Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Maanjäristykset
Marokon maanjäristyksessä kuollut yli 2 000 ihmistä, ulkoministeriön tietojen mukaan järistyksessä ei loukkaantunut suomalaisia

Marokon maan­jä­ris­tyk­ses­sä kuollut yli 2 000 ih­mis­tä, ul­ko­mi­nis­te­riön tie­to­jen mukaan jä­ris­tyk­ses­sä ei louk­kaan­tu­nut suo­ma­lai­sia

10.09.2023 10:50
Marokon maanjäristyksen uhriluku on noussut yli tuhanteen – Petteri Orpo: Suomi on valmis auttamaan

Marokon maan­jä­ris­tyk­sen uh­ri­lu­ku on noussut yli tu­han­teen – ­Pet­te­ri Orpo: Suomi on valmis aut­ta­maan

09.09.2023 18:34
Lapin lennoston Hornetien yliäänilennot täräyttivät rakennuksia Oulun seudulla  aamupäivällä – "Olisi pitänyt tiedottaa"

Lapin len­nos­ton Hor­ne­tien yli­ää­ni­len­not tä­räyt­ti­vät ra­ken­nuk­sia Oulun seu­dul­la aa­mu­päi­väl­lä – "Olisi pitänyt tie­dot­taa"

05.09.2023 15:29 5
Tilaajille
Maanjäristyksessä jo yli 19 000 kuollutta Turkissa ja Syyriassa – Luoteis-Syyriaan on vaikeuksia toimittaa apua

Maan­jä­ris­tyk­ses­sä jo yli 19 000 kuol­lut­ta Tur­kis­sa ja Syy­rias­sa – ­Luo­teis-Syy­riaan on vai­keuk­sia toi­mit­taa apua

09.02.2023 19:57
Turkissa maanjäristyksen tuhoalueille on julistettu kolmen kuukauden poikkeustila – vahvistettuja kuolonuhreja jo yli 5 000

Tur­kis­sa maan­jä­ris­tyk­sen tu­ho­alueil­le on ju­lis­tet­tu kolmen kuu­kau­den poik­keus­ti­la – vah­vis­tet­tu­ja kuo­lon­uh­re­ja jo yli 5 000

07.02.2023 15:17 2
Wallu Valpion ja Hanna Paavolaisen kerrostalokoti Turkissa huojui 500 kilometrin päässä maanjäristyksestä – "Kattovalot heiluivat ja pöydät vaihtoivat paikkaa"

Wallu Valpion ja Hanna Paa­vo­lai­sen ker­ros­ta­lo­ko­ti Tur­kis­sa huojui 500 ki­lo­met­rin päässä maan­jä­ris­tyk­ses­tä – "Kat­to­va­lot hei­lui­vat ja pöydät vaih­toi­vat paik­kaa"

06.02.2023 17:20 1
Tilaajille
Turkissa ja Syyriassa maanjäristyksessä kuolleita jo yli 3000 – Turkkiin julistettiin seitsemän päivän suruaika

Tur­kis­sa ja Syy­rias­sa maan­jä­ris­tyk­ses­sä kuol­lei­ta jo yli 3000 – Turk­kiin ju­lis­tet­tiin seit­se­män päivän su­ru­ai­ka

06.02.2023 22:03
Indonesiassa Jaavan saarella maanjäristys, yli 160 ihmistä kuollut – uhriluku voi nousta vielä merkittävästi

In­do­ne­sias­sa Jaavan saa­rel­la maan­jä­ris­tys, yli 160 ihmistä kuollut – uh­ri­lu­ku voi nousta vielä mer­kit­tä­väs­ti

21.11.2022 18:35
Rovaniemellä sattui iltapäivällä maanjäristys

Ro­va­nie­mel­lä sattui il­ta­päi­väl­lä maan­jä­ris­tys

26.09.2022 16:03 10
Tilaajille
SVT: Islannissa tulivuorenpurkausvaara – Ruotsin ulkoministeriö varoittaa ​​alueelle matkustavia kansalaisiaan

