: Kiina ja Intia välttävät viimeiseen asti Venäjän tuomitsemista – Pakotteista kieltäytyvät jätit ärsyttävät länsimaita

Ana­lyy­si: Kiina ja Intia vält­tä­vät vii­mei­seen asti Venäjän tuo­mit­se­mis­ta – Pa­kot­teis­ta kiel­täy­ty­vät jätit är­syt­tä­vät län­si­mai­ta

07.05.2022 08:00 6
Tilaajille
HS: Viikko Lapin puhdasta ilma pidentää intialaisen elinikää yli vuorokaudella – lontoolaisen hyöty vajaat kolme varttia

HS: Viikko Lapin puh­das­ta ilma pi­den­tää in­tia­lai­sen elin­ikää yli vuo­ro­kau­del­la – lon­too­lai­sen hyöty vajaat kolme varttia

07.02.2022 16:55 4
Tilaajille
Analyysi: Paluuta normaaliin ei ole niin kauan kuin koronapandemia jyllää muualla – rokotenationalismi levisi Intiaan, kun kriisi pahenee

Ana­lyy­si: Paluuta nor­maa­liin ei ole niin kauan kuin ko­ro­na­pan­de­mia jyllää muualla – ro­ko­te­na­tio­na­lis­mi levisi In­tiaan, kun kriisi pahenee

08.05.2021 08:00 3
Tilaajille
Suomalaisyhtiö sinnittelee keskellä kriisiä – Elomaticin rokotetehtaiden suunnittelu etenee hyvin koronan runtelemassa Intiassa

Suo­ma­lais­yh­tiö sin­nit­te­lee kes­kel­lä kriisiä – Elo­ma­ti­cin ro­ko­te­teh­tai­den suun­nit­te­lu etenee hyvin koronan run­te­le­mas­sa In­tias­sa

08.05.2021 08:00
Tilaajille
Intiassa on nyt kirjattu yli 20 miljoonaa koronatartuntaa, todellisen määrän arvioidaan olevan suurempi

In­tias­sa on nyt kir­jat­tu yli 20 mil­joo­naa ko­ro­na­tar­tun­taa, to­del­li­sen määrän ar­vioi­daan olevan suu­rem­pi

04.05.2021 08:23

In­tias­sa maail­man suu­rim­mal­la ro­ko­te­teh­taal­la tu­li­pa­lo, viisi kuoli

21.01.2021 20:29
Tilaajille
Intia hyväksyi Astrazenecan rokotteen, varastossa heti 50 miljoonaa annosta – jättitilaus voi vaikuttaa EU:n rokotehankintoihin

Intia hy­väk­syi Ast­ra­ze­ne­can ro­kot­teen, va­ras­tos­sa heti 50 mil­joo­naa annosta – jät­ti­ti­laus voi vai­kut­taa EU:n ro­ko­te­han­kin­toi­hin

03.01.2021 11:18 2
Maanviljelijöiden laajat protestit leviävät Intiassa – "Istumme täällä niin kauan kuin tarve vaatii"

Maan­vil­je­li­jöi­den laajat pro­tes­tit le­viä­vät In­tias­sa – "Is­tum­me täällä niin kauan kuin tarve vaatii"

10.12.2020 08:00
Koronavirustilanne synkkenee Intiassa – virallisten koronalukujen ulkopuolelle pelätään jäävän lukuisia tapauksia

Ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne synk­ke­nee In­tias­sa – vi­ral­lis­ten ko­ro­na­lu­ku­jen ul­ko­puo­lel­le pe­lä­tään jäävän lu­kui­sia ta­pauk­sia

18.09.2020 13:47
Intiaan matkalla ollut lentokone katkesi – onnettomuudessa useita kuolleita ja loukkaantuneita

Intiaan mat­kal­la ollut len­to­ko­ne katkesi – on­net­to­muu­des­sa useita kuol­lei­ta ja louk­kaan­tu­nei­ta

07.08.2020 22:07 2
Kumar myi ainoan lehmänsä saadakseen älypuhelimen lapselle – internetyhteys on intialaislasten koulunkäynnin elinehto korona-aikana

