Utsjoki

Au­rin­gon­pi­men­nys pii­lot­te­li pil­vi­ver­hon takana Uts­joel­la – Edel­li­sen kerran au­rin­gon­pi­men­nys nähtiin Suo­mes­sa elo­kuus­sa 2018

10.06.2021 16:51
Tilaajille

Lä­hi­ruo­kaa, kult­tuu­ri­kes­kus­ta ja uutta infraa – Utsjoen kun­nas­sa poh­di­taan ideoita elin­voi­man yl­lä­pi­tä­mi­seen

21.05.2021 12:46
Tilaajille

Suo­ma­lai­sia hä­ly­tet­tiin Norjan puo­lel­le sam­mut­ta­maan palavaa pe­rä­vau­nua

08.12.2020 16:44
Tilaajille

Lapin teiden var­sil­ta rai­va­taan ja har­ven­ne­taan puustoa ki­lo­met­ri­tol­kul­la – Nä­ky­vyys paranee muun muassa val­ta­tie 21:llä

29.07.2020 22:04 5
Tilaajille

Poh­jois­ame­rik­ka­lai­nen sorsa räpiköi Ro­va­nie­mel­lä – Lapin tai­vaal­la liiteli har­vi­nai­suuk­sia, mutta oikeat ke­sä­lin­nut kart­ta­vat vielä koleaa säätä

19.05.2020 15:48
Tilaajille

Kylmä tulikoe Ka­na­das­sa: Kaksi lap­pi­lais­nais­ta mat­kus­taa 4 800 ki­lo­met­rin päähän ja ajaa siellä kel­kal­la kilpaa yli 3 000 ki­lo­met­rin matkan

15.02.2020 10:59
Tilaajille

Talven pak­kas­en­nä­tys mi­tat­tiin maa­nan­tai­na Uts­joel­la, kun läm­pö­mit­ta­ri laski –38,8 as­tee­seen – "läm­pö­ti­la voi hyvin alittaa 40 pak­kas­as­teen lukeman yön aikana"

27.01.2020 21:18
Tilaajille

Inari, Utsjoki ja Enon­te­kiö liit­tyi­vät mukaan So­dan­ky­län ja Muonion ym­pä­ris­tön­suo­je­lun yh­teis­toi­min­ta-aluee­seen

16.01.2020 15:51
Tilaajille

Ke­vo­jär­vel­lä mi­tat­tiin talven tois­tai­sek­si kyl­mim­mät lu­ke­mat: -35,4

10.12.2019 10:00
Tilaajille

Utsjoen kunta teettää mat­kai­lun oh­jaa­mi­sek­si maan­käyt­tö­suun­ni­tel­maa

02.12.2019 22:12
Tilaajille

Löytö vi­ras­to­jen pöy­tä­laa­ti­kois­ta, Poh­jois-Lap­piin tulossa 17 uutta luon­non­suo­je­lu­aluet­ta

08.10.2019 19:30
Tilaajille

Utsjoen kou­lus­sa kasvaa uusi mu­sii­kin­te­ki­jöi­den su­ku­pol­vi - kou­lu­lai­set sä­vel­tä­vät, sa­noit­ta­vat ja tuot­ta­vat kap­pa­leen­sa alusta loppuun

15.09.2019 15:52
Tilaajille
Kenestä Tenon kuningas 2019

Kenestä Tenon ku­nin­gas 2019

06.07.2019 16:00