SVT: Is­lan­nis­sa tu­li­vuo­ren­pur­kaus­vaa­ra – Ruotsin ul­ko­mi­nis­te­riö va­roit­taa ​​a­lueel­le mat­kus­ta­via kan­sa­lai­siaan

03.08.2022 17:18
Tilaajille
Inarissa tapahtui kahden magnitudin maanjäristys – kyseessä vuoden toiseksi kovin maanjäristys Suomessa

Ina­ris­sa ta­pah­tui kahden mag­ni­tu­din maan­jä­ris­tys – ky­sees­sä vuoden toi­sek­si kovin maan­jä­ris­tys Suo­mes­sa

03.08.2022 15:07 2
Tilaajille
Utsjoen tärähtelyt varmistuivat maanjäristykseksi –  järistyskeskus oli Norjan puolella 13,6 kilometrin syvyydessä

Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

29.11.2021 15:54
Tilaajille
Rovaniemen lauantainen tärähdys varmistui maanjäristykseksi – tapauksesta tekee poikkeuksellisen sen sattuminen asutuksen lähellä

Ro­va­nie­men lauan­tai­nen tä­räh­dys var­mis­tui maan­jä­ris­tyk­sek­si – ta­pauk­ses­ta tekee poik­keuk­sel­li­sen sen sat­tu­mi­nen asu­tuk­sen lähellä

08.11.2021 10:48 1
Tilaajille
Lattia tärisi ja ikkunat helähti – Rovaniemellä tehtiin havaintoja erikoisesta pamauksesta, joka paljastui maanjäristykseksi

Lattia tärisi ja ikkunat helähti – Ro­va­nie­mel­lä tehtiin ha­vain­to­ja eri­koi­ses­ta pa­mauk­ses­ta, joka pal­jas­tui maan­jä­ris­tyk­sek­si

06.11.2021 23:09 8
Tilaajille
Tokioon iski voimakas maanjäristys

Tokioon iski voi­ma­kas maan­jä­ris­tys

07.10.2021 21:21
Haitin maanjäristyksen kuolonuhreja jo yli 1 400 – "Meillä ei ole aavistustakaan, miten selviämme"

Haitin maan­jä­ris­tyk­sen kuo­lon­uh­re­ja jo yli 1 400 – "Meillä ei ole aa­vis­tus­ta­kaan, miten sel­viäm­me"

17.08.2021 09:23
Rovaniemen eilinen räjähdys on edelleen mysteeri – "Parempi kun ei lähde arvailemaan"

Ro­va­nie­men eilinen rä­jäh­dys on edel­leen mys­tee­ri – "Pa­rem­pi kun ei lähde ar­vai­le­maan"

16.12.2020 11:18 1
Tilaajille
Maa järisi Rovaniemellä – Seismologian instituutin mukaan kyseessä on todennäköisesti räjähdys

Maa järisi Ro­va­nie­mel­lä – Seis­mo­lo­gian ins­ti­tuu­tin mukaan ky­sees­sä on to­den­nä­köi­ses­ti rä­jäh­dys

15.12.2020 13:16 6
Tilaajille
Maanjäristyksen aiheuttamia vahinkoja tutkitaan droneilla Kiirunan kaivoksella – pahimpiin paikkoihin ei ole vielä turvallista mennä

Maan­jä­ris­tyk­sen ai­heut­ta­mia va­hin­ko­ja tut­ki­taan dro­neil­la Kii­ru­nan kai­vok­sel­la – pa­him­piin paik­koi­hin ei ole vielä tur­val­lis­ta mennä

08.06.2020 14:40
Tilaajille
Kiirunan kaivoksen järistys aiheutti suuria vahinkoja – Kaivos on ainakin osittain kiinni vielä ensi viikonkin

Kii­ru­nan kai­vok­sen jä­ris­tys ai­heut­ti suuria va­hin­ko­ja – Kaivos on ainakin osit­tain kiinni vielä ensi vii­kon­kin

20.05.2020 12:54
Tilaajille