Koronavirusrokote
Piikkejä odotellaan ympäri maailman
Kolumni Elina Melamies

Piik­ke­jä odo­tel­laan ympäri maail­man

22.03.2021 06:00
Tilaajille
Ensimmäiset koronapotilaat tulivat Lapin keskussairaaloihin vuosi sitten – Seuraavat viikot ratkaisevat, oliko alkuruuhka sairaaloiden pahin vaihe

En­sim­mäi­set ko­ro­na­po­ti­laat tulivat Lapin kes­kus­sai­raa­loi­hin vuosi sitten – Seu­raa­vat viikot rat­kai­se­vat, oliko al­ku­ruuh­ka sai­raa­loi­den pahin vaihe

13.03.2021 06:30
Tilaajille
Rovaniemellä pääsi verkkoajanvarauksella koronarokotukseen, vaikkei kuulu riskiryhmään – "Tämä todella jää kuntalaisen omantunnon asiaksi"

Ro­va­nie­mel­lä pääsi verk­ko­ajan­va­rauk­sel­la ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen, vaikkei kuulu ris­ki­ryh­mään – "Tämä todella jää kun­ta­lai­sen oman­tun­non asiak­si"

12.03.2021 18:06 12
Päiväkirja: Odotan aikaa, jolloin saamme taas valittaa kaikesta tutusta ja turvallisesta
Kolumni Katja Kärki

Päi­vä­kir­ja: Odotan aikaa, jolloin saamme taas va­lit­taa kai­kes­ta tutusta ja tur­val­li­ses­ta

05.02.2021 19:33
Tilaajille

Uu­tis­suo­ma­lai­nen: Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set nä­ky­viin Oma­kan­taan – pää­mää­rä­nä luoda sinne myös di­gi­taa­li­nen ro­ko­tus­pas­si

04.02.2021 19:01
Suomessakin voidaan harkita venäläistä Sputnik-rokotetta

Suo­mes­sa­kin voidaan harkita ve­nä­läis­tä Sput­nik-ro­ko­tet­ta

04.02.2021 16:52
Meri-Lapin kunnanjohtajat vaativat kuntalaisilleen nopeaa rokottamista koronaa vastaan – "Rokotettu Länsi-Pohja loisi puskurivyöhykkeen rajalle"

Me­ri-La­pin kun­nan­joh­ta­jat vaa­ti­vat kun­ta­lai­sil­leen nopeaa ro­kot­ta­mis­ta koronaa vastaan – "Ro­ko­tet­tu Län­si-Poh­ja loisi pus­ku­ri­vyö­hyk­keen ra­jal­le"

21.01.2021 18:11 6
Tilaajille
Yli 80-vuotiaat voivat nyt varata ajan koronarokotukseen Rovaniemellä – Rokotukset annetaan kaupugintalolla

Yli 80-vuo­tiaat voivat nyt varata ajan ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen Ro­va­nie­mel­lä – Ro­ko­tuk­set an­ne­taan kau­pu­gin­ta­lol­la

20.01.2021 11:55 1
Haaparannan johtavan lääkärin mukaan jouluvierailta jäi lahjojen lisäksi alueelle korona – "Nuuskaajien pitäisi oikeasti alkaa lakkoon"

Haa­pa­ran­nan joh­ta­van lää­kä­rin mukaan jou­lu­vie­rail­ta jäi lah­jo­jen lisäksi alueel­le korona – "Nuus­kaa­jien pitäisi oi­keas­ti alkaa lak­koon"

20.01.2021 07:00 10
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä neljä uutta tartuntaa – Ylilääkäri muistuttaa, että yritysten vastuulla on edellyttää asiakkailta turvallisuusohjeiden noudattamista

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä neljä uutta tar­tun­taa – Yli­lää­kä­ri muis­tut­taa, että yri­tys­ten vas­tuul­la on edel­lyt­tää asiak­kail­ta tur­val­li­suus­oh­jei­den nou­dat­ta­mis­ta

