Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

pääkirjoitus: Lapilla on Poh­jo­lan lin­nak­kees­sa tärkeä rooli

suojamaskit
Päiväkirja: Hymyn rinnalle tarvitaan nyt rikkaita eleitä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Hymyn rin­nal­le tar­vi­taan nyt rik­kai­ta eleitä

01.03.2021 07:00
Tilaajille
Kysyimme: Voiko maskista luopua rokotuksen jälkeen?

Ky­syim­me: Voiko mas­kis­ta luopua ro­ko­tuk­sen jäl­keen?

28.01.2021 11:16 2
Tilaajille
Kolarissa todettu yksi uusi koronatartunta, Kittilässä kaksi – Kittilän kunnan julkisissa tiloissa, kuten kouluissa ja päiväkodeissa tulee vierailijoiden käyttää suojamaskia

Ko­la­ris­sa todettu yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta, Kit­ti­läs­sä kaksi – Kit­ti­län kunnan jul­ki­sis­sa ti­lois­sa, kuten kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa tulee vie­rai­li­joi­den käyttää suo­ja­mas­kia

28.09.2020 19:03 2
Tilaajille
Tilauksessa selkokielistä maskitietoa
Kolumni

Ti­lauk­ses­sa sel­ko­kie­lis­tä mas­ki­tie­toa

01.09.2020 06:30
Tilaajille
Kasvomaskeja aletaan jakaa Rovaniemen kylillä – jakelu alkaa Sinetästä perjantaina

Kas­vo­mas­ke­ja aletaan jakaa Ro­va­nie­men kylillä – jakelu alkaa Si­ne­täs­tä per­jan­tai­na

28.08.2020 12:27
Tilaajille
Finlayson toimittaa Huolto­varmuus­keskukselle yli 60 miljoonaa suu-nenäsuojainta – mukana kaupassa on myös oululainen MedKit Finland

Fin­lay­son toi­mit­taa Huol­to­var­muus­kes­kuk­sel­le yli 60 mil­joo­naa suu-ne­nä­suo­jain­ta – mukana kau­pas­sa on myös ou­lu­lai­nen MedKit Finland

28.08.2020 08:49
Tilaajille
Pelkosenniemi aloittaa kasvomaskien jaon vähävaraisille kuntalaisille ensi viikolla – hakijan ei tarvitse todistaa vähävaraisuuttaan

Pel­ko­sen­nie­mi aloit­taa kas­vo­mas­kien jaon vä­hä­va­rai­sil­le kun­ta­lai­sil­le ensi vii­kol­la – hakijan ei tar­vit­se to­dis­taa vä­hä­va­rai­suut­taan

25.08.2020 09:23
Tilaajille
Virheellisten maskien aalto jyllää markkinoilla – Osaan jopa väärennetty merkintöjä suojaavuudesta

Vir­heel­lis­ten maskien aalto jyllää mark­ki­noil­la – Osaan jopa vää­ren­net­ty mer­kin­tö­jä suo­jaa­vuu­des­ta

22.08.2020 16:41
Lapin sairaanhoitopiirille lahjoitettujen maskien vaihtoerä täyttää laatuvaatimukset – ostetut kolme miljoonaa maskia vaihtoon

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ril­le lah­joi­tet­tu­jen maskien vaih­to­erä täyttää laa­tu­vaa­ti­muk­set – ostetut kolme mil­joo­naa maskia vaih­toon

19.08.2020 15:34
Tilaajille
Kittilän kunta aloittaa suojamaskien jakamisen vähävaraisille tiistaina

Kit­ti­län kunta aloit­taa suo­ja­mas­kien ja­ka­mi­sen vä­hä­va­rai­sil­le tiis­tai­na

17.08.2020 15:51
Tilaajille
"Olet vastussa siitä, mitä tuot tullessasi kotiin" – THL:n kasvomaskisuositus otettiin hyvin vastaan Lapissa, liikennöitsijät toivovat esimerkin kannustavan maskien käyttöön

