Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Liikennevälinepalot
Auto paloi hotellin parkkipaikalla keskellä Rovaniemen keskustaa – katso lukijan video tulipalosta

Auto paloi ho­tel­lin park­ki­pai­kal­la kes­kel­lä Ro­va­nie­men kes­kus­taa – katso lukijan video tu­li­pa­los­ta

16.01.2023 12:45
Tilaajille
Rekan perävaunun akselistossa syttyi palo – pelastuslaitos varmisti palon sammumisen

Rekan pe­rä­vau­nun ak­se­lis­tos­sa syttyi palo – pe­las­tus­lai­tos var­mis­ti palon sam­mu­mi­sen

17.11.2022 17:47
Tilaajille
Junan vaunu tyhjennettiin savuhavainnon vuoksi Simossa

Junan vaunu tyh­jen­net­tiin sa­vu­ha­vain­non vuoksi Simossa

11.06.2022 08:16
Hinauksessa olleen linja-auton takajarrut syttyivät palamaan Simossa – paikalla olleet onnistuivat alkusammutuksessa

Hi­nauk­ses­sa olleen lin­ja-au­ton ta­ka­jar­rut syt­tyi­vät pa­la­maan Simossa – pai­kal­la olleet on­nis­tui­vat al­ku­sam­mu­tuk­ses­sa

08.06.2022 10:18
Tilaajille
Kaivinkone syttyi palamaan kesken töiden Muoniossa – tuhoutui pahoin

Kai­vin­ko­ne syttyi pa­la­maan kesken töiden Muo­nios­sa – tu­hou­tui pahoin

11.11.2021 20:57
Tilaajille
Rekan rengas syttyi palamaan Nelostiellä lähellä Muurolaa – ei aiheuta haittaa liikenteelle

Rekan rengas syttyi pa­la­maan Ne­los­tiel­lä lähellä Muu­ro­laa – ei aiheuta haittaa lii­ken­teel­le

08.10.2021 14:36
Tilaajille
Heinäpaalain tuhoutui tulipalossa Kolarissa

Hei­nä­paa­lain tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Ko­la­ris­sa

09.07.2021 06:42
Puutavara-auton perävaunun laakeri ylikuumeni ja syttyi palamaan Nelostiellä Pyhäjärvellä

Puu­ta­va­ra-au­ton pe­rä­vau­nun laakeri yli­kuu­me­ni ja syttyi pa­la­maan Ne­los­tiel­lä Py­hä­jär­vel­lä

08.02.2021 16:26
Tilaajille
Suomalaisia hälytettiin Norjan puolelle sammuttamaan palavaa perävaunua

Suo­ma­lai­sia hä­ly­tet­tiin Norjan puo­lel­le sam­mut­ta­maan palavaa pe­rä­vau­nua

08.12.2020 16:44
Tilaajille
Puutavaralastia kuljettaneen rekan perävaunusta paloi renkaita Kolarissa

Puu­ta­va­ra­las­tia kul­jet­ta­neen rekan pe­rä­vau­nus­ta paloi ren­kai­ta Ko­la­ris­sa

07.12.2020 18:29
Tilaajille
Metsäkone syttyi palamaan Kittilässä – paikalla olleet henkilöt sammuttivat palon

Met­sä­ko­ne syttyi pa­la­maan Kit­ti­läs­sä – pai­kal­la olleet hen­ki­löt sam­mut­ti­vat palon

06.10.2020 08:33
Kaivinkone syttyi palamaan metsätiellä Keminmaassa tiistai-iltana

Kai­vin­ko­ne syttyi pa­la­maan met­sä­tiel­lä Ke­min­maas­sa tiis­tai-il­ta­na

01.09.2020 20:37
Tilaajille
Pyöräkuormaaja paloi Rovaniemellä – Pelastuslaitos ehti hätiin ennen palon leviämistä viereiseen teollisuushalliin

Pyö­rä­kuor­maa­ja paloi Ro­va­nie­mel­lä – Pe­las­tus­lai­tos ehti hätiin ennen palon le­viä­mis­tä vie­rei­seen teol­li­suus­hal­liin

17.08.2020 20:46
Tilaajille
Moottorikelkka syttyi tuleen kesken porotöiden, pelastuslaitos oli tuntien matkan päässä

Moot­to­ri­kelk­ka syttyi tuleen kesken po­ro­töi­den, pe­las­tus­lai­tos oli tuntien matkan päässä

27.05.2020 08:54
Tilaajille

Met­sä­ko­neen polt­to­ai­ne­säi­liö syttyi pa­la­maan Ro­va­nie­mel­lä – palo va­hin­goit­ti myös hen­ki­löau­toa, jonka perässä säiliö oli

06.04.2020 08:13
Tilaajille
Sallassa syttyi palamaan ajokone

Sal­las­sa syttyi pa­la­maan ajokone

10.03.2020 15:20
Tilaajille
Lavetti syttyi palamaan ajon aikana Kemijärvellä – palosta ei aiheutunut vaaraa muulle  liikenteelle

Lavetti syttyi pa­la­maan ajon aikana Ke­mi­jär­vel­lä – palosta ei ai­heu­tu­nut vaaraa muulle lii­ken­teel­le

07.01.2020 13:05