Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa paloi oma­ko­ti­ta­lon sau­nas­sa – yksi savua hen­git­tä­nyt jat­ko­hoi­toon

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Sähkönjakelu
Rovakairan sähkönjakeluverkon kuntoa tarkastetaan helikopterilennoilla

Ro­va­kai­ran säh­kön­ja­ke­lu­ver­kon kuntoa tar­kas­te­taan he­li­kop­te­ri­len­noil­la

06.03.2023 17:25
Tilaajille
Tykkylumi aiheutti runsaasti häiriöitä sähkönjakeluun Rovakairan asiakkaille: "Iso osa asentajistamme oli korjaamassa vikoja yötä päivää"

Tyk­ky­lu­mi ai­heut­ti run­saas­ti häi­riöi­tä säh­kön­ja­ke­luun Ro­va­kai­ran asiak­kail­le: "Iso osa asen­ta­jis­tam­me oli kor­jaa­mas­sa vikoja yötä päivää"

02.01.2023 13:24 11
Tilaajille
Rovakaira varoittaa mahdollisista sähkönjakeluhäiriöistä tulevalle viikonlopulle – syynä lauhtuvan sään ja lumisateiden aiheuttama tykkylumi

Ro­va­kai­ra va­roit­taa mah­dol­li­sis­ta säh­kön­ja­ke­lu­häi­riöis­tä tu­le­val­le vii­kon­lo­pul­le – syynä lauh­tu­van sään ja lu­mi­sa­tei­den ai­heut­ta­ma tyk­ky­lu­mi

29.12.2022 14:53 8
Tilaajille
Tornionlaakson Sähkö ei peri joulukuun sähkölaskuja – "Vaikeina sähkömarkkina-aikoina tämä on huomattava hyvitys"

Tor­nion­laak­son Sähkö ei peri jou­lu­kuun säh­kö­las­ku­ja – "Vai­kei­na säh­kö­mark­ki­na-ai­koi­na tämä on huo­mat­ta­va hy­vi­tys"

30.11.2022 10:10 3
Tilaajille
Caruna nostaa sähkönjakelun hintoja vuodenvaihteessa

Caruna nostaa säh­kön­ja­ke­lun hintoja vuo­den­vaih­tees­sa

22.11.2022 14:54 3
Energiakriisin repimään Eurooppaan povataan pitkää kylmää talvea – sähkökatkot mahdollisia Suomessakin

Ener­gia­krii­sin re­pi­mään Eu­roop­paan po­va­taan pitkää kylmää talvea – säh­kö­kat­kot mah­dol­li­sia Suo­mes­sa­kin

16.07.2022 19:30 9
Lyhyet räpsyt pistävät koneet koville – toistuvat sähkökatkot piinaavat Vanttauskosken kylää

Lyhyet räpsyt pis­tä­vät koneet koville – tois­tu­vat säh­kö­kat­kot pii­naa­vat Vant­taus­kos­ken kylää

04.01.2022 19:30 12
Tilaajille
Lakimuutos asettaa tiukemmat rajat sähkön siirtohintojen korotuksiin ja jakeluyhtiöiden tuottoihin – uudistus voimaan jo elokuussa

La­ki­muu­tos asettaa tiu­kem­mat rajat sähkön siir­to­hin­to­jen ko­ro­tuk­siin ja ja­ke­lu­yh­tiöi­den tuot­toi­hin – uu­dis­tus voimaan jo elo­kuus­sa

15.07.2021 15:31
Tuhansia talouksia ilman sähköä Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Koillismaalla – ongelmat jatkuneet tiistai-illasta keskiviikkopäivään saakka

Tu­han­sia ta­louk­sia ilman sähköä Poh­jois-Poh­jan­maal­la, Kai­nuus­sa ja Koil­lis­maal­la – on­gel­mat jat­ku­neet tiis­tai-il­las­ta kes­ki­viik­ko­päi­vään saakka

23.06.2021 13:30

Uusi valitus Enon­te­kiön Sähkön myyn­nis­tä

08.01.2021 21:21
Tilaajille
Laajan sähkökatkon syytä selvitetään Tornionlaaksossa – Katko venyi minuuteista pariin tuntiin, kun huono tuuri kertautui

Laajan säh­kö­kat­kon syytä sel­vi­te­tään Tor­nion­laak­sos­sa – Katko venyi mi­nuu­teis­ta pariin tun­tiin, kun huono tuuri ker­tau­tui

23.10.2020 17:17 1
Tilaajille
Sattumien summa voisi johtaa sähkön katkaisemiseen kodeista keskellä pakkaskautta

Sat­tu­mien summa voisi johtaa sähkön kat­kai­se­mi­seen ko­deis­ta kes­kel­lä pak­kas­kaut­ta

21.11.2019 12:09
Tilaajille