Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

ukrainalaiset
Kommentti: Migri munasi itsensä totaalisesti ukrainalaisten kohtelussa
Kolumni

Kom­ment­ti: Migri munasi itsensä to­taa­li­ses­ti uk­rai­na­lais­ten koh­te­lus­sa

24.11.2023 20:26 18
Tilaajille
Ukrainalainen äiti on odottanut seitsemän kuukautta tietoa tyttärensä koulupaikasta – Rovaniemen opetuspäällikkö: "Valoa on tunnelin päässä"

Uk­rai­na­lai­nen äiti on odot­ta­nut seit­se­män kuu­kaut­ta tietoa tyt­tä­ren­sä kou­lu­pai­kas­ta – Ro­va­nie­men ope­tus­pääl­lik­kö: "Valoa on tun­ne­lin päässä"

23.10.2023 05:00 14
Tilaajille
Ukrainalaisen Maksym Riabtsevin tie kouluun on ollut mutkikas – opetuspäällikkö myöntää haasteet Rovaniemellä

Uk­rai­na­lai­sen Maksym Riabt­se­vin tie kouluun on ollut mut­ki­kas – ope­tus­pääl­lik­kö myöntää haas­teet Ro­va­nie­mel­lä

16.08.2023 05:00 2
Tilaajille
Äitienpäiväjuhla sai ajatukset pois kotimaan sodasta

Äi­tien­päi­vä­juh­la sai aja­tuk­set pois ko­ti­maan sodasta

14.05.2023 12:44
Peruskouluun uudessa kotikaupungissa
Kolumni

Pe­rus­kou­luun uudessa ko­ti­kau­pun­gis­sa

05.05.2023 05:34
Ukrainalaisopiskelijoiden näyttely Kemin kulttuurikeskuksessa

Uk­rai­na­lais­opis­ke­li­joi­den näyt­te­ly Kemin kult­tuu­ri­kes­kuk­ses­sa

02.03.2023 16:14
Suomeen muuttaneiden venäläisten erityisasiantuntijoiden määrä viisinkertaistui, myös startup-yrittäjiä tulee ennätysmääriä

Suomeen muut­ta­nei­den ve­nä­läis­ten eri­tyis­asian­tun­ti­joi­den määrä vii­sin­ker­tais­tui, myös star­tup-yrit­tä­jiä tulee en­nä­tys­mää­riä

28.02.2023 10:00
Tilaajille
Rovaniemeltä turvan löytänyt Yuliia kaipaa sairasta äitiään, Iryna lemmikkejään – kun sota tulee kotiin, mukaan ehtii pakata vain passin ja pari vaatekappaletta

Ro­va­nie­mel­tä turvan löy­tä­nyt Yuliia kaipaa sai­ras­ta äi­tiään, Iryna lem­mik­ke­jään – kun sota tulee kotiin, mukaan ehtii pakata vain passin ja pari vaa­te­kap­pa­let­ta

25.02.2023 05:00 1
Tilaajille
Toimittajalta: Sodan rikkomia täytyy auttaa
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Sodan rik­ko­mia täytyy auttaa

24.02.2023 06:00
Rovaniemellä halutaan järjestää harrastuksia ja koulutusta ukrainalaisille – Paikalliset leijonat ja vastaanottokeskus etsivät mukaan yhteistyötahoja

Ro­va­nie­mel­lä ha­lu­taan jär­jes­tää har­ras­tuk­sia ja kou­lu­tus­ta uk­rai­na­lai­sil­le – Pai­kal­li­set lei­jo­nat ja vas­taan­ot­to­kes­kus etsivät mukaan yh­teis­työ­ta­ho­ja

13.02.2023 14:04 1
Tilaajille
Ukrainalaiset muuttivat työnantajien asenteet turvapaikanhakijoita kohtaan – pienissä kunnissa työ löytyy helpommin kuin suurissa

