Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

pelkosenniemen-savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä
Hallinto-oikeus kumosi sairaanhoitajan irtisanomisen – Pelkosenniemen-Savukosken kuntayhtymä oli tehnyt päätöksen virheellisessä järjestyksessä

Hal­lin­to-oi­keus kumosi sai­raan­hoi­ta­jan ir­ti­sa­no­mi­sen – Pel­ko­sen­nie­men-Sa­vu­kos­ken kun­ta­yh­ty­mä oli tehnyt pää­tök­sen vir­heel­li­ses­sä jär­jes­tyk­ses­sä

23.02.2024 14:44 2
Tilaajille
Pelkosenniemen ja Savukosken kuntayhtymän purusta sopu – kunnalle jää lainaa noin 350 000 euroa.

Pel­ko­sen­nie­men ja Sa­vu­kos­ken kun­ta­yh­ty­män purusta sopu – kun­nal­le jää lainaa noin 350 000 euroa.

01.09.2023 14:51
Tilaajille
Savukoski ja Pelkosenniemi eri linjoilla yhteisen kuntayhtymän korjausvelasta

Sa­vu­kos­ki ja Pel­ko­sen­nie­mi eri lin­joil­la yh­tei­sen kun­ta­yh­ty­män kor­jaus­ve­las­ta

03.04.2023 10:15
Tilaajille
Päiväkirja: Ensin kirjoitin monta juttua Pelkosenniemen vuodeosastosta ja sitten soitin osaston ovikelloa kolmelta yöllä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ensin kir­joi­tin monta juttua Pel­ko­sen­nie­men vuo­de­osas­tos­ta ja sitten soitin osaston ovi­kel­loa kol­mel­ta yöllä

18.10.2022 13:24 1
Tilaajille
Pelkosenniemelle ja Savukoskelle löytyi lääkäri loppuvuodeksi – kuntayhtymä pääsi kompromissiin myös vuodeosaston kiistassa

Pel­ko­sen­nie­mel­le ja Sa­vu­kos­kel­le löytyi lääkäri lop­pu­vuo­dek­si – kun­ta­yh­ty­mä pääsi komp­ro­mis­siin myös vuo­de­osas­ton kiis­tas­sa

28.09.2022 13:38 2
Tilaajille
Pelkosenniemen molemmat lääkärit irtisanoutuivat – taustalla kuntien ristiriita vuodeosastosta: "Tämä on surkea tilanne kuntalaisille"

Pel­ko­sen­nie­men mo­lem­mat lää­kä­rit ir­ti­sa­nou­tui­vat – taus­tal­la kuntien ris­ti­rii­ta vuo­deo­sas­tos­ta: "Tämä on surkea tilanne kun­ta­lai­sil­le"

23.09.2022 14:27 11
Tilaajille
Uusi käänne: Pelkosenniemen terveyskeskuksen vuodeosaston toiminta käynnistyi taas

Uusi käänne: Pel­ko­sen­nie­men ter­veys­kes­kuk­sen vuo­de­osas­ton toi­min­ta käyn­nis­tyi taas

07.09.2022 12:14 2
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kahdeksasta paikasta vuodeosastolla paisui Itä-Lapissa iso kiista – riitainen ja poukkoileva päätöksenteko kertoo luottamuksen puutteesta

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kah­dek­sas­ta pai­kas­ta vuo­de­osas­tol­la paisui Itä-La­pis­sa iso kiista – rii­tai­nen ja pouk­koi­le­va pää­tök­sen­te­ko kertoo luot­ta­muk­sen puut­tees­ta

07.09.2022 07:00 7
Tilaajille
Yhtymähallitus äänesti jatkoa Pelkosenniemen vuodeosastolle, mutta rahoitus puuttuu – "Olemme edelleen samassa pullonkaulatilanteessa"

Yh­ty­mä­hal­li­tus äänesti jatkoa Pel­ko­sen­nie­men vuo­deo­sas­tol­le, mutta ra­hoi­tus puuttuu – "Olemme edel­leen samassa pul­lon­kau­la­ti­lan­tees­sa"

06.09.2022 11:04 5
Tilaajille
Kiista Pelkosenniemen vuodeosastosta kärjistyi väliaikaiseen sulkuun, potilaat siirrettiin Sodankylään: "Meille on nyt mahdoton rekrytoida hoitajia"

Kiista Pel­ko­sen­nie­men vuo­de­osas­tos­ta kär­jis­tyi vä­li­ai­kai­seen sul­kuun, po­ti­laat siir­ret­tiin So­dan­ky­lään: "Meille on nyt mah­do­ton rek­ry­toi­da hoi­ta­jia"

05.09.2022 18:15 2
Tilaajille
Savukoski perui joulukuisen päätöksen lopettaa vuodeosasto

Sa­vu­kos­ki perui jou­lu­kui­sen pää­tök­sen lo­pet­taa vuo­de­osas­to

29.08.2022 18:24 5
Tilaajille
Pelkosenniemen vuodeosasto saatetaan lakkauttaa – kunnanjohtaja: "Vuodeosaston ylläpitäminen ei ole kustannustehokasta"

Pel­ko­sen­nie­men vuo­de­osas­to saa­te­taan lak­kaut­taa – kun­nan­joh­ta­ja: "Vuo­deo­sas­ton yl­lä­pi­tä­mi­nen ei ole kus­tan­nus­te­ho­kas­ta"

12.11.2021 09:16 2
Tilaajille
Kuntayhtymän kiinteistöt eivät ole käyneet kaupaksi Pelkosenniemellä – Rivitalo ja Terveystalo koetetaan seuraavaksi huutokaupata

Kun­ta­yh­ty­män kiin­teis­töt eivät ole käyneet kau­pak­si Pel­ko­sen­nie­mel­lä – Ri­vi­ta­lo ja Ter­veys­ta­lo koe­te­taan seu­raa­vak­si huu­to­kau­pa­ta

17.01.2020 12:48
Tilaajille