Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos : Kaleva Median ja­ka­ja­na saat vai­kut­taa omaan työ­mää­rää­si ja tienaat sen mu­kai­ses­ti. Klikkaa tästä täyt­tä­mään työ­ha­ke­mus.

Puola

Puo­las­sa oudosti hau­da­tun tytön tausta yllätti ar­keo­lo­git – Lapsen us­ko­taan tulleen Suo­mes­ta so­ta­ret­ken mukana

25.07.2021 11:26
Näkökulma: Panokset kiistassa Eurooppa-syyttäjistä olivat Suomen asiaa isommat – uhkakuva tulee idästä

Nä­kö­kul­ma: Pa­nok­set kiis­tas­sa Eu­roop­pa-syyt­tä­jis­tä olivat Suomen asiaa isommat – uh­ka­ku­va tulee idästä

10.06.2021 06:30
Tilaajille
Parayleisurheilijat heti mestaruuskantaan: Marjaana Heikkinen kiskaisi keihäässä EM-kultaa

Pa­ray­lei­sur­hei­li­jat heti mes­ta­ruus­kan­taan: Mar­jaa­na Heik­ki­nen kis­kai­si kei­hääs­sä EM-kul­taa

01.06.2021 14:18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Abort­ti­lait vaa­ti­vat päi­vit­tä­mis­tä

01.02.2021 21:22 1
Tilaajille
Witold Pilecki soluttautui Auschwitziin ja pyysi liittoutuneita pommittamaan keskitysleiriä – luuli kuolemaansa asti, että salainen tehtävä epäonnistui

Witold Pilecki so­lut­tau­tui Ausch­wit­ziin ja pyysi liit­tou­tu­nei­ta pom­mit­ta­maan kes­ki­tys­lei­riä – luuli kuo­le­maan­sa asti, että sa­lai­nen tehtävä epä­on­nis­tui

21.01.2021 07:00
Tilaajille
EU sai rahojen jakamiseen vaikuttavasta oikeusvaltiomekanismista "tyypillisen" kompromissin – "Ei hyvä, ei huono"

EU sai rahojen ja­ka­mi­seen vai­kut­ta­vas­ta oi­keus­val­tio­me­ka­nis­mis­ta "tyy­pil­li­sen" komp­ro­mis­sin – "Ei hyvä, ei huono"

12.12.2020 07:00 1
Tilaajille
Analyysi: Puola ja Unkari käyvät kovaa peliä EU:n koronarahoista – Tämän takia ne ovat kiistassa heikoilla

Ana­lyy­si: Puola ja Unkari käyvät kovaa peliä EU:n ko­ro­na­ra­hois­ta – Tämän takia ne ovat kiis­tas­sa hei­koil­la

24.11.2020 19:00
Tilaajille
Puola ja Unkari testaavat EU:n yhtenäisyyttä – "Viktor Orbánilla on erittäin kova paineensietokyky"

Puola ja Unkari tes­taa­vat EU:n yh­te­näi­syyt­tä – "Viktor Orbá­nil­la on erit­täin kova pai­neen­sie­to­ky­ky"

18.11.2020 21:47
Abortin puolustajat jatkavat massaprotesteja Puolassa – taustalla Euroopan kireimmäksi muutettu aborttilainsäädäntäö

Abortin puo­lus­ta­jat jat­ka­vat mas­sa­pro­tes­te­ja Puo­las­sa – taus­tal­la Eu­roo­pan ki­reim­mäk­si muu­tet­tu abort­ti­lain­sää­dän­täö

30.10.2020 10:57
Puolan presidentti sairastui koronavirukseen

Puolan pre­si­dent­ti sai­ras­tui ko­ro­na­vi­ruk­seen

24.10.2020 10:47
Puolan perustuslakituomioistuin kiristi aborttioikeutta – linjaus tarkoittaa lähes täyskieltoa

Puolan pe­rus­tus­la­ki­tuo­miois­tuin kiristi abort­ti­oi­keut­ta – linjaus tar­koit­taa lähes täys­kiel­toa

22.10.2020 22:28
Huuhkajien keskikenttäpelaaja nähdään myös ensi kaudella Puolan liigassa

Huuh­ka­jien kes­ki­kent­tä­pe­laa­ja nähdään myös ensi kau­del­la Puolan lii­gas­sa

11.08.2020 09:37
Tilaajille
Kovia aikoja Puolassa
Kolumni

Kovia aikoja Puo­las­sa

16.07.2020 06:00
Tilaajille
Vaalitarkkailijat: Puolueellisuus varjosti Puolan presidentinvaaleja

Vaa­li­tark­kai­li­jat: Puo­lueel­li­suus var­jos­ti Puolan pre­si­den­tin­vaa­le­ja

13.07.2020 21:43
Puolan presidentti Duda valittiin jatkokaudelle äärimmäisen täpärässä vaalissa

Puolan pre­si­dent­ti Duda va­lit­tiin jat­ko­kau­del­le ää­rim­mäi­sen tä­pä­räs­sä vaa­lis­sa

13.07.2020 10:27
Puolan presidentinvaalien ovensuukysely povaa hyvin tiukkaa kisaa – istuva presidentti niukassa johdossa

Puolan pre­si­den­tin­vaa­lien oven­suu­ky­se­ly povaa hyvin tiukkaa kisaa – istuva pre­si­dent­ti niu­kas­sa joh­dos­sa

12.07.2020 22:41
Jakautunut Puola valitsee presidentinvaaleissa demokratian ja autoritaarisen linjan väliltä – Taustalla hämmentävät "pakkovaalit", joissa ei annettu yhtään ääntä

Ja­kau­tu­nut Puola va­lit­see pre­si­den­tin­vaa­leis­sa de­mo­kra­tian ja au­to­ri­taa­ri­sen linjan väliltä – Taus­tal­la häm­men­tä­vät "pak­ko­vaa­lit", joissa ei annettu yhtään ääntä

27.06.2020 20:32
Petteri Forsell maalasi jälleen, Koronalle kuitenkin kitkerä tappio

Petteri Forsell maalasi jäl­leen, Ko­ro­nal­le kui­ten­kin kitkerä tappio

27.06.2020 08:23
Tilaajille

Santeri Hos­tik­ka iski en­sim­mäi­sen maa­lin­sa Puolan jal­ka­pal­lo­vi­he­riöil­lä

15.06.2020 08:18
Tilaajille
Petteri Forsell maalasi jälleen – Koronalle kuitenkin kotitappio

Petteri Forsell maalasi jälleen – Ko­ro­nal­le kui­ten­kin ko­ti­tap­pio

06.06.2020 09:18
Tilaajille