Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

pääkirjoitus: Lapilla on Poh­jo­lan lin­nak­kees­sa tärkeä rooli

Valionranta
Rovaniemen Valionrannan ikuisuushanke otti harppauksen eteenpäin – hitaat hotelliprosessit kertovat vakavista päätöksenteko-ongelmista
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men Va­lion­ran­nan ikui­suus­han­ke otti harp­pauk­sen eteen­päin – hitaat ho­tel­li­pro­ses­sit ker­to­vat va­ka­vis­ta pää­tök­sen­te­ko-on­gel­mis­ta

12.11.2023 17:01 12
Lapland Hotels aikoo sijoittaa Valionrannan rakentamiseen 150 miljoonaa euroa – ehkä suurin yksityisen yrityksen investointi Rovaniemellä

Lapland Hotels aikoo si­joit­taa Va­lion­ran­nan ra­ken­ta­mi­seen 150 mil­joo­naa euroa – ehkä suurin yk­si­tyi­sen yri­tyk­sen in­ves­toin­ti Ro­va­nie­mel­lä

09.11.2023 15:57 16
Tilaajille
Valionrannasta solmittiin vuokrasopimus – Lapland Hotelsin kaavailemaan hotelliin tulee 300 huonetta, useita ravintoloita ja hyvinvointikylpylä

Va­lion­ran­nas­ta sol­mit­tiin vuok­ra­so­pi­mus – Lapland Ho­tel­sin kaa­vai­le­maan ho­tel­liin tulee 300 huo­net­ta, useita ra­vin­to­loi­ta ja hy­vin­voin­ti­kyl­py­lä

09.11.2023 12:03 13
Tilaajille
Rovaniemen Valionrantaan saa nyt rakentaa – rakennuttajakin yllättyi, kun kaavamuutoksesta ei valitettu

Ro­va­nie­men Va­lion­ran­taan saa nyt ra­ken­taa – ra­ken­nut­ta­ja­kin yl­lät­tyi, kun kaa­va­muu­tok­ses­ta ei va­li­tet­tu

16.03.2023 16:30 10
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi Valionrannan kaavan  – hotelliin ei tule viihdekylpylää

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi Va­lion­ran­nan kaavan – ho­tel­liin ei tule viih­de­kyl­py­lää

23.01.2023 19:39 9
Tilaajille
Valionrannan asemakaavamuutos hyväksyttiin Rovaniemen kaupunginhallituksessa –alueelle tulisi arviolta 340 asukasta

Va­lion­ran­nan ase­ma­kaa­va­muu­tos hy­väk­syt­tiin Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa –a­lueel­le tulisi ar­viol­ta 340 asu­kas­ta

16.01.2023 18:08 1
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus yrittää saada Valionrannan kaavamuutoksen käsiteltyä viimein maanantaina – kerrostalojen rakentaminen alkaisi kolmessa vuodessa

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus yrittää saada Va­lion­ran­nan kaa­va­muu­tok­sen kä­si­tel­tyä viimein maa­nan­tai­na – ker­ros­ta­lo­jen ra­ken­ta­mi­nen alkaisi kol­mes­sa vuo­des­sa

12.01.2023 12:16 3
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus siirsi Valionrannan päätökset ensi vuoteen – "Päättäjillä nousi niin paljon kysymyksiä"

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus siirsi Va­lion­ran­nan pää­tök­set ensi vuoteen – "­Päät­tä­jil­lä nousi niin paljon ky­sy­myk­siä"

20.12.2022 20:00 9
Tilaajille
Rovaniemen Valionrannan rakentaminen pitää aloittaa kolmen vuoden kuluessa siitä, kun kaavamuutos saa lainvoiman

Ro­va­nie­men Va­lion­ran­nan ra­ken­ta­mi­nen pitää aloit­taa kolmen vuoden ku­lues­sa siitä, kun kaa­va­muu­tos saa lain­voi­man

14.12.2022 16:30 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men täytyy herätä ko­ti­maan mat­kai­luun, Va­lion­ran­nan kyl­py­lä­han­ke on saatava vauh­tiin pi­kim­mi­ten

22.11.2022 06:01 1
Tilaajille
Uutisanalyysi: Valionrannan kaavamuutos on vihdoin loppusuoralla, mutta saa kysymään, sitooko kumppanuus liikaa kaupungin käsiä

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Va­lion­ran­nan kaa­va­muu­tos on vihdoin lop­pu­suo­ral­la, mutta saa ky­sy­mään, sitooko kump­pa­nuus liikaa kau­pun­gin käsiä

15.11.2022 19:40 5
Tilaajille
Rovaniemen Valionrannan kaavamuutoksesta voi taas jättää mielipiteitä

Ro­va­nie­men Va­lion­ran­nan kaa­va­muu­tok­ses­ta voi taas jättää mie­li­pi­tei­tä

16.11.2021 11:51 2
Tilaajille

Va­lion­ran­nan kaa­va­esi­tys muuttui maa­nan­tai­na kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa

12.10.2021 08:51 4
Tilaajille
Valionrannasta päätös alkuvuodesta – ennen hotellia rantaan rakennetaan kerrostalo

Va­lion­ran­nas­ta päätös al­ku­vuo­des­ta – ennen ho­tel­lia rantaan ra­ken­ne­taan ker­ros­ta­lo

12.10.2021 10:14 5
Tilaajille
Rovaniemen leirintäalueen oikea paikka on Napapiiri
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men lei­rin­tä­alueen oikea paikka on Na­pa­pii­ri

13.07.2021 14:15 5
Valionrannan hotellihanke nytkähti eteenpäin – kyseessä on Lapland Hotelsille yli sadan miljoonan euron investointi, alueen valmistumisessa vierähtänee vuosikymmen

Va­lion­ran­nan ho­tel­li­han­ke nyt­käh­ti eteen­päin – ky­sees­sä on Lapland Ho­tel­sil­le yli sadan mil­joo­nan euron in­ves­toin­ti, alueen val­mis­tu­mi­ses­sa vie­räh­tä­nee vuo­si­kym­men

02.07.2021 14:13 5
Tilaajille
Eteneekö Valionrannan hotellihanke vihdoin: tältä näyttää nykyinen suunnitelma – katso jäävuori ja muut hurjat ideat vuosien takaa

Ete­nee­kö Va­lion­ran­nan ho­tel­li­han­ke vih­doin: tältä näyttää ny­kyi­nen suun­ni­tel­ma – katso jää­vuo­ri ja muut hurjat ideat vuosien takaa

09.04.2021 16:12 1
Rovaniemen kaupunginhallitus käsitteli Valionrannan tilannetta – kaavoitussopimukselle jatkoa ensi vuoden loppuun

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­li Va­lion­ran­nan ti­lan­net­ta – kaa­voi­tus­so­pi­muk­sel­le jatkoa ensi vuoden loppuun

17.12.2020 16:44
Tilaajille
Rovaniemen Valionranta pysyy Lapland Hotelsilla – hotelliketjulta peritään lähes 100 000 euron varausmaksu

Ro­va­nie­men Va­lion­ran­ta pysyy Lapland Ho­tel­sil­la – ho­tel­li­ket­jul­ta pe­ri­tään lähes 100 000 euron va­raus­mak­su

16.12.2020 11:21
Tilaajille