Tilaajille

"Jos­sain vai­hees­sa oli melkein ri­kol­lis­ta työs­ken­nel­lä rajan toi­sel­la puo­lel­la." – Eri­lai­set ko­ro­na­stra­te­giat on koettu on­gel­ma­na rajalla

Erilaiset kansalliset koronastrategiat ovat aiheuttaneet turhautumista, hämmennystä ja ongelmia raja-alueilla. Ihmiset ja yritykset ovat kokeneet ongelmia työmatkaliikenteessä, verotuksessa, epäselvässä tiedonannossa, kulttuurivaihdossa, rajakaupassa, sosiaalisessa elämässä ja rajat ylittävissä perhesuhteissa.

Tämä käy ilmi Pohjoiskalotin rajaneuvonnan ja Pohjoismaiden raja-alueiden neuvontapalveluiden toteuttamasta kansalaiskyselystä, joka tehtiin  Pohjoismaiden ministerineuvoston rajaesteneuvoston pyynnöstä. Verkkokyselyyn tuli 1 669 vastausta ja 660 ihmistä kirjoitti kommentin. Näin kirjoitti yksi kommentoijista: