Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Nato-jäsenyyden ratifiointi
Naton Stoltenbergin viesti Turkille ja Unkarille: On aika ratifioida Ruotsin Nato-jäsenyys

Naton Stol­ten­ber­gin viesti Tur­kil­le ja Un­ka­ril­le: On aika ra­ti­fioi­da Ruotsin Na­to-jä­se­nyys

01.06.2023 15:40 1
Viimeinenkin hyväksyi, Nato-katse nyt pikaisesti Suomen rooliin puolustusliitossa
Pääkirjoitus

Vii­mei­nen­kin hy­väk­syi, Na­to-kat­se nyt pi­kai­ses­ti Suomen rooliin puo­lus­tus­lii­tos­sa

31.03.2023 12:07 5
Turkin presidentin ilmoitus Suomen Nato-jäsenyyden ratifioinnista vauhdittanee myös Unkarin ratifiointiprosessia – Ruotsilla ei ole syytä huoleen
Pääkirjoitus

Turkin pre­si­den­tin il­moi­tus Suomen Na­to-jä­se­nyy­den ra­ti­fioin­nis­ta vauh­dit­ta­nee myös Unkarin ra­ti­fioin­ti­pro­ses­sia – Ruot­sil­la ei ole syytä huoleen

17.03.2023 19:04 2
Lähteet HS:lle: Turkki on aikeissa ratifioida Suomen Nato-jäsenyyden ennen toukokuun presidentinvaaleja

Lähteet HS:lle: Turkki on ai­keis­sa ra­ti­fioi­da Suomen Na­to-jä­se­nyy­den ennen tou­ko­kuun pre­si­den­tin­vaa­le­ja

15.03.2023 11:57
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eivätkö ra­ti­fioin­nit jo riitä?

13.02.2023 07:00 1
Tilaajille
Eduskunnan on työstettävä Natoon liittymistä koskeva laki valmiiksi – vaikka Turkki ja Unkari pyrkivät jarruttelemaan jäsenyyttämme, meidän ei pidä tehdä sitä itse
Pääkirjoitus

Edus­kun­nan on työs­tet­tä­vä Natoon liit­ty­mis­tä koskeva laki val­miik­si – vaikka Turkki ja Unkari pyr­ki­vät jar­rut­te­le­maan jä­se­nyyt­täm­me, meidän ei pidä tehdä sitä itse

10.02.2023 18:56 5
Suomen ei pidä jäädä odottelemaan Ruotsia, jos Turkki ratifioi vain Suomen Nato-jäsenyyden – turvallisuus ajaa solidaarisuuden ohi
Pääkirjoitus

Suomen ei pidä jäädä odot­te­le­maan Ruot­sia, jos Turkki ra­ti­fioi vain Suomen Na­to-jä­se­nyy­den – tur­val­li­suus ajaa so­li­daa­ri­suu­den ohi

13.10.2022 21:00 17
Tilaajille