Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Tilaajille

Po­siol­la alkavat jo 30-vuo­tiai­den pe­rus­ter­vei­den ro­ko­tuk­set, Kemissä menossa vasta 60-vuo­tiaat, ky­syim­me miksi ero on näin suuri?

Kemissä rokotukset näyttävät etenevän erityisen hitaasti, mutta johtava lääkäri on eri mieltä.

Sairaanhoitaja Sanna Halonen valmisteli Pfizerin koronarokoteannoksia käyttökuntoon Rovaniemen kaupungintalolla. Arkistokuva.
Sairaanhoitaja Sanna Halonen valmisteli Pfizerin koronarokoteannoksia käyttökuntoon Rovaniemen kaupungintalolla. Arkistokuva.
Kuva: Pekka Aho

Rokotukset etenevät Lapin kunnissa jopa huomattavan eri tahtia.

Posiolla alkavat jo 30–39 -vuotiaiden rokotukset, ja Rovaniemi, Simo ja Tornio rokottavat perusterveitä 50-vuotiaita. Kemissä ovat meneillään vasta 60-vuotiaiden perusterveiden rokotukset.