Kolumni: Suoraa puhetta äi­tiy­des­tä

Salakuljetus: Nuus­ka­ral­li romahti län­si­ra­jal­la, ni­ko­tii­ni­pus­sien myynnin va­pau­tu­mi­nen muutti ti­lan­teen

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kansaneläkelaitos
Lähes ilmaisena mainostetusta lainasta muodostui tuhansille opintovelallisille riippakivi – jopa korkojen maksu aiheuttaa ongelmia

Lähes il­mai­se­na mai­nos­te­tus­ta lai­nas­ta muo­dos­tui tu­han­sil­le opin­to­ve­lal­li­sil­le riip­pa­ki­vi – jopa kor­ko­jen maksu ai­heut­taa on­gel­mia

30.09.2023 14:46 11
Arto Rautio työskenteli Kansaneläkelaitoksen palveluksessa 45 vuotta – "Suomalainen sosiaaliturva ja sen laajuus on poliittinen valinta, jota Kela toteuttaa"

Arto Rautio työs­ken­te­li Kan­san­elä­ke­lai­tok­sen pal­ve­luk­ses­sa 45 vuotta – "Suo­ma­lai­nen so­siaa­li­tur­va ja sen laajuus on po­liit­ti­nen va­lin­ta, jota Kela to­teut­taa"

27.07.2023 17:30 2
Tilaajille
Kela aloittaa uudelleen pohjoissaamenkielisen puhelin- ja etäpalvelun – palvelussa oli lähes vuoden tauko, koska kielitaitoista palveluasiantuntijaa ei ollut

Kela aloit­taa uu­del­leen poh­jois­saa­men­kie­li­sen pu­he­lin- ja etä­pal­ve­lun – pal­ve­lus­sa oli lähes vuoden tauko, koska kie­li­tai­tois­ta pal­ve­lu­asian­tun­ti­jaa ei ollut

13.02.2023 14:47 1
Tilaajille
Kela lisäsi saamenkielisiä palveluitaan

Kela lisäsi saa­men­kie­li­siä pal­ve­lui­taan

15.09.2022 10:41 1
Tilaajille
Mies huijasi Kelalta yli 30 000 euroa – sai tuomion törkeästä petoksesta

Mies huijasi Kelalta yli 30 000 euroa – sai tuomion tör­keäs­tä pe­tok­ses­ta

20.07.2022 14:30 1
Tilaajille
Lappilainen nainen kävi töissä ja nosti Kelan tukia – Sai tuomion törkeästä petoksesta

Lap­pi­lai­nen nainen kävi töissä ja nosti Kelan tukia – Sai tuomion tör­keäs­tä pe­tok­ses­ta

05.05.2021 21:25
Tilaajille
Kela siirtää asiointia palvelupisteistä puhelimeen ja nettiin Lapissa

Kela siirtää asioin­tia pal­ve­lu­pis­teis­tä pu­he­li­meen ja nettiin Lapissa

10.12.2020 18:01 1
Tilaajille
Rovaniemen Kelan toimisto on kesän ajan auki vain iltapäivisin

Ro­va­nie­men Kelan toi­mis­to on kesän ajan auki vain il­ta­päi­vi­sin

11.06.2020 10:29

Kela jul­kai­see uudet ina­rin­saa­men­kie­li­set verk­ko­si­vut – kol­tan­saa­me­lai­set sivut tulossa

05.02.2020 10:54
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kela va­rau­tu­nut ruot­sa­lai­sen ta­kuu­eläk­keen muu­tok­siin

27.11.2019 22:26
Tilaajille
Hallitusyhteistyö sai kolhun: Sdp raivoissaan keskustalle Kelan johtajapelistä
Kolumni

Hal­li­tus­yh­teis­työ sai kolhun: Sdp rai­vois­saan kes­kus­tal­le Kelan joh­ta­ja­pe­lis­tä

06.11.2019 17:42
Tilaajille
Kelan valtuutetut esittävät pääjohtajaksi sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtajaa Outi Antilaa

Kelan val­tuu­te­tut esit­tä­vät pää­joh­ta­jak­si so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön yli­joh­ta­jaa Outi Antilaa

05.11.2019 20:07
Tilaajille
Kelan pääjohtajan valinta ratkeaa tiistaina: Finaalissa kaksi hakijaa, mutta Kelan valtuutetut voivat valita myös mustan hevosen

Kelan pää­joh­ta­jan valinta ratkeaa tiis­tai­na: Fi­naa­lis­sa kaksi ha­ki­jaa, mutta Kelan val­tuu­te­tut voivat valita myös mustan hevosen

05.11.2019 06:00
Tilaajille
Mitä tekee Kelan pääjohtaja?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä tekee Kelan pää­joh­ta­ja?

02.10.2019 07:57
Tilaajille