Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Rokotekattavuus

Ro­va­nie­mi laahaa ko­ro­na­ro­kot­tei­den toi­ses­sa pis­tok­ses­sa muuta Lappia rei­lus­ti jäl­jes­sä, Yli­tor­niol­la on Län­si-Poh­jan paras ro­ko­te­kat­ta­vuus

15.09.2021 06:30 1
Tilaajille

Tor­nios­sa ro­ko­tuk­sien pop up tiis­tai­na - alle 50-vuo­tiai­ta toi­vo­taan pai­kal­le

30.08.2021 18:58
Tilaajille

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri jär­jes­tää ko­ro­na­ro­ko­tus­kil­pai­lun – Viisi kor­keim­man ro­ko­tus­kat­ta­vuu­den saa­vut­ta­nut­ta kuntaa saa 1 000 euroa nuo­ri­so­toi­min­taan

13.08.2021 09:44 10

Lapissa riit­tä­vä ro­ko­te­suo­ja saa­vu­te­taan kuu­kaut­ta myö­hem­min koko maan vauh­dis­ta – Broas: "Mitä parempi ro­ko­te­kat­ta­vuus on, sitä pa­rem­min yhteisö on suo­jas­sa"

27.05.2021 06:30 4
Tilaajille

Lappi on jäänyt ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa koko maan tasosta jälkeen – Ro­kot­tei­ta on jaettu alueil­le, joiden il­maan­tu­vuus on korkea

26.05.2021 16:20 2
Tilaajille