Ruotsi
Kuukausi ja vanhemmat
Ruotsin talous on kärsinyt koronakriisistä yhtä pahasti kuin muiden Pohjoismaiden – "Rajoitustoimet eivät ensisijaisesti ohjaa ihmisten käyttäytymistä, vaan pelko"

Ruotsin talous on kär­si­nyt ko­ro­na­krii­sis­tä yhtä pahasti kuin muiden Poh­jois­mai­den – "Ra­joi­tus­toi­met eivät en­si­si­jai­ses­ti ohjaa ih­mis­ten käyt­täy­ty­mis­tä, vaan pelko"

02.07.2020 11:46 0

Ruot­sis­sa nos­tet­tu syyt­teet kahta ihmistä vastaan Es­to­nian hau­ta­rau­han rik­ko­mi­ses­ta

30.06.2020 14:10 0
Pohjoisen sairaanhoitopiirit pyytäneet Pohjois-Ruotsista kuntakohtaisia koronavirustietoja – infektioylilääkäri kehottaa välttämään matkustamista

Poh­joi­sen sai­raan­hoi­to­pii­rit pyy­tä­neet Poh­jois-Ruot­sis­ta kun­ta­koh­tai­sia ko­ro­na­vi­rus­tie­to­ja – in­fek­tio­yli­lää­kä­ri ke­hot­taa vält­tä­mään mat­kus­ta­mis­ta

28.06.2020 10:43 2
Kommentti: Ruotsalaisten katsominen kieroon on mennyt jo ylikin, arvioi tutkija – "Heti kun tuli paniikki, nationalismi nosti päätään"

Kom­ment­ti: Ruot­sa­lais­ten kat­so­mi­nen kieroon on mennyt jo ylikin, arvioi tutkija – "Heti kun tuli pa­niik­ki, na­tio­na­lis­mi nosti pää­tään"

25.06.2020 18:51 0
Tilaajille
Hallituksen varovainen koronalinja estää saksalaisturistien tulon kesä-Lappiin
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Hal­li­tuk­sen va­ro­vai­nen ko­ro­na­lin­ja estää sak­sa­lais­tu­ris­tien tulon ke­sä-Lap­piin

24.06.2020 17:03 0
Tilaajille
Koronavirus jyllää Pohjois-Ruotsissa – Katso tästä tiedotustilaisuus Norrbottenin koronatilanteesta nyt

Ko­ro­na­vi­rus jyllää Poh­jois-Ruot­sis­sa – Katso tästä tie­do­tus­ti­lai­suus Norr­bot­te­nin ko­ro­na­ti­lan­tees­ta nyt

24.06.2020 14:05 1
Tilaajille
Ruotsin Norrbottenin alueella nostettiin valmiustasoa Jällivaaran koronatartuntojen vuoksi

Ruotsin Norr­bot­te­nin alueel­la nos­tet­tiin val­mius­ta­soa Jäl­li­vaa­ran ko­ro­na­tar­tun­to­jen vuoksi

21.06.2020 19:18 0
Laumasuojaan pitkä matka Norrbottenissa – Korona leviää yhä voimakkaasti

Lau­ma­suo­jaan pitkä matka Norr­bot­te­nis­sa – Korona leviää yhä voi­mak­kaas­ti

18.06.2020 15:29 0
Tilaajille
Ruotsissa Jällivaara sulkee kaikki kulttuuri- ja urheilutilansa kriittisen koronatilanteen vuoksi

Ruot­sis­sa Jäl­li­vaa­ra sulkee kaikki kult­tuu­ri- ja ur­hei­lu­ti­lan­sa kriit­ti­sen ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi

17.06.2020 13:11 0
Tilaajille
Näkökulma: Luottamus Ruotsin koronastrategiaa kohtaan laskee – pääministeri varoitti vertaamasta omenoita päärynöihin

Nä­kö­kul­ma: Luot­ta­mus Ruotsin ko­ro­na­stra­te­giaa kohtaan laskee – pää­mi­nis­te­ri va­roit­ti ver­taa­mas­ta ome­noi­ta pää­ry­nöi­hin

15.06.2020 21:51 1
Tilaajille
Mikä meidät pysäyttää?
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Mikä meidät py­säyt­tää?

15.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Norjan ja Suomen raja on Lapin kunnille kriittisempi kuin Ruotsin raja – "Kunnat ovat olleet hätää kärsimässä"

Norjan ja Suomen raja on Lapin kun­nil­le kriit­ti­sem­pi kuin Ruotsin raja – "Kunnat ovat olleet hätää kär­si­mäs­sä"

12.06.2020 22:04 0
Näkökulma: Rajat avautuvat, mutta eivät ruotsalaisille ja se on seurausta muista poikkeavasta koronaviruksen torjunnasta

Nä­kö­kul­ma: Rajat avau­tu­vat, mutta eivät ruot­sa­lai­sil­le ja se on seu­raus­ta muista poik­kea­vas­ta ko­ro­na­vi­ruk­sen tor­jun­nas­ta

12.06.2020 18:14 0
Tilaajille

Ruot­sis­sa 40 uutta ko­ro­na­vai­na­jaa, tar­tun­to­ja yh­teen­sä jo liki 50  000

12.06.2020 15:42 0
Baltian maissa, Tanskassa, Norjassa ja Islannissa pääsee taas matkustamaan ilman karanteenia – Länsiraja pysyy kiinni

Baltian maissa, Tans­kas­sa, Nor­jas­sa ja Is­lan­nis­sa pääsee taas mat­kus­ta­maan ilman ka­ran­tee­nia – Län­si­ra­ja pysyy kiinni

11.06.2020 12:53 3
Palme-tutkinta lopetetaan – syyttäjä uskoo Skandia-miehen tappaneen pääministerin

Pal­me-tut­kin­ta lo­pe­te­taan – syyt­tä­jä uskoo Skan­dia-mie­hen tap­pa­neen pää­mi­nis­te­rin

10.06.2020 11:43 0
Selviääkö Ruotsin pääministeri Olof Palmen 34 vuotta sitten tehty murha tänään? – Vuosien aikana noin 130 ihmistä on myöntänyt tappaneensa Palmen

Sel­viää­kö Ruotsin pää­mi­nis­te­ri Olof Palmen 34 vuotta sitten tehty murha tänään? – Vuosien aikana noin 130 ihmistä on myön­tä­nyt tap­pa­neen­sa Palmen

10.06.2020 08:40 0
Koronaan liittyviä kuolemia on jo yli 406 000 ympäri maailman

Ko­ro­naan liit­ty­viä kuo­le­mia on jo yli 406 000 ympäri maail­man

09.06.2020 19:44 0
Ruotsin pääministeri Olof Palme murhattiin kadulle Tukholman keskustassa 34 vuotta sitten – selviääkö tekijä vihdoin huomenna?

Ruotsin pää­mi­nis­te­ri Olof Palme mur­hat­tiin kadulle Tuk­hol­man kes­kus­tas­sa 34 vuotta sitten – sel­viää­kö tekijä vihdoin huo­men­na?

09.06.2020 14:47 0

Ruot­sis­sa 35 uutta ko­ro­na­kuo­le­maa

08.06.2020 18:36 0