kolumni: Kuka sinä olet sil­loin, kun kukaan ei ole kat­so­mas­sa?

pääkirjoitus: Esi­mer­kil­lä on voimaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Puola
Puola ja USA hyötyvät itsekin tuestaan Ukrainalle, arvioi tunnettu amerikanukrainalainen journalisti – Myroslava Gongadze: "Venäjä on suora uhka Euroopalle"

Puola ja USA hyö­ty­vät itsekin tues­taan Uk­rai­nal­le, arvioi tun­net­tu ame­ri­kan­uk­rai­na­lai­nen jour­na­lis­ti – My­ros­la­va Gon­gad­ze: "Venäjä on suora uhka Eu­roo­pal­le"

07.10.2023 16:26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten perheet ja lapset nähdään po­li­tii­kas­sa?

15.08.2023 06:00 1
Tilaajille
Puola kohensi asemiaan C-alkulohkossa – Argentiinan voittanut Saudi-Arabia kaatui 2–0

Puola kohensi ase­miaan C-al­ku­loh­kos­sa – Ar­gen­tii­nan voit­ta­nut Sau­di-Ara­bia kaatui 2–0

26.11.2022 18:12
Puola ja Meksiko eivät saaneet palloa maaliin – hyökkääjätähti Lewandowski epäonnistui rangaistuspotkussa

Puola ja Meksiko eivät saaneet palloa maaliin – hyök­kää­jä­täh­ti Le­wan­dows­ki epä­on­nis­tui ran­gais­tus­pot­kus­sa

22.11.2022 20:00
Venäläisiltä jäädytetyt varat käytettävä Ukrainan hyväksi, sanoi Puolan pääministeri Suomessa

Ve­nä­läi­sil­tä jää­dy­te­tyt varat käy­tet­tä­vä Uk­rai­nan hy­väk­si, sanoi Puolan pää­mi­nis­te­ri Suo­mes­sa

20.11.2022 17:59 2
Lewandowski: Ohjuksen putoaminen Puolaan shokeerasi MM-joukkueen

Le­wan­dows­ki: Oh­juk­sen pu­toa­mi­nen Puolaan sho­kee­ra­si MM-jouk­kueen

19.11.2022 07:33
Ukraina tarvitsee pitkän kantaman ohjuksia – Tutkija Edward Hunter Christie: "Siviilejä vastaan menossa oleva ohjuskampanja on Venäjän sotarikos"

Ukraina tar­vit­see pitkän kan­ta­man oh­juk­sia – Tutkija Edward Hunter Chris­tie: "Si­vii­le­jä vastaan menossa oleva oh­jus­kam­pan­ja on Venäjän so­ta­ri­kos"

16.11.2022 16:30
Tilaajille
Analyysi: Naton artikla 4:n laukaisu on käyttökelpoinen vastaus Puolaan iskeytyneen ohjuksen tapauksessa – Latviassa hallitus kriisikokouksessa, Nato kokoontuu

Ana­lyy­si: Naton artikla 4:n lau­kai­su on käyt­tö­kel­poi­nen vastaus Puolaan is­key­ty­neen oh­juk­sen ta­pauk­ses­sa – Lat­vias­sa hal­li­tus krii­si­ko­kouk­ses­sa, Nato ko­koon­tuu

16.11.2022 10:07 2
Tilaajille
Bidenin mukaan ohjuksia ei todennäköisesti ammuttu Venäjältä Puolaan – AP: ohjus saattoi olla Ukrainan ampuma

Bidenin mukaan oh­juk­sia ei to­den­nä­köi­ses­ti ammuttu Ve­nä­jäl­tä Puolaan – AP: ohjus saattoi olla Uk­rai­nan ampuma

16.11.2022 08:10 1
Venäjän ohjusten epäillään osuneen Puolaan – Puolan armeija korkeassa hälytystilassa

Venäjän oh­jus­ten epäil­lään osuneen Puolaan – Puolan armeija kor­keas­sa hä­ly­tys­ti­las­sa