31.12.2020 15:17 1
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä keskiviikkona kolme uutta tartuntaa – Rokotteet jo keskussairaalan pakkasessa, aloittamaan päästään maanantaina

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kes­ki­viik­ko­na kolme uutta tar­tun­taa – Ro­kot­teet jo kes­kus­sai­raa­lan pak­ka­ses­sa, aloit­ta­maan pääs­tään maa­nan­tai­na

30.12.2020 14:44 4
Tilaajille
Yhden rokotuskerran malli voi tulla vielä pöydälle myös EU-maissa – Hanna Nohynek: Näyttöä ei ole vielä riittävästi

Yhden ro­ko­tus­ker­ran malli voi tulla vielä pöy­däl­le myös EU-mais­sa – Hanna No­hy­nek: Näyttöä ei ole vielä riit­tä­väs­ti

29.12.2020 19:24 1
Tilaajille
Toimittajalta: Perspektiiviä poikkeusjouluun
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Pers­pek­tii­viä poik­keus­jou­luun

18.12.2020 09:28
Lääkärit kehuvat lappilaisia koronan taltuttamisessa – Markku Broas listaa kolme asiaa, joissa Lapissa on onnistuttu

Lää­kä­rit kehuvat lap­pi­lai­sia koronan tal­tut­ta­mi­ses­sa – Markku Broas listaa kolme asiaa, joissa Lapissa on on­nis­tut­tu

01.12.2020 16:31 1
Tilaajille
Yhdysvalloissa Pfizer ja Biontech ovat hakeneet hätälupaa koronarokotteelle

Yh­dys­val­lois­sa Pfizer ja Bion­tech ovat ha­ke­neet hä­tä­lu­paa ko­ro­na­ro­kot­teel­le

21.11.2020 09:58
"En ole koskaan ollut näin ylpeä yrityksestämme" – Pfizerin tuore Suomen toimitusjohtaja Deb Mangone sanoo, että koronarokotteen antama suoja on parempi kuin odotettiin

"En ole koskaan ollut näin ylpeä yri­tyk­ses­täm­me" – Pfi­ze­rin tuore Suomen toi­mi­tus­joh­ta­ja Deb Mangone sanoo, että ko­ro­na­ro­kot­teen antama suoja on parempi kuin odo­tet­tiin

21.11.2020 08:01
Tilaajille
Pfizerin ja Biontechin koronarokote suojasi tehokkaasti myös ikäihmisiä – yritysten mukaan vakavia sivuvaikutuksia ei ole havaittu

Pfi­ze­rin ja Bion­tec­hin ko­ro­na­ro­ko­te suojasi te­hok­kaas­ti myös ikä­ih­mi­siä – yri­tys­ten mukaan vakavia si­vu­vai­ku­tuk­sia ei ole ha­vait­tu

18.11.2020 21:58
Analyysi: Siirtynyt Kärppien Liiga-ottelu on vain pisara koronavaltameressä – vastaavia uutisia tulee maailmalta jatkuvalla syötöllä

Ana­lyy­si: Siir­ty­nyt Kärp­pien Lii­ga-ot­te­lu on vain pisara ko­ro­na­val­ta­me­res­sä – vas­taa­via uutisia tulee maail­mal­ta jat­ku­val­la syö­töl­lä

17.11.2020 20:25
Tilaajille
Vieläkään ei ole täysin selvää, miksi sikainfluenssarokote johti narkolepsiatapausten lisääntymiseen

Vie­lä­kään ei ole täysin selvää, miksi si­ka­inf­luens­sa­ro­ko­te johti nar­ko­lep­sia­ta­paus­ten li­sään­ty­mi­seen

14.11.2020 14:08
Marin kehottaa koronamalttiin lupaavista rokoteuutisista huolimatta – "rokotesuojan saamisessa voi kestää vielä kauan"

Marin ke­hot­taa ko­ro­na­malt­tiin lu­paa­vis­ta ro­ko­te­uu­ti­sis­ta huo­li­mat­ta – "ro­ko­te­suo­jan saa­mi­ses­sa voi kestää vielä kauan"

14.11.2020 10:58