Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Perheet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Isät eivät tule näh­dyk­si pal­ve­luis­sa

11.11.2023 05:00
Peruisin päiväkotien yksityistämisen ja antaisin perheille aikaa toipua viime talven kaaoksesta
Kolumni

Pe­rui­sin päi­vä­ko­tien yk­si­tyis­tä­mi­sen ja an­tai­sin per­heil­le aikaa toipua viime talven kaaok­ses­ta

08.11.2023 07:47 8
Kohtuuhintaisia perhasuntoja Rovaniemelle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koh­tuu­hin­tai­sia per­ha­sun­to­ja Ro­va­nie­mel­le

19.10.2023 05:01 4
Saksalaissotilaan tyttärentytär Satu Saarinen ei kavahda sukunsa historiaa – hän kiersi isoäitinsä jalanjäljissä Norjasta Saksaan ja takaisin Kemiin

Sak­sa­lais­so­ti­laan tyt­tä­ren­ty­tär Satu Saa­ri­nen ei kavahda sukunsa his­to­riaa – hän kiersi iso­äi­tin­sä ja­lan­jäl­jis­sä Nor­jas­ta Saksaan ja ta­kai­sin Kemiin

16.09.2023 05:00 4
Tilaajille
Mies löi puolisoaan kirveellä lasten nähden Oulussa – määrättiin vangittavaksi ja passitettiin vankilaan

Mies löi puo­li­soaan kir­veel­lä lasten nähden Oulussa – mää­rät­tiin van­git­ta­vak­si ja pas­si­tet­tiin van­ki­laan

29.08.2023 13:23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten perheet ja lapset nähdään po­li­tii­kas­sa?

15.08.2023 06:00 1
Tilaajille
Hallitus tukkii työikäisten taukoja työelämästä – vuorotteluvapaa lopetetaan säästösyistä, kun näyttöä työurien pitenemisestä ei ole löytynyt

Hal­li­tus tukkii työ­ikäis­ten taukoja työ­elä­mäs­tä – vuo­rot­te­lu­va­paa lo­pe­te­taan sääs­tö­syis­tä, kun näyttöä työ­urien pi­te­ne­mi­ses­tä ei ole löy­ty­nyt

05.08.2023 16:15 17
Kahden lapsen äiti Johanna Enäsuo, 32, sai syksyllä puhelun ja päätti hetkeäkään miettimättä karata sirkuksen matkaan – kesällä lapset lähtevät mukaan karavaanarielämään

Kahden lapsen äiti Johanna Enäsuo, 32, sai syk­syl­lä puhelun ja päätti het­keä­kään miet­ti­mät­tä karata sir­kuk­sen matkaan – kesällä lapset läh­te­vät mukaan ka­ra­vaa­na­ri­elä­mään

28.05.2023 17:00
Tilaajille
Lapissa moni synnyttäjä jännittää, ehtiikö ajoissa sairaalaan – rovaniemeläinen doula Sintija Dutka on monelle perheelle korvaamaton tuki

Lapissa moni syn­nyt­tä­jä jän­nit­tää, ehtiikö ajoissa sai­raa­laan – ro­va­nie­me­läi­nen doula Sintija Dutka on monelle per­heel­le kor­vaa­ma­ton tuki

27.05.2023 05:00
Tilaajille
Vauhtisokeus kostautui: Valtakunnalliset päiväkotiketjut ovat vaikeuksissa Rovaniemellä ja ympäri maata
Pääkirjoitus

Vauh­ti­so­keus kos­tau­tui: Val­ta­kun­nal­li­set päi­vä­ko­ti­ket­jut ovat vai­keuk­sis­sa Ro­va­nie­mel­lä ja ympäri maata

13.04.2023 21:00 3
Rovaniemelle tarvitaan lisää perheen yhteisiä harrastusmahdollisuuksia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­mel­le tar­vi­taan lisää perheen yh­tei­siä har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia

12.04.2023 06:01 1
Tilaajille
Luomuruokaa, musiikkiteatteria ja kansainvälisyyttä – Rovaniemen yksityisistä päiväkodeista suurin osa on pieniä ja paikallisia, joihinkin jonotetaan jo synnytyslaitokselta

Luo­mu­ruo­kaa, mu­siik­ki­teat­te­ria ja kan­sain­vä­li­syyt­tä – Ro­va­nie­men yk­si­tyi­sis­tä päi­vä­ko­deis­ta suurin osa on pieniä ja pai­kal­li­sia, joi­hin­kin jo­no­te­taan jo syn­ny­tys­lai­tok­sel­ta

31.03.2023 19:08 1
Tilaajille
"Kaverivanhemmuus" voi antaa lapselle liikaa päätäntävaltaa – uupuneen vanhemman saattaa olla vaikea asettaa lapselleen rajoja

"Ka­ve­ri­van­hem­muus" voi antaa lap­sel­le liikaa pää­tän­tä­val­taa – uu­pu­neen van­hem­man saattaa olla vaikea asettaa lap­sel­leen rajoja

15.01.2023 13:37
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­hem­pia kuun­nel­ta­va avio­ero­ti­lan­teis­sa ta­sa­puo­li­ses­ti

22.11.2022 06:00 1
Tilaajille
Rovaniemeläinen Vuoden isänä palkittu Kai Rinkinen päätti ex-vaimonsa kanssa eron tullessa, että lapset eivät joudu vuoroviikkoina lähtemään, vaan he vuorottelevat itse

Ro­va­nie­me­läi­nen Vuoden isänä pal­kit­tu Kai Rin­ki­nen päätti ex-vai­mon­sa kanssa eron tul­les­sa, että lapset eivät joudu vuo­ro­viik­koi­na läh­te­mään, vaan he vuo­rot­te­le­vat itse

13.11.2022 05:00 4
Tilaajille
Kuoleman ajatteleminen ahdistaa, mutta juuri siksi asiasta pitää puhua
Kolumni

Kuo­le­man ajat­te­le­mi­nen ah­dis­taa, mutta juuri siksi asiasta pitää puhua

19.10.2022 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mie­len­ter­veys­on­gel­ma kos­ket­taa koko per­het­tä

13.10.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Per­hei­tä uhkaa vakava ter­veys­ris­ki

09.10.2022 16:14
Tilaajille
Uimahallin vetonaula on nyt poissa – Vesiliukumäki innostaa lapsia liikkumaan
Kolumni

Ui­ma­hal­lin ve­to­nau­la on nyt poissa – Ve­si­liu­ku­mä­ki in­nos­taa lapsia liik­ku­maan

13.09.2022 15:20 2
Tilaajille