Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Rajalle tulossa lisää ra­joi­tuk­sia­Liik­ku­mi­nen län­si­ra­jan yli saattaa tiu­ken­tua jat­kos­sa. Hal­li­tus päätti maa­nan­tai­na aloit­taa pi­kai­ses­ti val­mis­te­lut poh­jois- ja län­si­ra­ja­lii­ken­teen tiu­ken­ta­mi­sek­si epi­de­mia­ti­lan­teen vuoksi lukuun ot­ta­mat­ta tavara- ja rahtili

Rajalle tulossa lisää rajoituksia

Liikkuminen länsirajan yli saattaa tiukentua jatkossa. Hallitus päätti maanantaina aloittaa pikaisesti valmistelut pohjois- ja länsirajaliikenteen tiukentamiseksi epidemiatilanteen vuoksi lukuun ottamatta tavara- ja rahtiliikennettä.

Tällä hetkellä Suomessa on sisärajatarkastukset. Koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan vastaisella rajalla rajanylitys on sallittu välttämättömästä syystä, kuten työmatkojen ja tavaraliikenteen vuoksi. Rajoitukset alkoivat 19.3.

Ruotsin vastaisella rajalla oli 19.3. 7 500 rajanylitystä. Vertailun vuoksi tammikuun 16. päivänä rajanylityksiä oli 46 500. Maanantaina 23.3. rajanylityksiä oli yhteensä 4 817 ja 30.3. 2 326 rajanylitystä.

Lapin rajavartioston tilastojen mukaan viime viikonloppuna Ruotsin vastaisella rajalla oli perjantaina 27.3. 673 rajanylitystä, lauantaina 292 ja sunnuntaina 317. Viikonlopun luvuissa ei ole mukana Tornion rajanylityspaikkaa.