kolumni: Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

Influenssa: Ro­va­nie­mi aloit­taa inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set mar­ras­kuus­sa – aikaa ei voi vielä varata

Utsjoki
Muistoja kilpakelkkailun alkuhämäristä kootaan Utsjoelle lasikaappiin – kelkkoja rakennettu muun muassa tunturiin pudonneen pommikoneen alumiinista

Muis­to­ja kil­pa­kelk­kai­lun al­ku­hä­mä­ris­tä kootaan Uts­joel­le la­si­kaap­piin – kelk­ko­ja ra­ken­net­tu muun muassa tun­tu­riin pu­don­neen pom­mi­ko­neen alu­mii­nis­ta

29.10.2021 06:30
Tilaajille
Utsjoella otetaan tuntumaa Eurooppaan ja tulevaisuuteen – Lapin Kansa lähettää tilaisuuden suoratoistona

Uts­joel­la otetaan tun­tu­maa Eu­roop­paan ja tu­le­vai­suu­teen – Lapin Kansa lä­het­tää ti­lai­suu­den suo­ra­tois­to­na

02.11.2021 10:17
Tilaajille
Utsjoen kunnanjohtajuus oli Vuokko Tieva-Niittyvuopiolle uusi alku, jota ovat ohjanneet perhesiteet ja halu vaalia perinteitä

Utsjoen kun­nan­joh­ta­juus oli Vuokko Tie­va-Niit­ty­vuo­piol­le uusi alku, jota ovat oh­jan­neet per­he­si­teet ja halu vaalia pe­rin­tei­tä

15.08.2021 06:30
Tilaajille
Auringonpimennys piilotteli pilviverhon takana Utsjoella –  Edellisen kerran auringonpimennys nähtiin Suomessa elokuussa 2018

Au­rin­gon­pi­men­nys pii­lot­te­li pil­vi­ver­hon takana Uts­joel­la – Edel­li­sen kerran au­rin­gon­pi­men­nys nähtiin Suo­mes­sa elo­kuus­sa 2018

10.06.2021 16:51
Tilaajille
Lähiruokaa, kulttuurikeskusta ja uutta infraa – Utsjoen kunnassa pohditaan ideoita elinvoiman ylläpitämiseen

Lä­hi­ruo­kaa, kult­tuu­ri­kes­kus­ta ja uutta infraa – Utsjoen kun­nas­sa poh­di­taan ideoita elin­voi­man yl­lä­pi­tä­mi­seen

21.05.2021 12:46
Tilaajille
Suomalaisia hälytettiin Norjan puolelle sammuttamaan palavaa perävaunua

Suo­ma­lai­sia hä­ly­tet­tiin Norjan puo­lel­le sam­mut­ta­maan palavaa pe­rä­vau­nua

08.12.2020 16:44
Tilaajille
Lapin teiden varsilta raivataan ja harvennetaan puustoa kilometritolkulla – Näkyvyys paranee muun muassa valtatie 21:llä

Lapin teiden var­sil­ta rai­va­taan ja har­ven­ne­taan puustoa ki­lo­met­ri­tol­kul­la – Nä­ky­vyys paranee muun muassa val­ta­tie 21:llä

29.07.2020 22:04 5
Tilaajille
Pohjoisamerikkalainen sorsa räpiköi Rovaniemellä – Lapin taivaalla liiteli harvinaisuuksia, mutta oikeat kesälinnut karttavat vielä koleaa säätä

Poh­jois­ame­rik­ka­lai­nen sorsa räpiköi Ro­va­nie­mel­lä – Lapin tai­vaal­la liiteli har­vi­nai­suuk­sia, mutta oikeat ke­sä­lin­nut kart­ta­vat vielä koleaa säätä

19.05.2020 15:48
Tilaajille
Kylmä tulikoe Kanadassa: Kaksi lappilaisnaista matkustaa 4 800 kilometrin päähän ja ajaa siellä kelkalla kilpaa yli 3 000 kilometrin matkan

Kylmä tulikoe Ka­na­das­sa: Kaksi lap­pi­lais­nais­ta mat­kus­taa 4 800 ki­lo­met­rin päähän ja ajaa siellä kel­kal­la kilpaa yli 3 000 ki­lo­met­rin matkan

15.02.2020 10:59
Tilaajille
Talven pakkasennätys mitattiin maanantaina Utsjoella, kun lämpömittari laski –38,8 asteeseen – "lämpötila voi hyvin alittaa 40 pakkasasteen lukeman yön aikana"

Talven pak­kas­en­nä­tys mi­tat­tiin maa­nan­tai­na Uts­joel­la, kun läm­pö­mit­ta­ri laski –38,8 as­tee­seen – "läm­pö­ti­la voi hyvin alittaa 40 pak­kas­as­teen lukeman yön aikana"

27.01.2020 21:18
Tilaajille
Inari, Utsjoki ja Enontekiö liittyivät mukaan Sodankylän ja Muonion ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueeseen

Inari, Utsjoki ja Enon­te­kiö liit­tyi­vät mukaan So­dan­ky­län ja Muonion ym­pä­ris­tön­suo­je­lun yh­teis­toi­min­ta-aluee­seen

16.01.2020 15:51
Tilaajille
Kevojärvellä mitattiin talven toistaiseksi kylmimmät lukemat: -35,4

Ke­vo­jär­vel­lä mi­tat­tiin talven tois­tai­sek­si kyl­mim­mät lu­ke­mat: -35,4

10.12.2019 10:00
Tilaajille
Utsjoen kunta teettää matkailun ohjaamiseksi maankäyttösuunnitelmaa

Utsjoen kunta teettää mat­kai­lun oh­jaa­mi­sek­si maan­käyt­tö­suun­ni­tel­maa

02.12.2019 22:12
Tilaajille
Löytö virastojen pöytälaatikoista, Pohjois-Lappiin tulossa 17 uutta luonnonsuojelualuetta

Löytö vi­ras­to­jen pöy­tä­laa­ti­kois­ta, Poh­jois-Lap­piin tulossa 17 uutta luon­non­suo­je­lu­aluet­ta

08.10.2019 19:30
Tilaajille
Utsjoen koulussa kasvaa uusi musiikintekijöiden sukupolvi - koululaiset säveltävät, sanoittavat ja tuottavat kappaleensa alusta loppuun

Utsjoen kou­lus­sa kasvaa uusi mu­sii­kin­te­ki­jöi­den su­ku­pol­vi - kou­lu­lai­set sä­vel­tä­vät, sa­noit­ta­vat ja tuot­ta­vat kap­pa­leen­sa alusta loppuun

15.09.2019 15:52
Tilaajille
Kenestä Tenon kuningas 2019

Kenestä Tenon ku­nin­gas 2019

06.07.2019 16:00