Suomen Nato-jäsenyys: Suomi ja Ruotsi ovat Naton tark­kai­li­ja­jä­se­niä – liit­ty­mis­pöy­tä­kir­jat on al­le­kir­joi­tet­tu

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Rokotteet
HPV-rokotteita annetaan nyt aiempaa vanhemmille nuorille – korona-aikana rokotteita ei pystytty antaa normaalissa tahdissa

HPV-ro­kot­tei­ta an­ne­taan nyt aiempaa van­hem­mil­le nuo­ril­le – ko­ro­na-ai­ka­na ro­kot­tei­ta ei pys­tyt­ty antaa nor­maa­lis­sa tah­dis­sa

22.03.2022 08:21
THL: Suomessa on raportoitu tänään 2  042 uutta koronavirustartuntaa – "Jäljitettävyys on heikentynyt"

THL: Suo­mes­sa on ra­por­toi­tu tänään 2  042 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – "Jäl­ji­tet­tä­vyys on hei­ken­ty­nyt"

21.12.2021 13:58
Loppuvatko influenssarokotteet? – THL varautuu rokotekysyntään tiukentamalla suosituksia ilmaisesta rokotteesta

Lop­pu­vat­ko inf­luens­sa­ro­kot­teet? – THL va­rau­tuu ro­ko­te­ky­syn­tään tiu­ken­ta­mal­la suo­si­tuk­sia il­mai­ses­ta ro­kot­tees­ta

09.11.2021 21:00
Tilaajille
65 vuotta täyttänyt saa valita mrna-rokotteen tai Astra Zenecan rokotteen – Kuntien rokotusohjeet uusittiin keväällä

65 vuotta täyt­tä­nyt saa valita mrna-ro­kot­teen tai Astra Zenecan ro­kot­teen – Kuntien ro­ko­tus­oh­jeet uu­sit­tiin ke­vääl­lä

28.07.2021 13:00
Tilaajille
Euroopan lääkeviraston asiantuntijat löysivät mahdollisen yhteyden Johnson & Johnsonin koronarokotteen ja hyvin harvinaisten veritulppien välillä

Eu­roo­pan lää­ke­vi­ras­ton asian­tun­ti­jat löy­si­vät mah­dol­li­sen yh­tey­den Johnson & John­so­nin ko­ro­na­ro­kot­teen ja hyvin har­vi­nais­ten ve­ri­tulp­pien välillä

20.04.2021 21:49 1
Miljoonan Astra Zenecan kysymyksiä: Eikö vapaaehtoisille voisi antaa rokotteita ja minne käyttämättömät annokset päätyvät?

Mil­joo­nan Astra Zenecan ky­sy­myk­siä: Eikö va­paa­eh­toi­sil­le voisi antaa ro­kot­tei­ta ja minne käyt­tä­mät­tö­mät an­nok­set pää­ty­vät?

18.04.2021 18:56 3
Tilaajille
Biontech ja Pfizer lupasivat EU:lle lisää rokotteita

Bion­tech ja Pfizer lu­pa­si­vat EU:lle lisää ro­kot­tei­ta

01.02.2021 15:38 1

In­tias­sa maail­man suu­rim­mal­la ro­ko­te­teh­taal­la tu­li­pa­lo, viisi kuoli

21.01.2021 20:29
Tilaajille
Alzheimer-rokotteesta voidaan saada läpimurto jo parin vuoden päästä – Suomessakin rokotetta on annettu useille kymmenille

Al­zhei­mer-ro­kot­tees­ta voidaan saada lä­pi­mur­to jo parin vuoden päästä – Suo­mes­sa­kin ro­ko­tet­ta on annettu useille kym­me­nil­le

11.01.2021 06:00
Tilaajille
Yhdysvalloissa Pfizer ja Biontech ovat hakeneet hätälupaa koronarokotteelle

Yh­dys­val­lois­sa Pfizer ja Bion­tech ovat ha­ke­neet hä­tä­lu­paa ko­ro­na­ro­kot­teel­le

21.11.2020 09:58
Koronarokotteiden kärjessä käytetään tekniikkaa, jolle ei ole aiemmin yhtään myyntilupaa – suomalaisasiantuntijat eivät näe riskiä huolestuttavana

Ko­ro­na­ro­kot­tei­den kär­jes­sä käy­te­tään tek­niik­kaa, jolle ei ole aiemmin yhtään myyn­ti­lu­paa – suo­ma­lais­asian­tun­ti­jat eivät näe riskiä huo­les­tut­ta­va­na

20.11.2020 18:22
Tilaajille
Koronarokotus tarjolla ensivaiheessa terveydenhuollon henkilöstölle ja riskiryhmille – myöhemmin koko väestölle

Ko­ro­na­ro­ko­tus tar­jol­la en­si­vai­hees­sa ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­töl­le ja ris­ki­ryh­mil­le – myö­hem­min koko väes­töl­le

18.11.2020 15:01 1
Suojaako koronarokote vain taudilta vai myös tartunnalta? Voiko koronarokote olla pakollinen? THL:n ylilääkäri vastaa 12 kysymykseen

Suo­jaa­ko ko­ro­na­ro­ko­te vain tau­dil­ta vai myös tar­tun­nal­ta? Voiko ko­ro­na­ro­ko­te olla pa­kol­li­nen? THL:n yli­lää­kä­ri vastaa 12 ky­sy­myk­seen

11.09.2020 07:00
Suomalaisasiantuntija: "Jokin koronarokote voi olla käytössä Suomessa jo ennen vuodenvaihdetta"

Suo­ma­lai­sa­sian­tun­ti­ja: "Jokin ko­ro­na­ro­ko­te voi olla käy­tös­sä Suo­mes­sa jo ennen vuo­den­vaih­det­ta"

11.08.2020 16:29
Suomalaisista 70 prosenttia ottaisi koronarokotteen – huolta liian matalasta rokotekattavuudesta ei ole herännyt

Suo­ma­lai­sis­ta 70 pro­sent­tia ottaisi ko­ro­na­ro­kot­teen – huolta liian ma­ta­las­ta ro­ko­te­kat­ta­vuu­des­ta ei ole he­rän­nyt

09.08.2020 13:05 1
Myksomatoosirokote saadaan Suomeen elokuussa – lemmikkikanit kannattaa pitää sisätiloissa uuden eläintaudin välttämiseksi

Myk­so­ma­too­si­ro­ko­te saadaan Suomeen elo­kuus­sa – lem­mik­ki­ka­nit kan­nat­taa pitää si­sä­ti­lois­sa uuden eläin­tau­din vält­tä­mi­sek­si

31.07.2020 08:52
Tilaajille
Rokote puree punkkialueilla – Länsi-Pohjassa yksi puutiaisaivokuumetapaus tänä vuonna

Rokote puree punk­ki­alueil­la – Län­si-Poh­jas­sa yksi puu­tiais­ai­vo­kuu­me­ta­paus tänä vuonna

22.07.2020 06:30
Tilaajille
Venäjän koronarokotteen piti olla pidemmällä kuin amerikkalaisten ja brittien hankkeet – onko takana rokotetutkimuksen varastaminen?

Venäjän ko­ro­na­ro­kot­teen piti olla pi­dem­mäl­lä kuin ame­rik­ka­lais­ten ja brit­tien hank­keet – onko takana ro­ko­te­tut­ki­muk­sen va­ras­ta­mi­nen?

17.07.2020 13:13
Tilaajille