Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Sámiid duohtavuođa- ja soabadankommišuvdna
Jotket evttohanáiggi duohtavuođa- ja soabadankommišuvnna lahtun - Gullamat spiehkastatdili maŋŋá

Jotket evt­to­hanáig­gi duoh­ta­vuođa- ja soa­ba­dan­kom­mi­šuvn­na lahtun - Gul­la­mat spieh­kas­tat­di­li maŋŋá

31.03.2020 15:16
Geat šaddet duohtavuoda- ja soabadankommišuvnna lahttun?

Geat šaddet duoh­ta­vuo­da- ja soa­ba­dan­kom­mi­šuvn­na laht­tun?

03.03.2020 16:52