Aleksei Navalnyi
Viimeisin tunti
Aleksei Navalnyi kommentoi ensi kertaa myrkytystään ja Venäjän salailevia reaktioita – Näin poliitikko kirjoitti Facebookissa

Aleksei Na­val­nyi kom­men­toi ensi kertaa myr­ky­tys­tään ja Venäjän sa­lai­le­via reak­tioi­ta – Näin po­lii­tik­ko kir­joit­ti Fa­ce­boo­kis­sa

14:56 0
Kuukausi
Mikä teki Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyistä niin tärkeän, että hänet piti myrkyttää?

Mikä teki Venäjän op­po­si­tio­joh­ta­ja Aleksei Na­val­nyis­tä niin tär­keän, että hänet piti myr­kyt­tää?

19.09.2020 20:31 0
Myrkytetyn Aleksei Navalnyin oppositiokumppanit ottivat yllätysvoiton Siperiassa – muuten Venäjän aluevaaleissa vanha komento

Myr­ky­te­tyn Aleksei Na­val­nyin op­po­si­tio­kump­pa­nit ottivat yl­lä­tys­voi­ton Si­pe­rias­sa – muuten Venäjän alue­vaa­leis­sa vanha komento

14.09.2020 15:29 0
Näkökulma: Näin Aleksei Navalnyi teki Venäjän aluevaaleista uudelleen merkitykselliset – "älykäs äänestäminen" piinaa Putinia tänään

Nä­kö­kul­ma: Näin Aleksei Na­val­nyi teki Venäjän alue­vaa­leis­ta uu­del­leen mer­ki­tyk­sel­li­set – "älykäs ää­nes­tä­mi­nen" piinaa Putinia tänään

13.09.2020 10:07 0
Aleksei Navalnyi herätettiin koomasta – "On vielä liian aikaista arvioida mahdollisia pitkän aikavälin vaikutuksia hänen vakavasta myrkytyksestään"

Aleksei Na­val­nyi he­rä­tet­tiin koo­mas­ta – "On vielä liian ai­kais­ta ar­vioi­da mah­dol­li­sia pitkän ai­ka­vä­lin vai­ku­tuk­sia hänen va­ka­vas­ta myr­ky­tyk­ses­tään"

07.09.2020 16:55 0
Propagandakoneisto kuumana: Venäjä sanoo Navalnyin myrkytystä esimerkiksi rokotejuoneksi, Saksa-suhteiden sotkemiseksi ja lännen salaliitoksi

Pro­pa­gan­da­ko­neis­to kuu­ma­na: Venäjä sanoo Na­val­nyin myr­ky­tys­tä esi­mer­kik­si ro­ko­te­juo­nek­si, Sak­sa-suh­tei­den sot­ke­mi­sek­si ja lännen sa­la­lii­tok­si

03.09.2020 21:58 0
Aleksei Navalnyi myrkytetty venäläisellä hermomyrkyllä, useat tahot vaativat selvitystä – Näin Novitšok-myrkky vaikuttaa ihmiskehoon

Aleksei Na­val­nyi myr­ky­tet­ty ve­nä­läi­sel­lä her­mo­myr­kyl­lä, useat tahot vaa­ti­vat sel­vi­tys­tä – Näin No­vi­tšok-myrk­ky vai­kut­taa ih­mis­ke­hoon

02.09.2020 17:54 0
Suomi voisi tutkia myrkytysyrityksen uhrin Aleksei Navalnyin näytteitä – Helsingissä sijaitsee laboratorio, jonka toiminta on huippusalaista

Suomi voisi tutkia myr­ky­tys­yri­tyk­sen uhrin Aleksei Na­val­nyin näyt­tei­tä – Hel­sin­gis­sä si­jait­see la­bo­ra­to­rio, jonka toi­min­ta on huip­pu­sa­lais­ta

29.08.2020 14:49 1
Näkökulma: Venäjä kärsii vakavasta myrkkysokeudesta – Taho, joka tietää Aleksei Navalnyin jokaisen askeleen, ei löydä myrkkyä eikä suostu kunnon tutkintaan

Nä­kö­kul­ma: Venäjä kärsii va­ka­vas­ta myrk­ky­so­keu­des­ta – Taho, joka tietää Aleksei Na­val­nyin jo­kai­sen as­ke­leen, ei löydä myrkkyä eikä suostu kunnon tut­kin­taan

28.08.2020 20:15 0
Mikä on Putin-kriitikko Navalnyin Saksaan lennättänyt humanitaarinen elokuvasäätiö ja mitä se tekee?

Mikä on Pu­tin-krii­tik­ko Na­val­nyin Saksaan len­nät­tä­nyt hu­ma­ni­taa­ri­nen elo­ku­va­sää­tiö ja mitä se tekee?

