Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Nuorten median käyttö: Tik­to­kin suosio uu­tis­läh­tee­nä kasvaa no­peas­ti, mutta nuoret myös suh­tau­tu­vat kriit­ti­ses­ti sen luo­tet­ta­vuu­teen

Lahjoitus: Lapin moot­to­ri­kelk­kai­li­jat saivat vielä yhden jun­nu­kel­kan va­ras­te­tun tilalle

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Salla
Henkilöauto suistui kyljelleen ojaan Sallassa –  Kemijärventien pinta liukas onnettomuuspaikalla

Hen­ki­lö­au­to suistui kyl­jel­leen ojaan Sal­las­sa –  Ke­mi­jär­ven­tien pinta liukas on­net­to­muus­pai­kal­la

22.10.2021 11:57 2
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt hakee lupia malminetsintään 96 neliökilometrin alueilla Itä-Lapissa

La­ti­tu­de 66 Cobalt hakee lupia mal­min­et­sin­tään 96 ne­liö­ki­lo­met­rin alueil­la Itä-La­pis­sa

05.10.2021 16:51 4
Tilaajille
Hiihtäjiä loukkaantunut liukkailla laduilla Sallassa ja Ylläksellä

Hiih­tä­jiä louk­kaan­tu­nut liuk­kail­la la­duil­la Sal­las­sa ja Yl­läk­sel­lä

23.12.2020 14:48
Tilaajille
Salla korjaa kirkonkylän huonokuntoisia katuja sekä rakentaa hyvinvointipuiston ja lähiliikuntareitin

Salla korjaa kir­kon­ky­län huo­no­kun­toi­sia katuja sekä ra­ken­taa hy­vin­voin­ti­puis­ton ja lä­hi­lii­kun­ta­rei­tin

11.12.2020 20:09 1
Tilaajille
Värriön tutkimusaseman johtaja Mikko Sipilä on yksi alansa siteeratuimpia tutkijoita maailmassa – "Olen saanut olla mukana tutkimusryhmissä, joissa tehdään kovatasoista ja globaalisti merkittävää tutkimusta"

Värriön tut­ki­mus­ase­man johtaja Mikko Sipilä on yksi alansa si­tee­ra­tuim­pia tut­ki­joi­ta maail­mas­sa – "Olen saanut olla mukana tut­ki­mus­ryh­mis­sä, joissa tehdään ko­va­ta­sois­ta ja glo­baa­lis­ti mer­kit­tä­vää tut­ki­mus­ta"

25.11.2020 12:58 1
Tilaajille
Sallassa on todettu ulkomailta peräisin oleva koronavirustartunta – Muutamat altistuneet asetettu karanteeniin

Sal­las­sa on todettu ul­ko­mail­ta pe­räi­sin oleva ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – Muu­ta­mat al­tis­tu­neet ase­tet­tu ka­ran­tee­niin

11.09.2020 16:28 1
Tilaajille
Lapin itärajan ylityspaikat siirtyvät sunnuntaina kesän aukioloaikoihin, poikkeustilanteen takia suomalaiset eivät kuitenkaan pääse nyt Venäjälle

Lapin itä­ra­jan yli­tys­pai­kat siir­ty­vät sun­nun­tai­na kesän au­kio­loai­koi­hin, poik­keus­ti­lan­teen takia suo­ma­lai­set eivät kui­ten­kaan pääse nyt Ve­nä­jäl­le

28.03.2020 13:55
Tilaajille
Sallassa syttyi palamaan ajokone

Sal­las­sa syttyi pa­la­maan ajokone

10.03.2020 15:20
Tilaajille
Sallan kansallispuistoselvitys uuden hallituksen käsiin – nopeimmillaan puisto voisi toteutua jo parissa vuodessa

Sallan kan­sal­lis­puis­to­sel­vi­tys uuden hal­li­tuk­sen käsiin – no­peim­mil­laan puisto voisi to­teu­tua jo parissa vuo­des­sa

05.12.2019 21:06
Tilaajille
Sallassa tehtiin susihavainto päiväkodin pihalla – "Havainto vielä vahvistamatta, mutta ei se mikään tavallinen tessu ole"

Sal­las­sa tehtiin su­si­ha­vain­to päi­vä­ko­din pihalla – "Ha­vain­to vielä vah­vis­ta­mat­ta, mutta ei se mikään ta­val­li­nen tessu ole"

25.10.2019 20:20
Tilaajille
Levillä laskettelukausi alkaa ennätysaikaisin – hiihtokeskuksissa panostetaan kasvuun uusilla investoinneilla

Levillä las­ket­te­lu­kau­si alkaa en­nä­tys­ai­kai­sin – hiih­to­kes­kuk­sis­sa pa­nos­te­taan kasvuun uusilla in­ves­toin­neil­la

04.10.2019 08:00
Tilaajille
Kaivosyhtiö Latitude 66 Cobaltilta uusi varausilmoitus lähes 600 neliökilometrin alueelle – geologisia tutkimuksia tehdään Lapissa ja Koillismaalla

Kai­vos­yh­tiö La­ti­tu­de 66 Co­bal­til­ta uusi va­raus­il­moi­tus lähes 600 ne­liö­ki­lo­met­rin alueel­le – geo­lo­gi­sia tut­ki­muk­sia tehdään Lapissa ja Koil­lis­maal­la

29.09.2019 15:58
Tilaajille
Sallan kesälukio houkutti ennätysmäärän opiskelijoita

Sallan ke­sä­lu­kio hou­kut­ti en­nä­tys­mää­rän opis­ke­li­joi­ta

26.07.2019 18:00
Tilaajille
Rajavartijat

Ra­ja­var­ti­jat

21.12.2018 08:59