Kumar myi ainoan leh­män­sä saa­dak­seen äly­pu­he­li­men lap­sel­le – in­ter­net­yh­teys on in­tia­lais­las­ten kou­lun­käyn­nin elin­eh­to ko­ro­na-ai­ka­na

01.08.2020 20:19
Koronavirus leviää nyt Brasiliassa Yhdysvaltoja nopeammin – Bolsonaro on painostanut lopettamaan rajoituksia

Ko­ro­na­vi­rus leviää nyt Bra­si­lias­sa Yh­dys­val­to­ja no­peam­min – Bol­so­na­ro on pai­nos­ta­nut lo­pet­ta­maan ra­joi­tuk­sia

17.07.2020 15:07
Näkökulma: Intian rajalta Hongkongiin ja Etelä-Kiinan merelle – Kiina tuntuu häärivän nyt kaikkialla asemansa vahvistamiseksi

Nä­kö­kul­ma: Intian rajalta Hong­kon­giin ja Ete­lä-Kii­nan merelle – Kiina tuntuu hää­ri­vän nyt kaik­kial­la ase­man­sa vah­vis­ta­mi­sek­si

12.07.2020 20:19
Intian ja Kiinan rajakiista leimahti veriseksi  – paikallismedioiden mukaan 20 intialaissotilasta piestiin kuoliaaksi

Intian ja Kiinan ra­ja­kiis­ta lei­mah­ti ve­ri­sek­si – pai­kal­lis­me­dioi­den mukaan 20 in­tia­lais­so­ti­las­ta pies­tiin kuo­liaak­si

17.06.2020 16:28
Hirmumyrsky on tappanut ainakin 24 ihmistä Intiassa ja Bangladeshissa – Uhriluvun odotetaan nousevan, jättievakuoinnit pelastivat henkiä

Hir­mu­myrs­ky on tap­pa­nut ainakin 24 ihmistä In­tias­sa ja Bang­la­de­shis­sa – Uh­ri­lu­vun odo­te­taan nou­se­van, jät­ti­eva­kuoin­nit pe­las­ti­vat henkiä

21.05.2020 13:36
Koronarajoitteita rikotaan ulkoiluttamalla rapuja ja vuohia – rangaistukset vaihtelevat kovista sakoista häpeätuomioihin

Ko­ro­na­ra­joit­tei­ta ri­ko­taan ul­koi­lut­ta­mal­la rapuja ja vuohia – ran­gais­tuk­set vaih­te­le­vat kovista sa­kois­ta hä­peä­tuo­mioi­hin

02.04.2020 18:44
Siirtotyöläiset pakenevat koronavirusta Intian kaupungeista maaseudulle vieden näin ehkä viruksen mukanaan

Siir­to­työ­läi­set pa­ke­ne­vat ko­ro­na­vi­rus­ta Intian kau­pun­geis­ta maa­seu­dul­le vieden näin ehkä vi­ruk­sen mu­ka­naan

30.03.2020 13:53
Intian kadut autioituivat – pääministeri Narendra Modin mukaan sunnuntaina testataan maan valmiutta taistella koronavirusta vastaan

Intian kadut au­tioi­tui­vat – pää­mi­nis­te­ri Na­rend­ra Modin mukaan sun­nun­tai­na tes­ta­taan maan val­miut­ta tais­tel­la ko­ro­na­vi­rus­ta vastaan

22.03.2020 13:47
Kävimme tapaamassa protestoivia naisia, jotka ovat laulaneet Delhin mummoprotesteissa jo viikkoja – Intian uusi kansalaisuuslaki jätti muslimit ulkopuolelle

Kävimme ta­paa­mas­sa pro­tes­toi­via naisia, jotka ovat lau­la­neet Delhin mum­mo­pro­tes­teis­sa jo viik­ko­ja – Intian uusi kan­sa­lai­suus­la­ki jätti mus­li­mit ul­ko­puo­lel­le

27.01.2020 07:00

In­tias­sa sadat al­koi­vat näl­kä­lak­koon uuden kan­sa­lai­suus­lain vuoksi

13.12.2019 12:53