Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos : Kaleva Median ja­ka­ja­na saat vai­kut­taa omaan työ­mää­rää­si ja tienaat sen mu­kai­ses­ti. Klikkaa tästä täyt­tä­mään työ­ha­ke­mus.

Rokotuskattavuus
Koronarokotuskattavuus kasvaa hitaasti, kun osa nuorista aikuisista epäröi tai jättää piikin harkiten väliin – Tervolassa mietitään nuorille sopivaa houkutinta, Rovaniemellä "ämpäreiden jakoon" ei ole intoa

Ko­ro­na­ro­ko­tus­kat­ta­vuus kasvaa hi­taas­ti, kun osa nuo­ris­ta ai­kui­sis­ta epäröi tai jättää piikin har­ki­ten väliin – Ter­vo­las­sa mie­ti­tään nuo­ril­le sopivaa hou­ku­tin­ta, Ro­va­nie­mel­lä "äm­pä­rei­den jakoon" ei ole intoa

13.10.2021 06:30 6
Tilaajille
Rokotuskattavuutta edistettiin kuntien välisellä kilpailulla Lapin sairaanhoitopiirissä – Viisi voittajakuntaa saavat 1 000 euroa nuorisovaltuustojen käytettäviksi

Ro­ko­tus­kat­ta­vuut­ta edis­tet­tiin kuntien vä­li­sel­lä kil­pai­lul­la Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä – Viisi voit­ta­ja­kun­taa saavat 1 000 euroa nuo­ri­so­val­tuus­to­jen käy­tet­tä­vik­si

16.09.2021 18:29 1
Tilaajille
Johtajaylilääkäri: ”Olisi järjetöntä jatkaa kaikkien oireisten testausta, kun influenssakausi alkaa”

Joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: ”Olisi jär­je­tön­tä jatkaa kaik­kien oi­reis­ten tes­taus­ta, kun inf­luens­sa­kau­si alkaa”

06.09.2021 18:00 2
Tilaajille
Jo kaksi kolmasosaa lappilaisista on saanut ensimmäisen koronarokotteen – Johtajaylilääkäri: "En näe mitään syytä sille, miksi rokotetta ei kannattaisi ottaa"

Jo kaksi kol­mas­osaa lap­pi­lai­sis­ta on saanut en­sim­mäi­sen ko­ro­na­ro­kot­teen – Joh­ta­jay­li­lää­kä­ri: "En näe mitään syytä sille, miksi ro­ko­tet­ta ei kan­nat­tai­si ottaa"

06.08.2021 19:40
Tilaajille
Nuorten rokotusinto laahaa paikoin Lapissa – Keminmaassa piti jo ohjata piikkejä tehosterokotuksiin

Nuorten ro­ko­tus­in­to laahaa paikoin Lapissa – Ke­min­maas­sa piti jo ohjata piik­ke­jä te­hos­te­ro­ko­tuk­siin

13.07.2021 06:30 4
Tilaajille
Posiolla alkavat jo 30-vuotiaiden perusterveiden rokotukset, Kemissä menossa vasta 60-vuotiaat, kysyimme miksi ero on näin suuri?

Po­siol­la alkavat jo 30-vuo­tiai­den pe­rus­ter­vei­den ro­ko­tuk­set, Kemissä menossa vasta 60-vuo­tiaat, ky­syim­me miksi ero on näin suuri?

20.05.2021 08:13
Tilaajille
Muu maa meni jo Lapin ohi koronarokotuksissa – Tahti vaihtelee alueittain ja ikäryhmittäin

Muu maa meni jo Lapin ohi ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa – Tahti vaih­te­lee alueit­tain ja ikä­ryh­mit­täin

13.04.2021 18:30 5
Tilaajille