Suora lähetys

Mihin suun­taan Suomen ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne ke­hit­tyy? So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön vii­koit­tai­nen ti­lan­ne­kat­saus – katso tal­len­ne tästä

29.04.2021 09:45
Tilaajille

Seuraa tästä Ve­te­raa­ni­päi­vän juh­lal­li­suuk­sia: Ju­ma­lan­pal­ve­lus klo 10, Ro­va­nie­men pää­juh­la klo 13, val­ta­kun­nal­li­nen juhla klo 15

27.04.2021 08:24
Tilaajille

Suomen tar­tun­ta­lu­vut jat­ka­vat las­kuaan – katso so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön ti­lan­ne­kat­saus suorana tästä

22.04.2021 10:09 1
Tilaajille

Mil­lai­nen on Suomen päi­vi­tet­ty exit-stra­te­gia? Hal­li­tuk­sen tie­do­tus­ti­lai­suus maan tau­ti­ti­lan­tees­ta kello 9 – katso suorana tästä

21.04.2021 08:58 1

Posion kun­nan­val­tuus­to kä­sit­te­lee kun­nan­joh­ta­jan va­lin­taa – katso suora lähetys tästä

05.03.2021 14:10
Tilaajille

Fin­lan­dia-pal­ki­tut tulevat nyt ko­ti­soh­val­le, kun lu­ke­mi­sen suu­rim­paan juhlaan voi osal­lis­tua suoran tv-lä­he­tyk­sen kautta

25.11.2020 07:00