Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Tilaajille

Va­lion­ran­nan kaa­va­esi­tys muuttui maa­nan­tai­na kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa

Valionrannan kaavamuutos asetetaan elinvoimalautakunnan esityksen mukaisesti julkisesti nähtäville, mutta aivan esityksen mukaisesti kaavaesitys ei Rovaniemen kaupunginhallituksessa maanantaina edennyt.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että rannan viheralueet, jotka on kaavaluonnoksessa merkitty lähivirkistysalueiksi (VL), muutetaan kaavaluonnoksessa puistoalueiksi (VP). Tämä oli valtuutettu Henri Rambergin (vas.) esitys.