hotellihankkeet: Inariin on suun­nit­teil­la uusi luk­sus­ho­tel­li Juu­tuan­joen rantaan

kolumni: Milloin verinen his­to­ria muuttuu mu­ka­vak­si sa­duk­si?

Lapin Kansa live: Arctic Volley ja Pölkky Kuusamo koh­taa­vat har­joi­tus­ot­te­lus­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Raja
Kauppakeskuksessa iloittiin pienestä askeleesta Torniossa  – Rajayhteisön alue olisi saanut olla isompi

Kaup­pa­kes­kuk­ses­sa iloit­tiin pie­nes­tä as­ke­lees­ta Tor­nios­sa – Ra­ja­yh­tei­sön alue olisi saanut olla isompi

24.08.2020 14:12
Tilaajille
Kahden kuukauden koronasulku päättyi halauksiin yhteisellä sillalla – ystävyyttä koeteltiin myös Puolan ja Saksan rajalla

Kahden kuu­kau­den ko­ro­na­sul­ku päättyi ha­lauk­siin yh­tei­sel­lä sil­lal­la – ys­tä­vyyt­tä koe­tel­tiin myös Puolan ja Saksan rajalla

26.07.2020 07:00
Tilaajille
Sisä- ja ulkoministeri kertovat rajapäätöksistä sekä marjanpoimijoiden tilanteesta – katso tiedotustilaisuus suorana tästä

Sisä- ja ul­ko­mi­nis­te­ri ker­to­vat ra­ja­pää­tök­sis­tä sekä mar­jan­poi­mi­joi­den ti­lan­tees­ta – katso tie­do­tus­ti­lai­suus suorana tästä

08.07.2020 18:10 1
Tilaajille
"Jossain vaiheessa oli melkein rikollista työskennellä rajan toisella puolella." – Erilaiset koronastrategiat on koettu ongelmana rajalla

"Jos­sain vai­hees­sa oli melkein ri­kol­lis­ta työs­ken­nel­lä rajan toi­sel­la puo­lel­la." – Eri­lai­set ko­ro­na­stra­te­giat on koettu on­gel­ma­na rajalla

06.07.2020 17:11
Tilaajille
Rajavartiolaitos antoi selvityksen – Perusoikeuksien toteutuminen sisärajavalvonnassa on otettu huomioon ja virheistä otetaan opiksi

Ra­ja­var­tio­lai­tos antoi sel­vi­tyk­sen – Pe­rusoi­keuk­sien to­teu­tu­mi­nen si­sä­ra­ja­val­von­nas­sa on otettu huo­mioon ja vir­heis­tä otetaan opiksi

10.06.2020 18:30 1
Tilaajille
Ohiajo aiheutti rajavartijalle vaaratilanteen Torniossa

Ohiajo ai­heut­ti ra­ja­var­ti­jal­le vaa­ra­ti­lan­teen Tor­nios­sa

31.05.2020 17:19
Tilaajille
Päiväkirja: Naapurusten erilaista arkea
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Naa­pu­rus­ten eri­lais­ta arkea

20.04.2020 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Si­sä­ra­jo­jen si­sä­ra­ja

20.04.2020 05:00
Tilaajille
"Tämän kanssa me voidaan elää" – Rajatyöntekijöille tiukemmat säännöt, mutta töihin pääsee

"Tämän kanssa me voidaan elää" – Ra­ja­työn­te­ki­jöil­le tiu­kem­mat sään­nöt, mutta töihin pääsee

07.04.2020 18:30
Tilaajille

Rajalle tulossa lisää ra­joi­tuk­sia­Liik­ku­mi­nen län­si­ra­jan yli saattaa tiu­ken­tua jat­kos­sa. Hal­li­tus päätti maa­nan­tai­na aloit­taa pi­kai­ses­ti val­mis­te­lut poh­jois- ja län­si­ra­ja­lii­ken­teen tiu­ken­ta­mi­sek­si epi­de­mia­ti­lan­teen vuoksi lukuun ot­ta­mat­ta tavara- ja rahtili

01.04.2020 01:06
Heikentynyt kruunu syö Norjassa työskentelevien suomalaisten tilipussia – rajan yli pääsee nyt tärkeäksi katsotun työn vuoksi

Hei­ken­ty­nyt kruunu syö Nor­jas­sa työs­ken­te­le­vien suo­ma­lais­ten ti­li­pus­sia – rajan yli pääsee nyt tär­keäk­si kat­so­tun työn vuoksi

27.03.2020 06:30
Tilaajille
Rajat ovat nyt kiinni - Ensimmäinen vuoro sujui rauhallisesti:  "Ihmiset ovat ymmärtäneet mistä tässä on kyse"

Rajat ovat nyt kiinni - En­sim­mäi­nen vuoro sujui rau­hal­li­ses­ti:  "Ih­mi­set ovat ym­mär­tä­neet mistä tässä on kyse"

19.03.2020 16:39
Tilaajille
Rajajokikomissioon nimettiin uusia jäseniä kolmivuotiskaudelle

Ra­ja­jo­ki­ko­mis­sioon ni­met­tiin uusia jäseniä kol­mi­vuo­tis­kau­del­le

03.10.2019 16:57
Tilaajille

Rajusti vil­kas­tu­nut Hel­sin­ki-Van­taa kahmii ra­ja­var­ti­jat itä­ra­jal­ta – "Val­von­ta itä­ra­jal­la ei ole en­nal­laan"

05.09.2018 05:00