kolumni: Pes­si­mis­ti tietää, että kesä meni jo – on jo aika stres­sa­ta tulevaa talvea

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 5: Eevi, Reino, Piija ja Kek­ko­nen

Koronastrategia
Hallitus aikoo lopettaa sisärajavalvonnan – muistakin tehottomiksi käyneistä rajoituksista on luovuttava pikimmiten
Pääkirjoitus

Hal­li­tus aikoo lo­pet­taa si­sä­ra­ja­val­von­nan – muis­ta­kin te­hot­to­mik­si käy­neis­tä ra­joi­tuk­sis­ta on luo­vut­ta­va pi­kim­mi­ten

20.01.2022 06:00 1
Tilaajille
Hallitus neuvottelee tänään koronatilanteesta  – THL:ltä odotetaan tuoretta epidemiaennustetta mahdollisen koronastrategian muutoksen pohjaksi

Hal­li­tus neu­vot­te­lee tänään ko­ro­na­ti­lan­tees­ta – THL:ltä odo­te­taan tuo­ret­ta epi­de­mia­en­nus­tet­ta mah­dol­li­sen ko­ro­na­stra­te­gian muu­tok­sen poh­jak­si

18.01.2022 05:00
Suomen uudet koronalinjaukset: Testausta kohdennetaan jatkossa ensisijaisesti rokottamattomiin, ravintolarajoitukset kevenevät

Suomen uudet ko­ro­na­lin­jauk­set: Tes­taus­ta koh­den­ne­taan jat­kos­sa en­si­si­jai­ses­ti ro­kot­ta­mat­to­miin, ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set ke­ve­ne­vät

14.09.2021 15:16
Uusi koronastrategia ei sisällä veitsenteriä, vaan tähtää Suomen avaamiseen lokakuussa
Pääkirjoitus

Uusi ko­ro­na­stra­te­gia ei sisällä veit­sen­te­riä, vaan tähtää Suomen avaa­mi­seen lo­ka­kuus­sa

07.09.2021 20:00
Tilaajille
Hallituksen uuden strategian tavoitteena on pitää yhteiskunta auki – rajoitukset voivat poistua kun yli 12-vuotiaiden rokotuskattavuus vähintään 80 prosenttia

Hal­li­tuk­sen uuden stra­te­gian ta­voit­tee­na on pitää yh­teis­kun­ta auki – ra­joi­tuk­set voivat poistua kun yli 12-vuo­tiai­den ro­ko­tus­kat­ta­vuus vä­hin­tään 80 pro­sent­tia

06.09.2021 19:54 3
Millainen on Suomen päivitetty exit-strategia? Hallituksen tiedotustilaisuus maan tautitilanteesta kello 9 – katso suorana tästä

Mil­lai­nen on Suomen päi­vi­tet­ty exit-stra­te­gia? Hal­li­tuk­sen tie­do­tus­ti­lai­suus maan tau­ti­ti­lan­tees­ta kello 9 – katso suorana tästä

21.04.2021 08:58 1
Ruotsi ei myönnä vieläkään koronavirheitään, mutta näyttää ottaneen niistä vihdoin opikseen
Pääkirjoitus

Ruotsi ei myönnä vie­lä­kään ko­ro­na­vir­hei­tään, mutta näyttää ot­ta­neen niistä vihdoin opik­seen

04.02.2021 14:33
Tilaajille
Valintoja on pakko tehdä, kun lääketiede kehittyy mutta resurssit niukkenevat
Pääkirjoitus

Va­lin­to­ja on pakko tehdä, kun lää­ke­tie­de ke­hit­tyy mutta re­surs­sit niuk­ke­ne­vat

11.07.2020 06:00
Tilaajille
"Jossain vaiheessa oli melkein rikollista työskennellä rajan toisella puolella." – Erilaiset koronastrategiat on koettu ongelmana rajalla

"Jos­sain vai­hees­sa oli melkein ri­kol­lis­ta työs­ken­nel­lä rajan toi­sel­la puo­lel­la." – Eri­lai­set ko­ro­na­stra­te­giat on koettu on­gel­ma­na rajalla

06.07.2020 17:11
Tilaajille