Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

-
Kuva: Riikka Snellman

Utsjoella viikonloppuna havaitut maan tärähtelyt ovat varmistuneet voimakkuudeltaan 2,6 magnitudin maanjäristykseksi, Helsingin yliopiston Seismologian instituutista kerrotaan.

Järistys tapahtui Norjan puolella lähellä Utsjokea lauantaina kello 01.53. Järistyskeskus oli noin 11 kilometriä Tanssijoen kohdalta Tenolta länteen Geaidnogáisá-tunturissa 13,6 kilometrin syvyydessä. Järistyskeskuksesta on noin 30 kilometriä Utsjoen keskustaan.