Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Koronavirusrokote
Koronarokotuskattavuus kasvaa hitaasti, kun osa nuorista aikuisista epäröi tai jättää piikin harkiten väliin – Tervolassa mietitään nuorille sopivaa houkutinta, Rovaniemellä "ämpäreiden jakoon" ei ole intoa

Ko­ro­na­ro­ko­tus­kat­ta­vuus kasvaa hi­taas­ti, kun osa nuo­ris­ta ai­kui­sis­ta epäröi tai jättää piikin har­ki­ten väliin – Ter­vo­las­sa mie­ti­tään nuo­ril­le sopivaa hou­ku­tin­ta, Ro­va­nie­mel­lä "äm­pä­rei­den jakoon" ei ole intoa

13.10.2021 06:30 6
Tilaajille
Koronatartuntojen määrä on kääntynyt laskuun Suomessa – THL:n Salminen: "Vielä ei kannata tuudittautua siihen, että tämä aalto on ohi"

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä on kään­ty­nyt laskuun Suo­mes­sa – THL:n Sal­mi­nen: "Vielä ei kannata tuu­dit­tau­tua siihen, että tämä aalto on ohi"

26.08.2021 13:23 1
Lapissa 12–15-vuotiaiden rokotukset etenevät vaihtelevasti – "Toisissa kunnissa rokotukset on saatu hyvin alkuun, mutta osassa kunnista rokottaminen on vielä alkutekijöissään"

Lapissa 12–15-vuo­tiai­den ro­ko­tuk­set ete­ne­vät vaih­te­le­vas­ti – "Toi­sis­sa kun­nis­sa ro­ko­tuk­set on saatu hyvin alkuun, mutta osassa kun­nis­ta ro­kot­ta­mi­nen on vielä al­ku­te­ki­jöis­sään"

24.08.2021 20:00
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiiri järjestää koronarokotuskilpailun – Viisi korkeimman rokotuskattavuuden saavuttanutta kuntaa saa 1 000 euroa nuorisotoimintaan

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri jär­jes­tää ko­ro­na­ro­ko­tus­kil­pai­lun – Viisi kor­keim­man ro­ko­tus­kat­ta­vuu­den saa­vut­ta­nut­ta kuntaa saa 1 000 euroa nuo­ri­so­toi­min­taan

13.08.2021 09:44 10
Asiantuntijat vastaavat tänään kansalaisten kysymyksiin 12–15-vuotiaiden koronarokotuksista – Tilaisuus on päättynyt

Asian­tun­ti­jat vas­taa­vat tänään kan­sa­lais­ten ky­sy­myk­siin 12–15-vuo­tiai­den ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta – Ti­lai­suus on päät­ty­nyt

12.08.2021 20:45
Kemissä saa keskiviikkona koronavirusrokotteen ilman ajanvarausta – Rokotteet annetaan saapumisjärjestyksessä

Kemissä saa kes­ki­viik­ko­na ko­ro­na­vi­rus­ro­kot­teen ilman ajan­va­raus­ta – Ro­kot­teet an­ne­taan saa­pu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä

10.08.2021 11:41
Tilaajille
Kysyimme Lapin kunnista, milloin 12–15-vuotiaiden rokotukset alkavat – "Toivomme, että rokotteesta ja sen tarpeellisuudesta keskustellaan etukäteen kotona"

Ky­syim­me Lapin kun­nis­ta, milloin 12–15-vuo­tiai­den ro­ko­tuk­set alkavat – "Toi­vom­me, että ro­kot­tees­ta ja sen tar­peel­li­suu­des­ta kes­kus­tel­laan etu­kä­teen kotona"

11.08.2021 14:18
Tilaajille
Torstaina ja perjantaina Rovaniemellä voi hakea ensimmäisen koronarokotteen ilman ajanvarausta

Tors­tai­na ja per­jan­tai­na Ro­va­nie­mel­lä voi hakea en­sim­mäi­sen ko­ro­na­ro­kot­teen ilman ajan­va­raus­ta

05.08.2021 09:48
Lapsia ei pidä rankaista aikuisten ajanvietosta
Pääkirjoitus

Lapsia ei pidä ran­kais­ta ai­kuis­ten ajan­vie­tos­ta

05.08.2021 06:00
Tilaajille
EU-komissio tilaa alustavasti noin 200 miljoonaa rokoteannosta yhdysvaltalaiselta Novavaxilta

EU-ko­mis­sio tilaa alus­ta­vas­ti noin 200 mil­joo­naa ro­ko­te­an­nos­ta yh­dys­val­ta­lai­sel­ta No­va­va­xil­ta

04.08.2021 18:14 1
Länsi-Pohjassa havaittiin kaksi uutta koronavirustartuntaa

Län­si-Poh­jas­sa ha­vait­tiin kaksi uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

16.07.2021 07:47
THL: Suomessa on todettu 290 uutta koronatartuntaa – sairaalahoidossa 46 ihmistä

THL: Suo­mes­sa on todettu 290 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – sai­raa­la­hoi­dos­sa 46 ihmistä

13.07.2021 15:24
Odottavien rokottamisessa on enemmän hyötyjä kuin haittoja, sanoo THL:n ylilääkäri – Ohisalo: "Halusin esimerkilläni rohkaista muita"

Odot­ta­vien ro­kot­ta­mi­ses­sa on enemmän hyötyjä kuin hait­to­ja, sanoo THL:n yli­lää­kä­ri – Ohi­sa­lo: "Ha­lu­sin esi­mer­kil­lä­ni roh­kais­ta muita"

11.07.2021 12:10
Rokotustodistuksella välttää koronatestin Ruotsista ja Norjasta palatessa – Kokosimme yhteen rajanylitys- ja testaussäännöt, jotka koskevat tavallisia lappilaisia länsirajalla

Ro­ko­tus­to­dis­tuk­sel­la välttää ko­ro­na­tes­tin Ruot­sis­ta ja Nor­jas­ta pa­la­tes­sa – Ko­ko­sim­me yhteen ra­jan­yli­tys- ja tes­taus­sään­nöt, jotka kos­ke­vat ta­val­li­sia lap­pi­lai­sia län­si­ra­jal­la

23.06.2021 19:45 4
Tilaajille
Koronatilanne huononee Murmanskissa: tartunnat lähes tuplaantuneet kahdessa viikossa

Ko­ro­na­ti­lan­ne huo­no­nee Mur­mans­kis­sa: tar­tun­nat lähes tup­laan­tu­neet kah­des­sa vii­kos­sa

21.06.2021 15:21
Tilaajille
Rovaniemellä rokottaminen koronavirusta vastaan avautui nyt 40 vuotta täyttäneille

Ro­va­nie­mel­lä ro­kot­ta­mi­nen ko­ro­na­vi­rus­ta vastaan avautui nyt 40 vuotta täyt­tä­neil­le

01.06.2021 14:53 1
Ylilääkäri yllättyi, miten kovaa korona iski – "Toipumisesta tuli hurja fiilis"

Yli­lää­kä­ri yl­lät­tyi, miten kovaa korona iski – "Toi­pu­mi­ses­ta tuli hurja fiilis"

23.04.2021 06:30 2
Tilaajille
Rovaniemen koronarokoteinfo

Ro­va­nie­men ko­ro­na­ro­ko­te­in­fo

22.04.2021 14:49
Rokotusasiantuntijat vastaavat rovaniemeläisten kysymyksiin koronarokotuksista – Katso tallenne tästä

Ro­ko­tus­asian­tun­ti­jat vas­taa­vat ro­va­nie­me­läis­ten ky­sy­myk­siin ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta – Katso tal­len­ne tästä

22.04.2021 13:14 2

Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien ro­ko­tuk­siin voi il­moit­tau­tua Sal­las­sa – Ro­ko­tuk­set jat­ku­vat heti, kun kunta saa lisää ro­kot­tei­ta

16.04.2021 16:52