turkki
EU-johtajat ratkovat ylimääräisessä huippukokouksessa Valko-Venäjän ja Turkin kysymyksiä

EU-joh­ta­jat rat­ko­vat yli­mää­räi­ses­sä huip­pu­ko­kouk­ses­sa Val­ko-Ve­nä­jän ja Turkin ky­sy­myk­siä

01.10.2020 13:26 0
Jännitteet itäisellä Välimerellä lisääntyvät entisestään Turkin aloitettua sotaharjoitukset

Jän­nit­teet itäi­sel­lä Vä­li­me­rel­lä li­sään­ty­vät en­ti­ses­tään Turkin aloi­tet­tua so­ta­har­joi­tuk­set

30.08.2020 14:15 0
Kiistassa katastrofin ainekset – Tutkija: "Turkki haluaa päästä isommalle leikkikentälle"

Kiis­tas­sa ka­tast­ro­fin ai­nek­set – Tut­ki­ja: "Turkki haluaa päästä isom­mal­le leik­ki­ken­täl­le"

27.08.2020 17:55 0
Turkkiin ei voi vielä matkustaa – Turkista olisi voinut tulla "toinen Italia", mutta toisin kävi

Turk­kiin ei voi vielä mat­kus­taa – Tur­kis­ta olisi voinut tulla "toinen Ita­lia", mutta toisin kävi

23.07.2020 16:51 0
Turkkiin ei saa edelleenkään Suomesta matkustaa – Turkki kuului hetken koronan tehokkaasti hoitaneisiin maihin

Turk­kiin ei saa edel­leen­kään Suo­mes­ta mat­kus­taa – Turkki kuului hetken koronan te­hok­kaas­ti hoi­ta­nei­siin maihin

23.07.2020 15:03 0
Hagia Sofiasta tuli moskeija – Unesco arvioi uudestaan turkkilaisen maailmanperintökohteen aseman

Hagia So­fias­ta tuli mos­kei­ja – Unesco arvioi uu­des­taan turk­ki­lai­sen maail­man­pe­rin­tö­koh­teen aseman

10.07.2020 21:44 0
Turkin presidentti haluaa muuttaa Hagia Sofian takaisin moskeijaksi – rakennus toimi kirkkona 900 vuotta ennen ottomaanien valloitusta

Turkin pre­si­dent­ti haluaa muuttaa Hagia Sofian ta­kai­sin mos­kei­jak­si – ra­ken­nus toimi kirk­ko­na 900 vuotta ennen ot­to­maa­nien val­loi­tus­ta

02.07.2020 15:06 0
Turkissa koronatartuntamäärät nopeassa nousussa – asukkaiden pysyttävä sisällä 48 tuntia

Tur­kis­sa ko­ro­na­tar­tun­ta­mää­rät no­peas­sa nou­sus­sa – asuk­kai­den py­syt­tä­vä sisällä 48 tuntia

11.04.2020 08:43 0
Putin ja Erdogan pääsivät sopuun tulitauosta Syyriassa – tulitauko alkaa ensi yönä

Putin ja Erdogan pää­si­vät sopuun tu­li­tauos­ta Syy­rias­sa – tu­li­tau­ko alkaa ensi yönä

05.03.2020 19:59 0
Tilaajille
EU löysi Turkin kanssa solmimansa likaisen diilin edestään – toimi heikosti jo valmiiksi

EU löysi Turkin kanssa sol­mi­man­sa li­kai­sen diilin edes­tään – toimi hei­kos­ti jo val­miik­si

05.03.2020 14:49 0
Lähes miljoona ihmistä pakenee kohti Turkin rajaa Syyrian Idlibissä – ihmiset ovat loukussa rajan ja taistelun välissä

Lähes mil­joo­na ihmistä pakenee kohti Turkin rajaa Syyrian Id­li­bis­sä – ihmiset ovat lou­kus­sa rajan ja tais­te­lun välissä

04.03.2020 21:22 0
Tilaajille
Suomi saattaa lähettää rajavartijoita Kreikan maarajalle, määrä selviää loppuviikon aikana – "Henkilöstö ei tingi ihmis- ja perusoikeuksista"

Suomi saattaa lä­het­tää ra­ja­var­ti­joi­ta Kreikan maa­ra­jal­le, määrä selviää lop­pu­vii­kon aikana – "Hen­ki­lös­tö ei tingi ihmis- ja pe­ru­soi­keuk­sis­ta"

04.03.2020 18:20 0
Tilaajille
Erdogan uskoo rauhansopimuksen syntyyn, Moskova "pyrkii yhteisiin toimenpiteisiin" – Putinin ja Erdogan tapaavat Idlibin taisteluiden rauhoittamiseksi

Erdogan uskoo rau­han­so­pi­muk­sen syn­tyyn, Moskova "pyrkii yh­tei­siin toi­men­pi­tei­siin" – Putinin ja Erdogan ta­paa­vat Idlibin tais­te­lui­den rau­hoit­ta­mi­sek­si

04.03.2020 13:24 0
Onko pakolaisvirta Eurooppaan Turkin ja Venäjän yhteinen hybridioperaatio?

Onko pa­ko­lais­vir­ta Eu­roop­paan Turkin ja Venäjän yh­tei­nen hyb­ri­dio­pe­raa­tio?

03.03.2020 07:40 0
Tuhannet pakolaiset pyrkivät Kreikkaan, kun Turkki ilmoitti päästävänsä heidät eteenpäin – rajalla kahakoitiin viikonloppuna ja yhden väitetään kuolleen

Tu­han­net pa­ko­lai­set pyr­ki­vät Kreik­kaan, kun Turkki il­moit­ti pääs­tä­vän­sä heidät eteen­päin – rajalla ka­ha­koi­tiin vii­kon­lop­pu­na ja yhden väi­te­tään kuol­leen

03.03.2020 07:38 0
Ulkoministeri Haavisto: Siirtolaisten saapuminen Kreikan rajalle näyttää organisoidulta – "Ihmiset ovat lähteneet liikkeelle väärin odotuksin"

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to: Siir­to­lais­ten saa­pu­mi­nen Kreikan rajalle näyttää or­ga­ni­soi­dul­ta – "Ih­mi­set ovat läh­te­neet liik­keel­le väärin odo­tuk­sin"

02.03.2020 18:25 0
Tilaajille
Tuleeko uusi turvapaikanhakijoiden aalto? – Suomi on varautunut erilaisiin skenaarioihin hyvin, Lapissa vieraileva sisäministeri Maria Ohisalo sanoo

Tuleeko uusi tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den aalto? – Suomi on va­rau­tu­nut eri­lai­siin ske­naa­rioi­hin hyvin, Lapissa vie­rai­le­va si­sä­mi­nis­te­ri Maria Ohisalo sanoo

01.03.2020 17:05 0
Tilaajille

Len­to­ko­ne syöksyi ulos kii­to­ra­dal­ta ja repesi kolmeen osaan Is­tan­bu­lis­sa – vi­ran­omais­ten mukaan kukaan ei ole kuollut

05.02.2020 20:10 0
Neljä Turkin valtiollisen uutistoimiston työntekijää pidätettiin Kairossa – pidätettyjen olinpaikasta ei ole tietoa

Neljä Turkin val­tiol­li­sen uu­tis­toi­mis­ton työn­te­ki­jää pi­dä­tet­tiin Kai­ros­sa – pi­dä­tet­ty­jen olin­pai­kas­ta ei ole tietoa

16.01.2020 10:34 0
Libyan tulitaukoneuvotteluissa ei saavutettu tulosta – Turkin Erdogan uhkasi antaa opetuksen, jos taistelu jatkuu

Libyan tu­li­tau­ko­neu­vot­te­luis­sa ei saa­vu­tet­tu tulosta – Turkin Erdogan uhkasi antaa ope­tuk­sen, jos tais­te­lu jatkuu

14.01.2020 20:09 0