hallitus
Hallituksen neuvottelut hybridistrategiasta ja Lapin matkailusta venyvät Säätytalossa – Tiedotustilaisuudesta ilmoitetaan torstaina

Hal­li­tuk­sen neu­vot­te­lut hyb­ri­di­stra­te­gias­ta ja Lapin mat­kai­lus­ta venyvät Sää­ty­ta­los­sa – Tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta il­moi­te­taan tors­tai­na

09.09.2020 20:21 1
Tilaajille
Hallitukselta viimein kanta kasvomaskeihin: Ei yleistä suositusta, mutta "maskeja voi käyttää toisten ihmisten suojaamiseksi" tietyissä tilanteissa

Hal­li­tuk­sel­ta viimein kanta kas­vo­mas­kei­hin: Ei yleistä suo­si­tus­ta, mutta "mas­ke­ja voi käyttää toisten ih­mis­ten suo­jaa­mi­sek­si" tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa

03.06.2020 21:06 0
Hallitus esittää lisää tukea koronakriisin kärsijöille 4,1 miljardin lisätalousarviossa: vanhemmille uusi tuki, suojavarusteisiin 600 miljoonaa euroa

Hal­li­tus esittää lisää tukea ko­ro­na­krii­sin kär­si­jöil­le 4,1 mil­jar­din li­sä­ta­lou­sar­vios­sa: van­hem­mil­le uusi tuki, suo­ja­va­rus­tei­siin 600 mil­joo­naa euroa

08.04.2020 14:54 0
Hallitus antaa 450 miljoonaa euroa lisää suoria avustuksia yrityksille – avustuspotti nousee jo liki 1,5 miljardiin euroon

Hal­li­tus antaa 450 mil­joo­naa euroa lisää suoria avus­tuk­sia yri­tyk­sil­le – avus­tus­pot­ti nousee jo liki 1,5 mil­jar­diin euroon

08.04.2020 14:47 0
HS-gallup: Pääministeri Sanna Marinin vakuuttava esiintyminen keskellä koronakriisiä nostaa vauhdilla sosiaalidemokraattien kannatusta

HS-gal­lup: Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marinin va­kuut­ta­va esiin­ty­mi­nen kes­kel­lä ko­ro­na­krii­siä nostaa vauh­dil­la so­siaa­li­de­mo­kraat­tien kan­na­tus­ta

18.03.2020 07:45 0
Tilaajille
Professori kertoo, kuinka onnistunutta on hallitus- ja oppositiojohdon some-viestintä – Kuka jakaa kehuja itsestään, kuka keskittyy piikittelyyn?

Pro­fes­so­ri kertoo, kuinka on­nis­tu­nut­ta on hal­li­tus- ja op­po­si­tio­joh­don so­me-vies­tin­tä – Kuka jakaa kehuja it­ses­tään, kuka kes­kit­tyy pii­kit­te­lyyn?

06.01.2020 06:00 0
Tilaajille
Luonnos hallituksen linjaukseksi al-Holin tapauksessa on valmis – Viimeiset viilaukset tehdään tänään

Luonnos hal­li­tuk­sen lin­jauk­sek­si al-Ho­lin ta­pauk­ses­sa on valmis – Vii­mei­set vii­lauk­set tehdään tänään

16.12.2019 13:52 0
Nuoruus nosti Marinin valinnan kiinnostavaksi ympäri maailman

Nuoruus nosti Marinin va­lin­nan kiin­nos­ta­vak­si ympäri maail­man

09.12.2019 12:50 0
Tilaajille
Ottaako Kulmuni valtiovarainministerin salkun? – Hallituksen rakentamista jatketaan taas, ensimmäisiä uutisia on luvassa heti aamulla

Ottaako Kulmuni val­tio­va­rain­mi­nis­te­rin salkun? – Hal­li­tuk­sen ra­ken­ta­mis­ta jat­ke­taan taas, en­sim­mäi­siä uutisia on luvassa heti aamulla

09.12.2019 07:59 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Opposition ohella kansainvälisten arvioitsijoiden usko Rinteen hallituksen talouspolitiikkaan horjuu
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Op­po­si­tion ohella kan­sain­vä­lis­ten ar­vioit­si­joi­den usko Rinteen hal­li­tuk­sen ta­lous­po­li­tiik­kaan horjuu

24.11.2019 10:19 0
Tilaajille
Hallitusyhteistyö sai kolhun: Sdp raivoissaan keskustalle Kelan johtajapelistä
Kolumni Aki Taponen

Hal­li­tus­yh­teis­työ sai kolhun: Sdp rai­vois­saan kes­kus­tal­le Kelan joh­ta­ja­pe­lis­tä

06.11.2019 17:39 0
Tilaajille
Oppositio ruoski hallitusta budjetista: "Johtaa katastrofiin" – hallitus puolusti elvyttävän linjan sopivan heikkenevään suhdanteeseen

Op­po­si­tio ruoski hal­li­tus­ta bud­je­tis­ta: "Johtaa ka­tast­ro­fiin" – hal­li­tus puo­lus­ti el­vyt­tä­vän linjan sopivan heik­ke­ne­vään suh­dan­tee­seen

08.10.2019 17:41 0
Lukijalta Mielipide Jussi-Pekka Rode

Bud­jet­ti­rii­hes­sä muis­tet­ta­va op­pi­lai­tok­set

17.09.2019 07:37 0
Tilaajille
Kohti vaaleja: videohaastattelussa Juha Sipilä

Kohti vaa­le­ja: vi­deo­haas­tat­te­lus­sa Juha Sipilä

06.03.2019 05:50 0