Lapsiperheet: Tervola maksaa Lapin muh­kein­ta vau­va­ra­haa, neljä lap­pi­lais­kun­taa ko­sis­ke­lee lap­si­per­hei­tä mak­sut­to­mal­la päi­vä­hoi­dol­la

Kolumni: Timo Soini ki­roai­si myös vihreän siir­ty­män

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Sámediggi
Ballá ahte gielalaš vuoigatvuodat hedjonit - Dál lea áigi váikkuhit sode-ođastussii

Ballá ahte gie­la­laš vuoi­gat­vuo­dat hed­jo­nit - Dál lea áigi váik­ku­hit so­de-ođas­tus­sii

26.06.2020 14:20
Ohppiid logut bissot seamma dásis Oulus ja Roavvenjárggas - Gáiddusoahpahusfidnu sáhttá fállat dušše dihto oahpahusa

Ohppiid logut bissot seamma dásis Oulus ja Roav­venjárg­gas - Gáid­du­soah­pa­hus­fid­nu sáhttá fállat dušše dihto oah­pa­hu­sa

29.05.2020 10:44
Nuorra politihkkaris čielga oaidnu - “Suopma galgá gudnejahttit sámiid rivttiid“

Nuorra po­li­tihk­ka­ris čielga oaidnu - “Suopma galgá gud­ne­jaht­tit sámiid rivt­tiid“

20.05.2020 13:07
Nuoraidráđi ságadoalli Anni-Sofia Niittyvuopio - “Sámenuorain lea gievrras identitehta”

Nuo­raidráđi sá­ga­doal­li An­ni-So­fia Niit­ty­vuo­pio - “Sá­me­nuo­rain lea gievr­ras iden­ti­teh­ta”

17.04.2020 10:00
Sámenuoraid dáiddadáhpáhusa neahttasátta – Čuovo ávvusáddaga bearjadaga 12 rájes

Sá­me­nuo­raid dáid­dadáhpá­hu­sa neaht­tasát­ta – Čuovo áv­vusád­da­ga bear­ja­da­ga 12 rájes

16.04.2020 12:59
Jotket evttohanáiggi duohtavuođa- ja soabadankommišuvnna lahtun - Gullamat spiehkastatdili maŋŋá

Jotket evt­to­hanáig­gi duoh­ta­vuođa- ja soa­ba­dan­kom­mi­šuvn­na lahtun - Gul­la­mat spieh­kas­tat­di­li maŋŋá

31.03.2020 15:16
Spiehkastatdilis neahttamateriálat geavahussii – Davvisámegielat fálaldagat gávdnojit juo oalle olu

Spieh­kas­tat­di­lis neaht­ta­ma­te­riá­lat gea­va­hus­sii – Dav­visá­me­gie­lat fá­lal­da­gat gávd­no­jit juo oalle olu

18.03.2020 21:55
Nuortalašgiela neahttasátnegirji gárvvis geassit - Sammallahti sámi-suoma sátnegirjjis ráđđádallet ain

Nuor­ta­laš­gie­la neaht­tasát­ne­gir­ji gárvvis geassit - Sam­mal­lah­ti sá­mi-suo­ma sát­ne­girj­jis ráđđá­dal­let ain

06.03.2020 11:56
Geat šaddet duohtavuoda- ja soabadankommišuvnna lahttun?

Geat šaddet duoh­ta­vuo­da- ja soa­ba­dan­kom­mi­šuvn­na laht­tun?

03.03.2020 16:52