Suomen pääministeri
Pääministeri Sanna Marin on kotikaranteenissa palattuaan Brysselistä – Belgia julistettiin koronan riskialueeksi torstaina

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin on ko­ti­ka­ran­tee­nis­sa pa­lat­tuaan Brys­se­lis­tä – Belgia ju­lis­tet­tiin koronan ris­ki­alueek­si tors­tai­na

02.10.2020 20:39 0
Tilaajille
Analyysi: Tutkijat esittävät uutta "nyrkkiä" valmistamaan Suomea poikkeusoloihin – pääministeri johtaisi, presidentin rooli jää epäselväksi

Ana­lyy­si: Tut­ki­jat esit­tä­vät uutta "nyrk­kiä" val­mis­ta­maan Suomea poik­keus­oloi­hin – pää­mi­nis­te­ri joh­tai­si, pre­si­den­tin rooli jää epä­sel­väk­si

08.05.2020 18:52 0
Pääministeri Marin siirtyi etätöihin va­ro­toi­men­pi­tee­nä – Kesärannassa työs­ken­nel­leen henkilön lähipiirissä todettiin ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta

Pää­mi­nis­te­ri Marin siirtyi etä­töi­hin va­ro­toi­men­pi­tee­nä – Ke­sä­ran­nas­sa työs­ken­nel­leen hen­ki­lön lä­hi­pii­ris­sä to­det­tiin ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta

23.04.2020 12:45 0
Pääministeri Sanna Marin: Hallitus joutuu tekemään vaikeita päätöksiä ja käyttämään kovia keinoja työllisyystavoitteeseen pääsemiseksi

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin: Hal­li­tus joutuu te­ke­mään vai­kei­ta pää­tök­siä ja käyt­tä­mään kovia keinoja työl­li­syys­ta­voit­tee­seen pää­se­mi­sek­si

02.02.2020 16:51 0
Sanna Marinilla ja Viron pääministeri Rataksella pitkä yhteistyölista – ”Tallinnan tunneliin ei lippuja vielä myydä”

Sanna Ma­ri­nil­la ja Viron pää­mi­nis­te­ri Ra­tak­sel­la pitkä yh­teis­työ­lis­ta – ”Tal­lin­nan tun­ne­liin ei lippuja vielä myydä”

10.01.2020 20:27 0
Kohulausunto sävyttää Marinin Viron vierailua – sisäministerin möläytys myyjätytöstä taustalla

Ko­hu­lau­sun­to sä­vyt­tää Marinin Viron vie­rai­lua – si­sä­mi­nis­te­rin mö­läy­tys myy­jä­ty­tös­tä taus­tal­la

10.01.2020 07:00 0
Tilaajille
Postitonttu eteni valtiovarainministeriksi – Katri Kulmuni otti kantaa "myyjätyttö"-kohuun tonttukuvalla ja muisteli omaa työhistoriaansa

Pos­ti­tont­tu eteni val­tio­va­rain­mi­nis­te­rik­si – Katri Kulmuni otti kantaa "myy­jä­tyt­tö"-ko­huun tont­tu­ku­val­la ja muis­te­li omaa työ­his­to­riaan­sa

22.12.2019 15:41 0
Tilaajille
Viron presidentti Kersti Kaljulaid pyysi anteeksi sisäministeri Mart Helmen kommentteja Suomen pääministeristä "myyjätyttönä"

Viron pre­si­dent­ti Kersti Kal­ju­laid pyysi an­teek­si si­sä­mi­nis­te­ri Mart Helmen kom­ment­te­ja Suomen pää­mi­nis­te­ris­tä "myy­jä­tyt­tö­nä"

16.12.2019 12:47 0
Sanna Marinista on tulossa Suomen pääministeri – voitti täpärästi Antti Lindtmanin

Sanna Ma­ri­nis­ta on tulossa Suomen pää­mi­nis­te­ri – voitti tä­pä­räs­ti Antti Lindt­ma­nin

08.12.2019 19:41 0
Tää on viimeinen taisto? – Antti Rinne sai puolueiden vastaukset, mutta tämän jälkeen hallitusta tuskin vähään aikaan muodostetaan demareiden johdolla
Kolumni Ilari Tapio

Tää on vii­mei­nen taisto? – Antti Rinne sai puo­luei­den vas­tauk­set, mutta tämän jälkeen hal­li­tus­ta tuskin vähään aikaan muo­dos­te­taan de­ma­rei­den joh­dol­la

07.12.2019 19:01 0
Tilaajille
Valtuuston puheenjohtaja Sirpa Paatero tuskin johtaa Antti Rinteen seuraajan valintaa – "Ei ole tällä tiedolla tulossa, vaan on sairauslomalla"

Val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Sirpa Paatero tuskin johtaa Antti Rinteen seu­raa­jan va­lin­taa – "Ei ole tällä tie­dol­la tu­los­sa, vaan on sai­raus­lo­mal­la"

07.12.2019 17:22 0
Tilaajille
Eduskunnan puhemiehen Matti Vanhasen mielestä epäluottamuksen vuoksi eronnut Rinne voi jatkaa uuden hallituksen ministerinä – "Ei hän tässä mikään hylkiö ole"

Edus­kun­nan pu­he­mie­hen Matti Van­ha­sen mie­les­tä epä­luot­ta­muk­sen vuoksi eronnut Rinne voi jatkaa uuden hal­li­tuk­sen mi­nis­te­ri­nä – "Ei hän tässä mikään hylkiö ole"

07.12.2019 14:03 0
Eduskuntaryhmät vastaavat Rinteen kysymyksiin tänään – pääministeriehdokkaasta päätös sunnuntaina

Edus­kun­ta­ryh­mät vas­taa­vat Rinteen ky­sy­myk­siin tänään – pää­mi­nis­te­ri­eh­dok­kaas­ta päätös sun­nun­tai­na

07.12.2019 11:02 0
Pääministerin valinta etenee: Sdp:n puoluehallitus kokoontuu ja valitsee hallitustunnustelijan – Miten ja milloin Suomi saa uuden pääministerin?

Pää­mi­nis­te­rin valinta etenee: Sdp:n puo­lue­hal­li­tus ko­koon­tuu ja va­lit­see hal­li­tus­tun­nus­te­li­jan – Miten ja milloin Suomi saa uuden pää­mi­nis­te­rin?

05.12.2019 06:30 0
Tilaajille
Suomen pääministeri on joutunut eroamaan kolme kertaa poliittisen paineen takia – muunnellun totuuden puhuminen on asiantuntijan mukaan erityisen riskialtista

Suomen pää­mi­nis­te­ri on jou­tu­nut eroa­maan kolme kertaa po­liit­ti­sen paineen takia – muun­nel­lun to­tuu­den pu­hu­mi­nen on asian­tun­ti­jan mukaan eri­tyi­sen ris­ki­al­tis­ta

03.12.2019 18:33 0
Analyysi: Aprillihoitajamitoitus, valevappusatanen ja muut Rinteen vaalilupaukset – nyt älähti arvostettu arviointineuvostokin
Kolumni Aki Taponen

Ana­lyy­si: Ap­ril­li­hoi­ta­ja­mi­toi­tus, va­le­vap­pu­sa­ta­nen ja muut Rinteen vaa­li­lu­pauk­set – nyt älähti ar­vos­tet­tu ar­vioin­ti­neu­vos­to­kin

09.10.2019 18:33 0