Oppositio
Oppositio ryöpytti "velkaviisikon" budjettiesitystä: "Vastuuton päätösten lykkäys jatkuu ja työllisyystoimet puuttuvat"

Op­po­si­tio ryö­pyt­ti "vel­ka­vii­si­kon" bud­jet­tie­si­tys­tä: "Vas­tuu­ton pää­tös­ten lykkäys jatkuu ja työl­li­syys­toi­met puut­tu­vat"

07.10.2020 11:27 0
Hallitus sai eduskunnan luottamuksen korona-ajan ensimmäisessä välikysymysäänestyksessä

Hal­li­tus sai edus­kun­nan luot­ta­muk­sen ko­ro­na-ajan en­sim­mäi­ses­sä vä­li­ky­sy­mys­ää­nes­tyk­ses­sä

02.10.2020 13:27 0
Unohtuivatko talous- ja työllisyystavoitteet? – hallitus vastaa opposition yhteiseen välikysymykseen

Unoh­tui­vat­ko talous- ja työl­li­syys­ta­voit­teet? – hal­li­tus vastaa op­po­si­tion yh­tei­seen vä­li­ky­sy­myk­seen

30.09.2020 12:59 0
Tilanne on vakava, perustelee koko oppositio yhteistä välikysymystään taloudesta ja työllisyydestä

Tilanne on vakava, pe­rus­te­lee koko op­po­si­tio yh­teis­tä vä­li­ky­sy­mys­tään ta­lou­des­ta ja työl­li­syy­des­tä

18.09.2020 11:24 0
Oppositio arvosteli hallitusta kyselytunnilla: "Huonoja uutisia tulee lähes päivittäin"

Op­po­si­tio ar­vos­te­li hal­li­tus­ta ky­se­ly­tun­nil­la: "Huo­no­ja uutisia tulee lähes päi­vit­täin"

17.09.2020 20:27 2
Oppositio pettyi budjettiriiheen: "Ei suomalaisten asioita näin voi hoitaa"

Op­po­si­tio pettyi bud­jet­ti­rii­heen: "Ei suo­ma­lais­ten asioita näin voi hoitaa"

16.09.2020 20:01 1
Oppositio syytti hallitusta teollisuuden kilpailukyvyn heikentämisestä: "Teidän touhussanne ei ole lainkaan realismia"

Op­po­si­tio syytti hal­li­tus­ta teol­li­suu­den kil­pai­lu­ky­vyn hei­ken­tä­mi­ses­tä: "Teidän tou­hus­san­ne ei ole lain­kaan rea­lis­mia"

03.09.2020 19:05 0
Oppositiojohtaja Tsihanouskaja: palaan Valko-Venäjälle sitten, kun se on turvallista – viranomaiset syyttävät oppositiota vallankaappauspyrkimyksistä

Op­po­si­tio­joh­ta­ja Tsi­ha­nous­ka­ja: palaan Val­ko-Ve­nä­jäl­le sitten, kun se on tur­val­lis­ta – vi­ran­omai­set syyt­tä­vät op­po­si­tio­ta val­lan­kaap­paus­pyr­ki­myk­sis­tä

21.08.2020 15:20 0
Kokoomus kysyy: Ovatko hallituksen kehuskelut tyhjiä, kun Unkari hehkuttaa Suomen vaatiman ehdon torppaamista EU-paketissa? – Myös perussuomalaisilta vaatimuksia

Ko­koo­mus kysyy: Ovatko hal­li­tuk­sen ke­hus­ke­lut tyhjiä, kun Unkari heh­kut­taa Suomen vaa­ti­man ehdon torp­paa­mis­ta EU-pa­ke­tis­sa? – Myös pe­rus­suo­ma­laisil­ta vaa­ti­muk­sia

23.07.2020 14:06 0
Suomessa oppositio nimesi EU:n neuvottelutuloksen pettymykseksi, valtiovarainministeri Vanhanen: vientialueen elpyminen on välttämätöntä