26.08.2020 19:34 0
Täällä lääkärit yrittävät pelastaa myrkytetyn Putin-kriitikon – Vartiointi berliiniläissairaalan luona on huippukovaa, ja siinä on kyse muustakin kuin turvallisuudesta

Täällä lää­kä­rit yrit­tä­vät pe­las­taa myr­ky­te­tyn Pu­tin-krii­ti­kon – Var­tioin­ti ber­lii­ni­läis­sai­raa­lan luona on huip­pu­ko­vaa, ja siinä on kyse muus­ta­kin kuin tur­val­li­suu­des­ta

25.08.2020 21:31 0
Tilaajille
Valko-Venäjä huolestuttaa presidenttiä, jos siitä syntyy geopoliittinen riita – Niinistö avasi myös puheluitaan Putinin ja Merkelin kanssa

Val­ko-Ve­nä­jä huo­les­tut­taa pre­si­dent­tiä, jos siitä syntyy geo­po­liit­ti­nen riita – Nii­nis­tö avasi myös pu­he­lui­taan Putinin ja Mer­ke­lin kanssa

25.08.2020 13:43 0
"Kyse lähes varmasti myrkytyksestä", hoidon teho vielä epävarmaa – Saksa asetti koomassa olevan Putin-kriitikko Aleksei Navalnyin ympärivuorokautiseen vartiointiin

"Kyse lähes var­mas­ti myr­ky­tyk­ses­tä", hoidon teho vielä epä­var­maa – Saksa asetti koo­mas­sa olevan Pu­tin-krii­tik­ko Aleksei Na­val­nyin ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­seen var­tioin­tiin

24.08.2020 18:30 0
Vanhemmat
Presidentti Niinistö Ylellä: Putin ja Merkel kannattavat Valko-Venäjän auttamista yhdessä – tiedusteli Putinilta oppositiojohtaja Navalnyin siirrosta Saksaan

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö Ylellä: Putin ja Merkel kan­nat­ta­vat Val­ko-Ve­nä­jän aut­ta­mis­ta yhdessä – tie­dus­te­li Pu­ti­nil­ta op­po­si­tio­joh­ta­ja Na­val­nyin siir­ros­ta Saksaan

22.08.2020 11:29 0
Oppositiojohtaja Navalnyi siirrettiin Omskista Berliiniin – samassa sairaalassa hoidettu myrkytettyä Putin-kriitikkoa

Op­po­si­tio­joh­ta­ja Na­val­nyi siir­ret­tiin Oms­kis­ta Ber­lii­niin – samassa sai­raa­las­sa hoi­det­tu myr­ky­tet­tyä Pu­tin-krii­tik­koa

22.08.2020 09:40 0
Putin-kriitikko Navalnyistä löydetty kemikaalia, venäläislääkärit väittävät, että hänellä on "verensokerista aiheutunut metabolinen sairaus" – Sairaala antoi viimein luvan kuljettaa oppositiojohtaja hoidettavaksi Saksaan

Pu­tin-krii­tik­ko Na­val­nyis­tä löy­det­ty ke­mi­kaa­lia, ve­nä­läis­lää­kä­rit väit­tä­vät, että hänellä on "ve­ren­so­ke­ris­ta ai­heu­tu­nut me­ta­bo­li­nen sai­raus" – Sai­raa­la antoi viimein luvan kul­jet­taa op­po­si­tio­joh­ta­ja hoi­det­ta­vak­si Saksaan

21.08.2020 17:28 0
Venäjän oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin siirto epävarmaa – lähipiirin mukaan siirtokielto uhkaa Navalnyin henkeä

Venäjän op­po­si­tio­joh­ta­jan Aleksei Na­val­nyin siirto epä­var­maa – lä­hi­pii­rin mukaan siir­to­kiel­to uhkaa Na­val­nyin henkeä

21.08.2020 10:11 0
Elokuvasäätiö hakee Aleksei Navalnyin ambulanssilennolla Saksaan, Ranska tarjoaa turvapaikkaa – venäläinen oppositiojohtaja makaa koomassa epäillyn myrkytyksen seurauksena

Elo­ku­va­sää­tiö hakee Aleksei Na­val­nyin am­bu­lans­si­len­nol­la Sak­saan, Ranska tarjoaa tur­va­paik­kaa – ve­nä­läi­nen op­po­si­tio­joh­ta­ja makaa koo­mas­sa epäil­lyn myr­ky­tyk­sen seu­rauk­se­na

20.08.2020 22:45 0
Aleksei Navalnyin myrkytysepäilyt eivät yllätä – venäläinen oppositiojohtaja on jo kertaalleen joutunut happohyökkäyksen kohteeksi ja sairaalaan epäillystä myrkytyksestä

Aleksei Na­val­nyin myr­ky­tys­epäi­lyt eivät yllätä – ve­nä­läi­nen op­po­si­tio­joh­ta­ja on jo ker­taal­leen jou­tu­nut hap­po­hyök­käyk­sen koh­teek­si ja sai­raa­laan epäil­lys­tä myr­ky­tyk­ses­tä

20.08.2020 20:29 0
Teehen sekoitetulla myrkyllä on tapettu Venäjällä aiemminkin – Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi makaa koomassa siperialaisessa sairaalassa

Teehen se­koi­te­tul­la myr­kyl­lä on tapettu Ve­nä­jäl­lä aiem­min­kin – Op­po­si­tio­joh­ta­ja Aleksei Na­val­nyi makaa koo­mas­sa si­pe­ria­lai­ses­sa sai­raa­las­sa

20.08.2020 11:48 0