Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Län­si-Poh­jas­sa ha­vait­tiin kaksi uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on todettu kaksi uutta koronavirustapausta.

Sairaanhoitopiirin päivystävä virkalääkäri Pertti Sakaranaho pitää huolestuttavana, että kaikkien tällä viikolla sairastuneiden henkilöiden tartuntalähde on tuntematon.

Kaksi sairastuneista on ollut lisäksi rokotettuja.