Suo­mes­sa op­po­si­tio nimesi EU:n neu­vot­te­lu­tu­lok­sen pet­ty­myk­sek­si, val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Van­ha­nen: vien­ti­alueen el­py­mi­nen on vält­tä­mä­tön­tä

21.07.2020 12:06 1
Oppositio arvostelee: Sote-uudistusta valmisteltu suljetuin ovin – edes valiokuntaa ei ole informoitu

Op­po­si­tio ar­vos­te­lee: So­te-uu­dis­tus­ta val­mis­tel­tu sul­je­tuin ovin – edes va­lio­kun­taa ei ole in­for­moi­tu

05.06.2020 15:29 1
Oppositio syyttää hallitusta lisätalousarvioesitystä holtittomaksi – "Siitä tulikin holtitonta rahanjakoa"

Op­po­si­tio syyttää hal­li­tus­ta li­sä­ta­lous­ar­vio­esi­tys­tä hol­tit­to­mak­si – "Siitä tulikin hol­ti­ton­ta ra­han­ja­koa"

02.06.2020 22:24 0
Orpo kritisoi valtiokeskeistä ja suljettua kriisinhoitoa – "Hallitus ei ota yksityistä sektoria mukaan ongelmanratkaisuun ja oppositiota vain informoidaan"

Orpo kri­ti­soi val­tio­kes­keis­tä ja sul­jet­tua krii­sin­hoi­toa – "Hal­li­tus ei ota yk­si­tyis­tä sek­to­ria mukaan on­gel­man­rat­kai­suun ja op­po­si­tio­ta vain in­for­moi­daan"

06.05.2020 06:00 0
Lukijalta Mielipide Seppo Kinnunen

Lu­ki­jal­ta: Si­sä­ra­jo­jen si­sä­ra­ja

20.04.2020 05:00 0
Tilaajille
Oppositio syytti hallitusta pelkuruudesta ja hiillosti al-Holista kyselytunnilla – Ulkoministeri Haavisto tarjoutui vierailemaan oppositioryhmissä

Op­po­si­tio syytti hal­li­tus­ta pel­ku­ruu­des­ta ja hiil­los­ti al-Ho­lis­ta ky­se­ly­tun­nil­la – Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to tar­jou­tui vie­rai­le­maan op­po­si­tio­ryh­mis­sä

12.12.2019 17:44 0
Tilaajille
Hallitus istunut vajaan vuorokauden - oppositiosta sataa jo rankkaa arvostelua

Hal­li­tus istunut vajaan vuo­ro­kau­den - op­po­si­tios­ta sataa jo rankkaa ar­vos­te­lua

11.12.2019 14:22 0
Hallitus vastaa opposition välikysymykseen Posti-sotkusta tiistaina – Hallituspuolueiden kokous venyi myöhään yöhön, kiistan käsittely jatkuu tänään

Hal­li­tus vastaa op­po­si­tion vä­li­ky­sy­myk­seen Pos­ti-sot­kus­ta tiis­tai­na – Hal­li­tus­puo­luei­den kokous venyi myöhään yöhön, kiistan kä­sit­te­ly jatkuu tänään

02.12.2019 08:18 0
Oppositio ruoski hallitusta budjetista: "Johtaa katastrofiin" – hallitus puolusti elvyttävän linjan sopivan heikkenevään suhdanteeseen

Op­po­si­tio ruoski hal­li­tus­ta bud­je­tis­ta: "Johtaa ka­tast­ro­fiin" – hal­li­tus puo­lus­ti el­vyt­tä­vän linjan sopivan heik­ke­ne­vään suh­dan­tee­seen

08.10.2019 17:41 0
Analyysi: Yhtenäinen oppositio ei ole sen paremmin kokoomuksen kuin perussuomalaisten etu

Ana­lyy­si: Yh­te­näi­nen op­po­si­tio ei ole sen pa­rem­min ko­koo­muk­sen kuin pe­rus­suo­ma­lais­ten etu

26.09.2019 21:09 0