Ennakkoäänestyksen loppukiri käyntiin: Reilu vii­den­nes lap­pi­lai­sis­ta ää­nes­tä­nyt, pel­lo­lai­set kär­jes­sä, me­ri­lap­pi­lai­set ovat ak­ti­voi­tu­neet – tiis­tai­na vii­mei­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Si­sä­ra­jo­jen si­sä­ra­ja

EU:n sisämarkkinoiden perusvapauksia ovat tavaroiden, palvelujen, pääomien ja henkilöiden vapaa liikkuvuus ilman syrjintää. Suomikin on elänyt järjestelmän ohjaamana jo 25 vuotta. Viime aikoina vapaudet on kyseenalaistettu eri syistä. Ennen kaikkea se on kohdistunut jo pitemmän aikaa pääomien vapaaseen liikkuvuuteen.

Kyseenalaistaminen on lähinnä liittynyt kansalliselta pohjalta toimiviin valtioiden sekalaisiin verolakeihin, jotka ovat mahdollistaneet pääomapiirien verokikkailun. Ei ole uskottavaa, että siinä tapahtuisi merkittäviä muutoksia jatkossakaan, koska päätösvaltaa käyttävät pääomia hallinnoivat ja omistavat piirit.