Perheet
Lukijalta Mielipide

Per­hei­den hy­vin­voin­ti kun­ta­vaa­li­tee­mak­si

26.02.2021 08:00
Tilaajille
Lapsi rauhoittaa elämään hetkessä – Ylinärän perheen suloinen Hilde-vauva syntyi vuodenvaihteessa

Lapsi rau­hoit­taa elämään het­kes­sä – Yli­nä­rän perheen su­loi­nen Hil­de-vau­va syntyi vuo­den­vaih­tees­sa

17.02.2021 15:13
Kemiläisperheet kaipaavat kunnalta panostusta varhaiseen tukeen – yleisimmät tuen tarpeet liittyvät huoltajuuteen, vanhemmuuden tukeen ja terveyteen

Ke­mi­läis­per­heet kai­paa­vat kun­nal­ta pa­nos­tus­ta var­hai­seen tukeen – ylei­sim­mät tuen tarpeet liit­ty­vät huol­ta­juu­teen, van­hem­muu­den tukeen ja ter­vey­teen

14.01.2021 09:38
Tilaajille
Näkökulma: Kotihoidontuesta luopuminen istuu heikosti kuumiin teemoihin, eli alhaiseen syntyvyyteen ja perhearjen tarvitsemiin joustoihin

Nä­kö­kul­ma: Ko­ti­hoi­don­tues­ta luo­pu­mi­nen istuu hei­kos­ti kuumiin tee­moi­hin, eli al­hai­seen syn­ty­vyy­teen ja per­he­ar­jen tar­vit­se­miin jous­toi­hin

09.01.2021 06:00
Koronan erottamat – Kolme lappilaista perhettä kertoo arjesta, jossa lähisukulainen on enää ääni puhelimessa

Koronan erot­ta­mat – Kolme lap­pi­lais­ta per­het­tä kertoo ar­jes­ta, jossa lä­hi­su­ku­lai­nen on enää ääni pu­he­li­mes­sa

19.12.2020 10:21
Tilaajille
Vuoden lapsellinen teko -palkinto Koskeloille

Vuoden lap­sel­li­nen teko -pal­kin­to Kos­ke­loil­le

09.12.2020 12:52
Koulukiusaaminen voi sairastuttaa koko perheen – "Joka aamu pelkäsin, onko tyttäreni elossa", pitkästä uupumuksesta toipunut Sari Jaakkola kertoo

Kou­lu­kiu­saa­mi­nen voi sai­ras­tut­taa koko perheen – "Joka aamu pel­kä­sin, onko tyt­tä­re­ni elos­sa", pit­käs­tä uu­pu­muk­ses­ta toi­pu­nut Sari Jaak­ko­la kertoo

05.12.2020 07:00
Tilaajille
Päiväkirja: Tonttu koristelee saunan jouluksi
Kolumni Niina Niemelä

Päi­vä­kir­ja: Tonttu ko­ris­te­lee saunan jou­luk­si

05.12.2020 06:30
Tilaajille

Asiak­kaat ha­lu­taan mukaan uuden per­he­kes­kuk­sen suun­nit­te­luun Kemissä

03.12.2020 16:06
THL suosittaa juhlimaan joulua alle 10 henkilön pienissä porukoissa – näin joulu vietetään turvallisesti

THL suo­sit­taa juh­li­maan joulua alle 10 hen­ki­lön pie­nis­sä po­ru­kois­sa – näin joulu vie­te­tään tur­val­li­ses­ti

02.12.2020 10:19
Tilaajille
En muista isää
Kolumni Mari Molkoselkä

En muista isää

07.11.2020 14:40 1
Tilaajille
Joulua ei ole peruttu, mutta perinteitä pitää uusia: Ketä voi kutsua kylään? Voiko myyjäisiä järjestää? – Kokosimme valmistautumispaketin koronajouluun

Joulua ei ole pe­rut­tu, mutta pe­rin­tei­tä pitää uusia: Ketä voi kutsua kylään? Voiko myy­jäi­siä jär­jes­tää? – Ko­ko­sim­me val­mis­tau­tu­mis­pa­ke­tin ko­ro­na­jou­luun