"Olet vas­tus­sa siitä, mitä tuot tul­les­sa­si kotiin" – THL:n kas­vo­mas­ki­suo­si­tus otet­tiin hyvin vastaan La­pis­sa, lii­ken­nöit­si­jät toi­vo­vat esi­mer­kin kan­nus­ta­van maskien käyt­töön

14.08.2020 20:00
Tilaajille
Lapin kunnat varautuvat kasvomaskien jakoon – Kuntien tehtävänä tarjota vähävaraisille kasvomaskeja THL:n suosituksen myötä

Lapin kunnat va­rau­tu­vat kas­vo­mas­kien jakoon – Kuntien teh­tä­vä­nä tarjota vä­hä­va­rai­sil­le kas­vo­mas­ke­ja THL:n suo­si­tuk­sen myötä

14.08.2020 18:30
Tilaajille
Tukes listasi kuusi faktaa kansanmaskeista – astmaliitto muistuttaa, etteivät maskit sovi kaikille

Tukes listasi kuusi faktaa kan­san­mas­keis­ta – ast­ma­liit­to muis­tut­taa, ett­ei­vät maskit sovi kai­kil­le

14.08.2020 11:57
Tilaajille
Lapin joukkoliikenteen järjestäjät toivovat kuljettajien esimerkin kannustavan kasvomaskien käyttöön – "Aamulla autossa oli se 50 matkustajaa, joista kahdella oli maskit"

Lapin jouk­ko­lii­ken­teen jär­jes­tä­jät toi­vo­vat kul­jet­ta­jien esi­mer­kin kan­nus­ta­van kas­vo­mas­kien käyt­töön – "Aa­mul­la autossa oli se 50 mat­kus­ta­jaa, joista kah­del­la oli maskit"

14.08.2020 11:01 1
Tilaajille
Kangasmaskin ompelu onnistuu aloitteilijaltakin – katso tästä helpot ohjeet

Kan­gas­mas­kin ompelu on­nis­tuu aloit­tei­li­jal­ta­kin – katso tästä helpot ohjeet

13.08.2020 18:30
Tilaajille
VR suosittelee matkustajille maskeja kaikilla junamatkoilla – myös junien henkilökunta alkaa käyttää maskeja

VR suo­sit­te­lee mat­kus­ta­jil­le maskeja kai­kil­la ju­na­mat­koil­la – myös junien hen­ki­lö­kun­ta alkaa käyttää maskeja

13.08.2020 16:52
Maksaako kodin ja työpaikan välisten matkojen maskit työntekijä vai työnantaja – entä mitä verottaja sanoo?

Mak­saa­ko kodin ja työ­pai­kan vä­lis­ten mat­ko­jen maskit työn­te­ki­jä vai työn­an­ta­ja – entä mitä ve­rot­ta­ja sanoo?

12.08.2020 19:02 1
Tuleeko koronaviruksen toinen aalto Suomeen? – Kokosimme yhteen tehokkaimmat keinot, joilla voit suojata itseäsi ja muita

Tuleeko ko­ro­na­vi­ruk­sen toinen aalto Suo­meen? – Ko­ko­sim­me yhteen te­hok­kaim­mat keinot, joilla voit suojata itseäsi ja muita

12.08.2020 06:00 1
Helsingin Sanomat: THL:n pääjohtajan mukaan maskisuositus annetaan torstaina ja siitä tulee alueellinen

Hel­sin­gin Sa­no­mat: THL:n pää­joh­ta­jan mukaan mas­ki­suo­si­tus an­ne­taan tors­tai­na ja siitä tulee alueel­li­nen

11.08.2020 18:31
Tilaajille
Joillekin omakuvan rakentaminen tapahtuu kasvosuojia vastustamalla – maskit jakavat saksalaisia yhä voimakkaammin, ja ääripäät ovat yhä äänekkäämpiä

Joil­le­kin oma­ku­van ra­ken­ta­mi­nen ta­pah­tuu kas­vo­suo­jia vas­tus­ta­mal­la – maskit jakavat sak­sa­lai­sia yhä voi­mak­kaam­min, ja ää­ri­päät ovat yhä ää­nek­kääm­piä

07.08.2020 22:11
Tilaajille