Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Tilaajille

"Jos­sain vai­hees­sa oli melkein ri­kol­lis­ta työs­ken­nel­lä rajan toi­sel­la puo­lel­la." – Eri­lai­set ko­ro­na­stra­te­giat on koettu on­gel­ma­na rajalla

Erilaiset kansalliset koronastrategiat ovat aiheuttaneet turhautumista, hämmennystä ja ongelmia raja-alueilla. Ihmiset ja yritykset ovat kokeneet ongelmia työmatkaliikenteessä, verotuksessa, epäselvässä tiedonannossa, kulttuurivaihdossa, rajakaupassa, sosiaalisessa elämässä ja rajat ylittävissä perhesuhteissa.

Tämä käy ilmi Pohjoiskalotin rajaneuvonnan ja Pohjoismaiden raja-alueiden neuvontapalveluiden toteuttamasta kansalaiskyselystä, joka tehtiin  Pohjoismaiden ministerineuvoston rajaesteneuvoston pyynnöstä. Verkkokyselyyn tuli 1 669 vastausta ja 660 ihmistä kirjoitti kommentin. Näin kirjoitti yksi kommentoijista: