Kolumni: Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pitää estää ve­ro­va­ro­jen kaap­paus lait­ta­mal­la kylien säätiö ruotuun

Sää: Lapissa vii­kos­ta on tulossa märkä ja ma­ta­la­pai­nei­nen – "Paras mah­dol­li­suus lumi- ja rän­tä­sa­tee­seen on Kä­si­var­res­sa"

Pääkirjoitus: Ou­to­kum­mun bio­kok­si- ja -me­taa­ni­lai­tos tarjoaa in­ves­toin­ti­mah­dol­li­suuk­sia muil­le­kin yri­tyk­sil­le – te­räs­yh­tiö on saa­vut­ta­mas­sa pääs­tö­ta­voit­teen­sa

Rokotekattavuus

Oikaisu

13.02.2022 10:25
LKS:n teholla on kolme ja vuodeosastolla neljä koronapotilasta – korona on nyt aktiivisimmillaan Lapissa, tautihuippu ehkä helmikuun alussa

LKS:n teholla on kolme ja vuo­de­osas­tol­la neljä ko­ro­na­po­ti­las­ta – korona on nyt ak­tii­vi­sim­mil­laan La­pis­sa, tau­ti­huip­pu ehkä hel­mi­kuun alussa

24.01.2022 13:27 2
Tilaajille
Instagram-postaukset ja rokotepuhelin houkuttelevat koronarokotuksiin – katso oman kuntasi rokotustilanne

Ins­tag­ram-pos­tauk­set ja ro­ko­te­pu­he­lin hou­kut­te­le­vat ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin – katso oman kuntasi ro­ko­tus­ti­lan­ne

02.12.2021 06:30 3
Tilaajille
Rovaniemi laahaa koronarokotteiden toisessa pistoksessa muuta Lappia reilusti jäljessä, Ylitorniolla on Länsi-Pohjan paras rokotekattavuus

Ro­va­nie­mi laahaa ko­ro­na­ro­kot­tei­den toi­ses­sa pis­tok­ses­sa muuta Lappia rei­lus­ti jäl­jes­sä, Yli­tor­niol­la on Län­si-Poh­jan paras ro­ko­te­kat­ta­vuus

15.09.2021 06:30 1
Tilaajille
Torniossa rokotuksien pop up tiistaina - alle 50-vuotiaita toivotaan paikalle

Tor­nios­sa ro­ko­tuk­sien pop up tiis­tai­na - alle 50-vuo­tiai­ta toi­vo­taan pai­kal­le

30.08.2021 18:58
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiiri järjestää koronarokotuskilpailun – Viisi korkeimman rokotuskattavuuden saavuttanutta kuntaa saa 1 000 euroa nuorisotoimintaan

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri jär­jes­tää ko­ro­na­ro­ko­tus­kil­pai­lun – Viisi kor­keim­man ro­ko­tus­kat­ta­vuu­den saa­vut­ta­nut­ta kuntaa saa 1 000 euroa nuo­ri­so­toi­min­taan

13.08.2021 09:44 10
Lapissa riittävä rokotesuoja saavutetaan kuukautta myöhemmin koko maan vauhdista – Broas: "Mitä parempi rokotekattavuus on, sitä paremmin yhteisö on suojassa"

Lapissa riit­tä­vä ro­ko­te­suo­ja saa­vu­te­taan kuu­kaut­ta myö­hem­min koko maan vauh­dis­ta – Broas: "Mitä parempi ro­ko­te­kat­ta­vuus on, sitä pa­rem­min yhteisö on suo­jas­sa"

27.05.2021 06:30 4
Tilaajille
Lappi on jäänyt koronarokotuksissa koko maan tasosta jälkeen – Rokotteita on jaettu alueille, joiden ilmaantuvuus on korkea

Lappi on jäänyt ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa koko maan tasosta jälkeen – Ro­kot­tei­ta on jaettu alueil­le, joiden il­maan­tu­vuus on korkea

26.05.2021 16:20 2
Tilaajille