Ennakkoäänestyksen loppukiri käyntiin: Reilu vii­den­nes lap­pi­lai­sis­ta ää­nes­tä­nyt, pel­lo­lai­set kär­jes­sä, me­ri­lap­pi­lai­set ovat ak­ti­voi­tu­neet – tiis­tai­na vii­mei­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Tilaajille

Ra­ja­jo­ki­ko­mis­sioon ni­met­tiin uusia jäseniä kol­mi­vuo­tis­kau­del­le

Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission uuden toimikauden jäsenet on nimetty Suomen valtioneuvostossa ja Ruotsin hallituksen kansliassa. Kolmivuotinen toimikausi alkoi lokakuun alusta.

Johan Antti toimii vuonna 2019 rajajokikomission puheenjohtajana ja Timo Jokelainen varapuheenjohtajana. Rajajokikomission puheenjohtajista Timo Jokelaisen kausi päättyy 31.12.2019 ja Johan Antin 31.12.2021. Puheenjohtajuus rajajokikomissiossa vaihtuu vuosittain Suomen ja Ruotsin kesken.