06.11.2020 19:30
Tilaajille
Annika Forth maksoi perheen laskut lapsena ja ihmetteli, miksi äiti vain istuu keinutuolissa – Nyt hän kertoo äidiltä tyttärelle siirtyneestä traumasta

Annika Forth maksoi perheen laskut lapsena ja ih­met­te­li, miksi äiti vain istuu kei­nu­tuo­lis­sa – Nyt hän kertoo äidiltä tyt­tä­rel­le siir­ty­nees­tä trau­mas­ta

09.10.2020 07:00
Tilaajille
Syyte: Isä pahoinpiteli vuosia useita lapsiaan – Löi kepillä, risulla ja vyöllä pakaroille, työnsi pikkulapsen pään vessanpönttöön ja veti

Syyte: Isä pa­hoin­pi­te­li vuosia useita lap­siaan – Löi ke­pil­lä, risulla ja vyöllä pa­ka­roil­le, työnsi pik­ku­lap­sen pään ves­san­pönt­töön ja veti

23.09.2020 17:04
Tilaajille
Lappilaisille perheille tarjotaan ilmaista lastenhoitoapua 200 tuntia – Rovaniemellä ja Kemissä lastenhoitotuntien jakamisesta vastaavat kaupunkien perhe- ja sosiaalityö

Lap­pi­lai­sil­le per­heil­le tar­jo­taan il­mais­ta las­ten­hoi­to­apua 200 tuntia – Ro­va­nie­mel­lä ja Kemissä las­ten­hoi­to­tun­tien ja­ka­mi­ses­ta vas­taa­vat kau­pun­kien perhe- ja so­siaa­li­työ

26.08.2020 14:15
Tilaajille
Korona sysäsi isät ulkopuolisiksi elämänsä tärkeimmästä hetkestä – Seurasimme esikoisvauvojen syntymää kahdessa perheessä

Korona sysäsi isät ul­ko­puo­li­sik­si elä­män­sä tär­keim­mäs­tä het­kes­tä – Seu­ra­sim­me esi­kois­vau­vo­jen syn­ty­mää kah­des­sa per­hees­sä

11.05.2020 08:00
Tilaajille
Kun poikkeusolot päättyvät, toivottavasti arki ei palaa ennalleen – en halua, että koti on taas poikkeus
Kolumni Jami Jokinen

Kun poik­keus­olot päät­ty­vät, toi­vot­ta­vas­ti arki ei palaa en­nal­leen – en halua, että koti on taas poik­keus

10.05.2020 15:55
Pirkko Herrala kirjoittaa edesmenneelle miehelleen, Nurmet saavat seuraa pojan perheestä – Näin yli 70-vuotiaat ovat selvinneet tiukoista karanteeniohjeista

Pirkko Herrala kir­joit­taa edes­men­neel­le mie­hel­leen, Nurmet saavat seuraa pojan per­hees­tä – Näin yli 70-vuo­tiaat ovat sel­vin­neet tiu­kois­ta ka­ran­tee­ni­oh­jeis­ta

09.05.2020 08:00
Tilaajille
Oikarisen perhe käy ruokakaupassa keskiyöllä ja sisustaa uuden kotinsa kotimaisilla huonekaluilla – "Juuri nyt oli oikea aika investoida eikä painaa paniikkinappulaa"

Oi­ka­ri­sen perhe käy ruo­ka­kau­pas­sa kes­ki­yöl­lä ja si­sus­taa uuden kotinsa ko­ti­mai­sil­la huo­ne­ka­luil­la – "Juuri nyt oli oikea aika in­ves­toi­da eikä painaa pa­niik­ki­nap­pu­laa"

03.05.2020 07:00
Tilaajille
Jaana on laskento ja Virpi uskonto, mutta siskoon voi aina luottaa - Aavasaksan paviljonkia pyörittävät Virpi ja Jaana Peitso ovat olleet toistensa tukipilarit lapsuudesta lähtien

Jaana on las­ken­to ja Virpi us­kon­to, mutta siskoon voi aina luottaa - Aa­va­sak­san pa­vil­jon­kia pyö­rit­tä­vät Virpi ja Jaana Peitso ovat olleet tois­ten­sa tu­ki­pi­la­rit lap­suu­des­ta lähtien

22.04.2020 10:37