Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

Yksityistäminen
Mielipidekirjoitus

Lapsen etu tulee ensin

21.12.2023 17:00
Rovaniemen kaupunginhallitus kannattaa Mäkirannan ja Kivikankaan päiväkotien yksityistämistä – päätös syntyi äänin 7-4

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus kan­nat­taa Mä­ki­ran­nan ja Ki­vi­kan­kaan päi­vä­ko­tien yk­si­tyis­tä­mis­tä – päätös syntyi äänin 7-4

28.11.2023 05:00 3
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki aikoo yksityistää uudelleen Mäkirannan ja Kivikankaan päiväkodit – suunnitelmia vastustava adressi keräsi nopeasti lähes 500 nimeä

Ro­va­nie­men kau­pun­ki aikoo yk­si­tyis­tää uu­del­leen Mä­ki­ran­nan ja Ki­vi­kan­kaan päi­vä­ko­dit – suun­ni­tel­mia vas­tus­ta­va adressi keräsi no­peas­ti lähes 500 nimeä

01.11.2023 17:04 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pedot pää­se­mäs­sä irti

19.10.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei hal­puu­te­ta var­hais­kas­va­tus­ta

01.10.2022 05:00
Tilaajille
Kunnallinen vai yksityinen yhtiö?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­nal­li­nen vai yk­si­tyi­nen yhtiö?

21.05.2022 05:30 1
Tilaajille
Haaparantalaiset torppasivat kansanäänestyksessä hoivakodin yksityistämisen – äänestysprosentti jäi vaisuksi

Haa­pa­ran­ta­lai­set torp­pa­si­vat kan­sa­nää­nes­tyk­ses­sä hoi­va­ko­din yk­si­tyis­tä­mi­sen – ää­nes­tysp­ro­sent­ti jäi vai­suk­si

16.05.2022 13:41 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Päi­vä­ko­tien yk­si­tyis­tä­mi­nen on ly­hyt­nä­köis­tä po­li­tiik­kaa

23.09.2020 06:21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Va­sem­mis­to turvaa pal­ve­lu­ja ja työ­paik­ko­ja

18.07.2020 03:40
Tilaajille
Meri-Lapin sotea uhkaa alasajo ja merilappilaisia sote-lasku
Pääkirjoitus

Me­ri-La­pin sotea uhkaa alasajo ja me­ri­lap­pi­lai­sia so­te-las­ku

15.06.2020 14:41
Tilaajille
Sote-uudistus ihmetyttää Länsi-Pohjassa – Yksityistämisen purku uudella lainsäädännöllä on ennennäkemätön avaus

So­te-uu­dis­tus ih­me­tyt­tää Län­si-Poh­jas­sa – Yk­si­tyis­tä­mi­sen purku uudella lain­sää­dän­nöl­lä on en­nen­nä­ke­mä­tön avaus

08.06.2020 18:59
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pi­de­tään yhtiö kun­nal­la

29.04.2020 07:54
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ve­si­huol­toa ei saa yk­si­tyis­tää

13.02.2020 11:23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuntien han­kin­tao­saa­mi­nen ko­ros­tu­mas­sa

08.10.2019 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Posion ruo­ka­huol­lon ul­kois­ta­mi­nen py­säy­tet­tä­vä

07.10.2019 13:38
Tilaajille