Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Nuoraidráđđi
Nuoraidráđi ságadoalli Anni-Sofia Niittyvuopio - “Sámenuorain lea gievrras identitehta”

Nuo­raidráđi sá­ga­doal­li An­ni-So­fia Niit­ty­vuo­pio - “Sá­me­nuo­rain lea gievr­ras iden­ti­teh­ta”

17.04.2020 10:00