Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Nuorten median käyttö: Tik­to­kin suosio uu­tis­läh­tee­nä kasvaa no­peas­ti, mutta nuoret myös suh­tau­tu­vat kriit­ti­ses­ti sen luo­tet­ta­vuu­teen

Lahjoitus: Lapin moot­to­ri­kelk­kai­li­jat saivat vielä yhden jun­nu­kel­kan va­ras­te­tun tilalle

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Valtatie 4

Val­ta­tie neljän liit­ty­miä pa­ran­ne­taan Simossa – ja­lan­ku­lun ja pyö­räi­lyn ali­kul­kusil­lat avataan lii­ken­teel­le, tal­vek­si uusia kier­to­tei­tä

31.10.2022 20:33
Tilaajille

Simossa Kar­si­kon koh­dal­la kier­to­tie käyt­töön kah­dek­si yöksi

30.06.2022 14:53
Simossa rakentuu ainakin kaksi siltaa tänä kesänä – Ukrainan sota vaikuttaa työvaiheiden aikatauluihin

Simossa ra­ken­tuu ainakin kaksi siltaa tänä kesänä – Uk­rai­nan sota vai­kut­taa työ­vai­hei­den ai­ka­tau­lui­hin

29.06.2022 19:43
Tilaajille
Simossa aloitetaan Vt 4 liittymien parantaminen – hankkeessa rakennetaan kolme uutta siltaa, eritasoliittymä sekä jalankulku ja pyöräilyväylä

Simossa aloi­te­taan Vt 4 liit­ty­mien pa­ran­ta­mi­nen – hank­kees­sa ra­ken­ne­taan kolme uutta siltaa, eri­ta­so­liit­ty­mä sekä ja­lan­kul­ku ja pyö­räi­ly­väy­lä

10.02.2022 15:45 3
Tilaajille
Jeesiöjoen uuden sillan rakentaminen alkoi Sodankylässä – hankkeen hinta yli seitsemän miljoonaa euroa

Jee­siö­joen uuden sillan ra­ken­ta­mi­nen alkoi So­dan­ky­läs­sä – hank­keen hinta yli seit­se­män mil­joo­naa euroa

04.12.2021 14:35 1
Tilaajille
Nelostien Karsikon eritasoliittymät otetaan liikenteen käyttöön perjantaina Simossa

Ne­los­tien Kar­si­kon eri­ta­so­liit­ty­mät otetaan lii­ken­teen käyt­töön per­jan­tai­na Simossa

15.07.2021 10:07
Tilaajille

Kaksi ramppia Ne­los­tiel­lä sul­je­taan pääl­lys­töi­den takia Ke­min­maas­sa

31.05.2021 18:30
Tilaajille
Oulun ja Kemin välinen nelostien hanke lähenee loppuaan

Oulun ja Kemin välinen ne­los­tien hanke lähenee lop­puaan

03.03.2021 11:54 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tunarit vaih­toon!

19.02.2021 05:15
Tilaajille

Rik­kou­tu­nut raskas ajo­neu­vo haittaa lii­ken­net­tä tiellä 4 Ro­va­nie­men kes­kus­tan koh­dal­la – Tilanne ohi

21.10.2020 11:02
Tilaajille

Kar­si­kon eri­ta­so­liit­ty­män ra­ken­ta­mi­nen alkaa Simossa syys­kuun aikana

08.09.2020 14:45
Tilaajille
Kemi-Oulu-tien parannusurakka etenee – ensimmäinen Oulujoen ylittävä silta valmistuu tämän ja ensi viikon aikana

Ke­mi-Ou­lu-tien pa­ran­nus­urak­ka etenee – en­sim­mäi­nen Ou­lu­joen ylit­tä­vä silta val­mis­tuu tämän ja ensi viikon aikana

19.08.2020 10:59
Tilaajille

Val­ta­tie 4:n Ou­lu–­Ke­mi-hank­keen Ou­lu­joen itäi­sem­män sillan kannen be­to­ni­va­lu­työt alkavat maa­nan­tai­na

07.05.2020 10:53
Tilaajille