Uk­rai­na­lai­set muut­ti­vat työn­an­ta­jien asen­teet tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta kohtaan – pie­nis­sä kun­nis­sa työ löytyy hel­pom­min kuin suu­ris­sa

09.02.2023 20:09 5
Tilaajille
Ukrainalainen Yevhen Voloshyn pakeni pommituksia ja päätyi pieneen lappilaiskuntaan – Pello on onnistunut työllistämään lähes kaikki kuntaan saapuneet pakolaiset

Uk­rai­na­lai­nen Yevhen Vo­los­hyn pakeni pom­mi­tuk­sia ja päätyi pieneen lap­pi­lais­kun­taan – Pello on on­nis­tu­nut työl­lis­tä­mään lähes kaikki kuntaan saa­pu­neet pa­ko­lai­set

09.02.2023 05:00 9
Tilaajille
Talvivaatteet toivotuin lahjoitus – Rovaniemen Ritarinteellä välitetään vaateapua ukrainalaisille

Tal­vi­vaat­teet toi­vo­tuin lah­joi­tus – Ro­va­nie­men Ri­ta­rin­teel­lä vä­li­te­tään vaa­te­apua uk­rai­na­lai­sil­le

20.12.2022 16:07
Tilaajille
Mielipiteenvapauden Saharov-palkinto Ukrainan ihmisille

Mie­li­pi­teen­va­pau­den Sa­ha­rov-pal­kin­to Uk­rai­nan ih­mi­sil­le

19.10.2022 18:08
Ranua vastaanotti ukrainalaisia sotapakolaisia – majoitukset on kalustettu kuntalaisten lahjoitusten avulla

Ranua vas­taan­ot­ti uk­rai­na­lai­sia so­ta­pa­ko­lai­sia – ma­joi­tuk­set on ka­lus­tet­tu kun­ta­lais­ten lah­joi­tus­ten avulla

11.10.2022 18:57
Tilaajille
Työpaikka löytyi tekstiilipesulasta – Lappiin tulleet ukrainalaiset ovat löytäneet töitä lähinnä kesäsesongin ajaksi

Työ­paik­ka löytyi teks­tii­li­pe­su­las­ta – Lappiin tulleet uk­rai­na­lai­set ovat löy­tä­neet töitä lähinnä ke­sä­se­son­gin ajaksi

14.08.2022 06:30
Tilaajille
Maahanmuuttovirasto: Vastaanottojärjestelmässä tällä hetkellä enemmän ihmisiä kuin koskaan – yli 37 000 henkilöstä suurin osa Ukrainasta

Maa­han­muut­to­vi­ras­to: Vas­taan­ot­to­jär­jes­tel­mäs­sä tällä het­kel­lä enemmän ihmisiä kuin koskaan – yli 37 000 hen­ki­lös­tä suurin osa Uk­rai­nas­ta

08.08.2022 14:20
Tilaajille
Sodan jaloista koulun penkille: ukrainalaislasten opetus on päässyt vauhtiin Rovaniemellä ja Kemissä

Sodan ja­lois­ta koulun pen­kil­le: uk­rai­na­lais­las­ten opetus on päässyt vauh­tiin Ro­va­nie­mel­lä ja Kemissä

27.05.2022 08:47 2
Tilaajille
Jalkapallo mukana uudessa arjessa – Rovaniemelle perheineen muuttanut Yaroslav, 12, harrastaa Suomi–Ukraina-monilajikerhossa

Jal­ka­pal­lo mukana uudessa arjessa – Ro­va­nie­mel­le per­hei­neen muut­ta­nut Ya­ros­lav, 12, har­ras­taa Suo­mi–Uk­rai­na-mo­ni­la­ji­ker­hos­sa

24.05.2022 14:58
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Me­ri-La­pis­sa in­nos­tu­nut­ta SPR:n va­paa­eh­tois­toi­min­taa

11.05.2022 16:04