Nimitykset: Sauli Pah­ka­sa­lo on Lapin Kansan uusi pää­toi­mit­ta­ja

Työelämä: Teol­li­suus­liit­to ja am­mat­ti­liit­to Pro aloit­ta­vat tiis­tai­na työ­tais­te­lu­toi­met, ulos­mars­se­ja Lapissa ja Oulussa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Taimen
Kalastuslaki on järjetön
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ka­las­tus­la­ki on jär­je­tön

07.08.2023 05:01
Taimen löytää kotijokensa jopa ilman hajumuistia – Inarijärven taimenkantojen tutkimus haastaa leimaantumisteorian

Taimen löytää ko­ti­jo­ken­sa jopa ilman ha­ju­muis­tia – Ina­ri­jär­ven tai­men­kan­to­jen tut­ki­mus haastaa lei­maan­tu­mis­teo­rian

23.05.2023 09:27 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Taimen huo­mioi­ta­va Sie­ri­lä-sel­vi­tyk­sis­sä

01.02.2023 22:09 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun olisi edes se­ka­ro­tui­sia tai­me­nia

13.01.2023 18:16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Al­ku­pe­räi­set tai­me­net ja siiat tu­hot­tiin is­tu­tus­vim­mas­sa

25.11.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Si­mo­jär­ven tai­me­net en­nal­lis­tet­tiin

09.11.2022 07:31 3
Tilaajille
Jäljellä ovat enää raakkuvanhukset – metsätalous on suurin syypää simpukkalajikannan romahdukseen Lapissa

Jäl­jel­lä ovat enää raak­ku­van­huk­set – met­sä­ta­lous on suurin syypää sim­puk­ka­la­ji­kan­nan ro­mah­duk­seen Lapissa

13.08.2022 06:30 7
Tilaajille
Raudanjoella aloitetaan kutusoraikkojen kunnostusinventointi – "Tarkoitus olisi tehdä kerralla hyvä", kertoo ympäristösuunnitelija Jami Aho

Rau­dan­joel­la aloi­te­taan ku­tu­so­raik­ko­jen kun­nos­tus­in­ven­toin­ti – "Tar­koi­tus olisi tehdä ker­ral­la hyvä", kertoo ym­pä­ris­tö­suun­ni­te­li­ja Jami Aho

05.06.2022 14:28 2
Tilaajille
”Lohet kokevat nyt olevansa perillä Isohaaran alla” – tutkija uskoo, että lohi voisi palata ylemmäs, jos se istutettaisiin sinne

”Lohet kokevat nyt ole­van­sa perillä Iso­haa­ran alla” – tutkija uskoo, että lohi voisi palata ylem­mäs, jos se is­tu­tet­tai­siin sinne

28.04.2022 06:30 9
Tilaajille
Koska näemme taas valaita Perämerellä?
Kolumni

Koska näemme taas valaita Pe­rä­me­rel­lä?

02.04.2022 05:00 2
Tilaajille
Tenojoen taimenten keskikoko kasvanut ja kanta vahvistunut – "Taimenen kalastuksen lisäämiselle voi Tenojoessa olla potentiaalia"

Te­no­joen tai­men­ten kes­ki­ko­ko kas­va­nut ja kanta vah­vis­tu­nut – "Tai­me­nen ka­las­tuk­sen li­sää­mi­sel­le voi Te­no­joes­sa olla po­ten­tiaa­lia"

01.04.2022 09:57
Tilaajille
Suo­mes­sa ai­nut­laa­tui­nen Ou­lan­gan villi taimen häviää, jos ka­las­tus­ta ei ra­joi­te­ta – Ou­lan­ka­joen tai­men­kan­ta on jo lähes su­ku­puu­tos­sa

Suo­mes­sa ai­nut­laa­tui­nen Ou­lan­gan villi taimen häviää, jos ka­las­tus­ta ei ra­joi­te­ta – Ou­lan­ka­joen tai­men­kan­ta on jo lähes su­ku­puu­tos­sa

28.12.2021 08:00
Tilaajille
"Hirmuisen kova vaatimus" – Tutkija ei anna toivoa, että Kemijokeen syntyisi viiden padon yläpuolelle lohikanta, joka kestäisi kalastusta ilman istutuksia

"Hir­mui­sen kova vaa­ti­mus" – Tutkija ei anna toivoa, että Ke­mi­jo­keen syn­tyi­si viiden padon ylä­puo­lel­le lo­hi­kan­ta, joka kes­täi­si ka­las­tus­ta ilman is­tu­tuk­sia

21.08.2021 06:30 7
Tilaajille
Tierumpu voi estää taimenen vaelluksen – iso kunnostusprojekti helpottaa meritaimenen elämää Naamijoella

Tie­rum­pu voi estää tai­me­nen vael­luk­sen – iso kun­nos­tus­pro­jek­ti hel­pot­taa me­ri­tai­me­nen elämää Naa­mi­joel­la

20.08.2020 07:00
Tilaajille
Kalasydän käynnistyi Taivalkosken voimalaitoksella – ensimmäinen taimen nousi tunnin sisällä Tervolan puolelle

Ka­la­sy­dän käyn­nis­tyi Tai­val­kos­ken voi­ma­lai­tok­sel­la – en­sim­mäi­nen taimen nousi tunnin sisällä Ter­vo­lan puo­lel­le

08.07.2020 15:15 2
Tilaajille
Metsäkone ryömi koskeen ja molskautti sinne kaksi rekkakuormallista soraa kalastusta harrastavien suomalaisten laskuun – jos hyvin käy, 2030-luvulla Kielikönkäässä voi hypätä useampikiloinen taimen

Met­sä­ko­ne ryömi koskeen ja mols­kaut­ti sinne kaksi rek­ka­kuor­mal­lis­ta soraa ka­las­tus­ta har­ras­ta­vien suo­ma­lais­ten laskuun – jos hyvin käy, 2030-lu­vul­la Kie­li­kön­kääs­sä voi hypätä useam­pi­ki­loi­nen taimen

01.05.2020 06:30
Tilaajille
Mätimunasta tulee taimen Inarijärveen ellei se jää puroon tammukaksi

Mä­ti­mu­nas­ta tulee taimen Ina­ri­jär­veen ellei se jää puroon tam­mu­kak­si

12.04.2020 19:38
Tilaajille
Taimen vai tammukka

Taimen vai tam­muk­ka

09.04.2020 10:01