Yksityistäminen
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Päi­vä­ko­tien yk­si­tyis­tä­mi­nen on ly­hyt­nä­köis­tä po­li­tiik­kaa

23.09.2020 06:21 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Va­sem­mis­to turvaa pal­ve­lu­ja ja työ­paik­ko­ja

18.07.2020 03:40 0
Tilaajille
Meri-Lapin sotea uhkaa alasajo ja merilappilaisia sote-lasku
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Me­ri-La­pin sotea uhkaa alasajo ja me­ri­lap­pi­lai­sia so­te-las­ku

15.06.2020 14:12 0
Tilaajille
Sote-uudistus ihmetyttää Länsi-Pohjassa – Yksityistämisen purku uudella lainsäädännöllä on ennennäkemätön avaus

So­te-uu­dis­tus ih­me­tyt­tää Län­si-Poh­jas­sa – Yk­si­tyis­tä­mi­sen purku uudella lain­sää­dän­nöl­lä on en­nen­nä­ke­mä­tön avaus

08.06.2020 18:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Pi­de­tään yhtiö kun­nal­la

29.04.2020 07:54 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Arttu Papinaho

Lu­ki­jal­ta: Ve­si­huol­toa ei saa yk­si­tyis­tää

13.02.2020 11:23 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Esa Pöyliö

Lu­ki­jal­ta: Kuntien han­kin­ta­osaa­mi­nen ko­ros­tu­mas­sa

08.10.2019 05:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Terhi Heikkilä

Lu­ki­jal­ta: Posion ruo­ka­huol­lon ul­kois­ta­mi­nen py­säy­tet­tä­vä

07.10.2019 13:38 0
Tilaajille