pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen yritys rat­kais­ta van­hus­hoi­van epä­koh­dat hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sel­la epä­on­nis­tui ja pahensi alan on­gel­mia – nyt hyvät neuvot ovat kalliit

kolumni: Koirasi osaa sen, mistä saatat vain haa­veil­la

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 5: Eevi, Reino, Piija ja Kek­ko­nen

Yksityistäminen
Kunnallinen vai yksityinen yhtiö?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­nal­li­nen vai yk­si­tyi­nen yhtiö?

21.05.2022 05:30 1
Tilaajille
Haaparantalaiset torppasivat kansanäänestyksessä hoivakodin yksityistämisen – äänestysprosentti jäi vaisuksi

Haa­pa­ran­ta­lai­set torp­pa­si­vat kan­san­ää­nes­tyk­ses­sä hoi­va­ko­din yk­si­tyis­tä­mi­sen – ää­nes­tys­pro­sent­ti jäi vai­suk­si

16.05.2022 13:41 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Päi­vä­ko­tien yk­si­tyis­tä­mi­nen on ly­hyt­nä­köis­tä po­li­tiik­kaa

23.09.2020 06:21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Va­sem­mis­to turvaa pal­ve­lu­ja ja työ­paik­ko­ja

18.07.2020 03:40
Tilaajille
Meri-Lapin sotea uhkaa alasajo ja merilappilaisia sote-lasku
Pääkirjoitus

Me­ri-La­pin sotea uhkaa alasajo ja me­ri­lap­pi­lai­sia so­te-las­ku

15.06.2020 14:41
Tilaajille
Sote-uudistus ihmetyttää Länsi-Pohjassa – Yksityistämisen purku uudella lainsäädännöllä on ennennäkemätön avaus

So­te-uu­dis­tus ih­me­tyt­tää Län­si-Poh­jas­sa – Yk­si­tyis­tä­mi­sen purku uudella lain­sää­dän­nöl­lä on en­nen­nä­ke­mä­tön avaus

08.06.2020 18:59
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pi­de­tään yhtiö kun­nal­la

29.04.2020 07:54
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ve­si­huol­toa ei saa yk­si­tyis­tää

13.02.2020 11:23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuntien han­kin­ta­osaa­mi­nen ko­ros­tu­mas­sa

08.10.2019 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Posion ruo­ka­huol­lon ul­kois­ta­mi­nen py­säy­tet­tä­vä

07.10.2019 13:38
Tilaajille