15.11.2022 23:30
Yhdysvaltalaislähde AP:lle: Venäläisohjukset iskeytyivät Puolaan – tietoa ei ole pystytty varmistamaan, Venäjä kiistää

Yh­dys­val­ta­lais­läh­de AP:lle: Ve­nä­läis­oh­juk­set is­key­tyi­vät Puolaan – tietoa ei ole pys­tyt­ty var­mis­ta­maan, Venäjä kiistää

15.11.2022 23:32
Sara Kuivisto lähenteli kesän parastaan 800 metrillä Puolassa

Sara Kui­vis­to lä­hen­te­li kesän pa­ras­taan 800 met­ril­lä Puo­las­sa

24.08.2022 20:48
Tilaajille
Puolalaiset isä ja poika vaikuttuivat Lokasta, ja aikovat alkaa ainakin kausikalastajiksi – "Haluan kokeilla onneani täällä pohjoisessa"

Puo­la­lai­set isä ja poika vai­kut­tui­vat Lo­kas­ta, ja aikovat alkaa ainakin kau­si­ka­las­ta­jik­si – "­Ha­luan ko­keil­la onneani täällä poh­joi­ses­sa"

19.07.2022 17:04 1
Tilaajille
Vielä vähän aikaa sitten Puolassa ei tunnettu loukkua ja katiskaa – nyt Sodankylän lokkalaisten kalastustavat on otettu käyttöön Puolan suurimmalla tekoaltaalla

Vielä vähän aikaa sitten Puo­las­sa ei tun­net­tu loukkua ja ka­tis­kaa – nyt So­dan­ky­län lok­ka­lais­ten ka­las­tus­ta­vat on otettu käyt­töön Puolan suu­rim­mal­la te­ko­al­taal­la

26.05.2022 12:11 1
Tilaajille
YK:n mukaan Ukrainasta on paennut Venäjän hyökkäyssotaa jo yli viisi miljoonaa ihmistä

YK:n mukaan Uk­rai­nas­ta on paennut Venäjän hyök­käys­so­taa jo yli viisi mil­joo­naa ihmistä

18.04.2022 12:13
Jos Venäjän sota laajenisi Nato-maihin, Suwałki Kaliningradin rajalla olisi tulenarka – Juuri nyt kaikki puolalaiskaupungissa auttavat ukrainalaisia

Jos Venäjän sota laa­je­ni­si Na­to-mai­hin, Su­wał­ki Ka­li­nin­gra­din rajalla olisi tu­len­ar­ka – Juuri nyt kaikki puo­la­lais­kau­pun­gis­sa aut­ta­vat uk­rai­na­lai­sia

02.04.2022 06:30
Tilaajille
Joe Biden Varsovassa: Putin ei voi enää jatkaa vallassa Venäjällä – Valkoisen talon virkailija kiirehti lieventämään presidentin lausuntoa

Joe Biden Var­so­vas­sa: Putin ei voi enää jatkaa val­las­sa Ve­nä­jäl­lä – Val­koi­sen talon vir­kai­li­ja kii­reh­ti lie­ven­tä­mään pre­si­den­tin lau­sun­toa

26.03.2022 23:05 8
Euroopan viisuissa soi nyt piikkilanka ja marssimusiikki
Kolumni

Eu­roo­pan vii­suis­sa soi nyt piik­ki­lan­ka ja mars­si­mu­siik­ki

21.11.2021 16:00 1
Tilaajille
Turkki alkaa rajoittaa Lähi-idästä Valko-Venäjälle suuntaavien ihmisten lentoja

Turkki alkaa ra­joit­taa Lä­hi-idäs­tä Val­ko-Ve­nä­jäl­le suun­taa­vien ih­mis­ten lentoja

12.11.2021 08:49
Valko-Venäjän toteuttama hybridi-isku on muistutus siitä, että sama voi toistua itärajalla Lapissa
Pääkirjoitus

Val­ko-Ve­nä­jän to­teut­ta­ma hyb­ri­di-is­ku on muis­tu­tus siitä, että sama voi toistua itä­ra­jal­la Lapissa

12.11.2021 04:30 6
Tilaajille