Liikenne: Sil­ta­tar­kas­tuk­set ai­heut­ta­vat poik­keus­jär­jes­te­ly­jä Ro­va­nie­mel­lä tänään ja kes­ki­viik­ko­na

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Tilaajille

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ril­le lah­joi­tet­tu­jen maskien vaih­to­erä täyttää laa­tu­vaa­ti­muk­set – ostetut kolme mil­joo­naa maskia vaih­toon

Loppukeväästä lappilainen yritys Sava Group Oy lahjoitti Lapin sairaanhoitopiirille 100 000 kirurgista suu-nenäsuojainta, jotka Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n testin mukaan eivät täyttäneet suodatustehovaatimuksia ja Sava Group toimitti tilalle korvaavan erän suojaimia.

VTT:n mukaan Sava Group Oy:n Lapin sairaanhoitopiirille lahjoittama kirurgisten suu-nenäsuojainten vaihtoerä täyttää suojainten laatuvaatimukset. Suojainten suodatinteho on 99,8 prosenttia.